Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De nieuwe aanpak van George Whitefield

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De nieuwe aanpak van George Whitefield

6 minuten leestijd

George Whitefield is de man die een geheel nieuwe I wijze van prediken heeft ingevoerd. Ik bedoel daarmee niet een nieuwe leer, maar een nieuwe manier om de mensen met Gods Woord te bereiken. Preken gebeurde in Engeland in de machtige kathedralen of in de kleine kapellen. Om het Woord te horen, moesten de mensen naar de kerk gaan. George Whitefield deed het anders. Hij zocht de mensen op en bracht het Woord van God tot hen.

Vanwege het verzet van de kerkelijke leiding tegen zijn prediking bleven de kerkdeuren voor George Whitefield en zijn boodschap gesloten. Hij werd daardoor genoodzaakt om ‘buiten de kerkdeuren’ te preken. Want preken moest hij! George Whitefield had een schat gevonden, die hij niet voor zichzelf kon houden. Na bange zielsworstelingen was hij tot de vrede met God geleid. Door het geloof in Christus bezat hij de zekerheid van de vergeving van zijn zonden. Maar nu wist hij ook in welk gevaar iedere onbekeerde zondaar verkeerde. Hij had het voor zichzelf beleefd wat het is om een kind des tooms te zijn. Maar hij kende nu ook de liefde van Christus en de vrede door Zijn bloed.

Dit alles drong hem om te preken. Toen hem de weg naar de officiële preekstoelen van de kerk versperd werd, werd hij een rondreizend prediker en koos hij de openlucht als zijn werkterrein. Zijn motto werd: “De akker is de wereld”. Door zijn optre den heeft hij een nieuwe koers uitgezet. Hij leerde de kerk om niet te wachten tot de wereld naar haar toekwam, maar om met Gods boodschap naar de wereld te gaan. Deze nieuwe aanpak is typerend geworden voor het toen ontstane methodisme.

Opwekking

George Whitefield leefde slechts voor één ding, namelijk om Christus te prediken. Zo typeerde de bekende J. C. Ryle de grote Engelse prediker George Whitefield.

Whitefield kan een opwekkingsprediker genoemd worden. Hij is het middel geweest tot verschillende, plaatselijke en zelfs landelijke, geestelijke opwekkingen. Hij was echter een bepaald type opwekkingsprediker. Hij mag een calvinistische opwekkingsprediker genoemd worden. Zijn prediking laat ons zien dat de calvinistische grondprincipes van de verdorvenheid des mensen, de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, de leer van de uitverkiezing, het werk van de Heilige Geest in de vereniging van de zondaar met Christus en de volharding van de heili gen de basis kunnen vormen van een opwekkingsbeweging.

Het is niet waar gebleken wat John Wesley in de achttiende eeuw en velen nu stellen, dat de leer van de verkiezing een bartière vormt voor de evangelieverkondiging. George Whitefield geloofde die leer met zijn ganse hart en toch stond dit hem niet in de weg om een rijke, gewillige en volkomen Christus te prediken.

Warmte en liefde

Het ging George Whitefield om een levende relatie met Christus. Dat was het geheim van zijn eigen geestelijk leven en dit was het doel van zijn prediking. Hij zocht anderen tot diezelfde relatie met Christus te brengen. Zijn prediking ademde warmte, liefde en bewogenheid uit met de zielen van zijn hoorders. In zijn preken vinden wij dezelfde thema’ s terug die wij bij de Puriteinen tegenkomen. De noodzaak van de wedergeboorte, de doorleving van zonde en ellende, de bevindelijke kermis van Christus en een heilig leven als bewijs van de echtheid van de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

Zijn prediking was een ongekunstelde voorstelling van het aloude Evangelie van het kruis van Christus. George Whitefield is ongetwijfeld een van de grootste predikers van Engeland geweest. Niet alleen wat oratorische gaven betreft -ook die bezat hij in grote mate-, maar vooral vanwege de zegen die God aan zijn prediking verbonden heeft.

De Heere heeft George Whitefield gebruikt om werkelijk honderden uit de duisternis te roepen tot Gods wonderbaar licht. De Heilige Geest Zelf heeft Zijn zegel vele malen gehecht aan de prediking van deze door velen in zijn dagen verachte methodist.

Biografie

Het is een goede zaak dat de heer L. J. van Valen een biografie van George Whitefield heeft geschreven. Deze prediker is te lang onbekend geweest in ons taalgebied. Wij kunnen ook voor vandaag nog leren van zijn bewogenheid over de zielen, de liefde en de ernst waarmee hij hen waarschuwde en tot Christus nodigde. God heeft deze wijze van prediken toen willen zegenen, de Heere wil dit ook vandaag zegenen.

Van Valen beschrijft eerst het leven van George Whitefield vanaf zijn jonge jaren tot aan zijn bekering. Achteraf is er een duidelijke leiding van God te ontdekken. De manier waarop hij in aaiu’aking komt met de “Holy Club”, de wijze waarop het boekje van Scougal hem in handen komt en hij steeds teruggeworpen wordt op de Bijbel en de bijbelverklaring van Matthew Henry. God heeft deze man gevormd tot een geschikt en zeer bruikbaar instrument in Zijn koninkrijk.

Zijn vele reizen naar Amerika en zijn arbeid in de koloniën komen aan de orde. Zijn aandeel in wat wij noemen “The Great Awakening” en de opwekkingen in Wales en Schotland. Het schijnt wel dat overal waar Whitefield preekte, de Heilige Geest de kerk uit de slaap deed ontwaken en vele zielen tot een heilige onrust werden gebracht.

Brief

Van Valen laat ons zien dat Whitefield een calvinist was. Vooral in zijn strijd met de afwijkende menin gen van John Wesley komt dit aan het licht. Whitefield kon het: „Door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen” niet prijsgeven. Hoe diep en innig lezen wij dat in de brief die hij op 24 december 1740 aan zijn oude vriend John Wesley schreef. Whitefield was ervan overtuigd dat de vrije genade van God de eer van de zaligheid toekomt en niet de vrije wil van de mens.

Het is ook verrijkend om te lezen over de kring rondom Lady Huntingdon. Wij weten daar in Nederland eigenlijk ook te weinig van. Wat is zij een boeiende figuur geweest! Zij heeft zich in een tijd van verval beijverd om de aloude reformatorische leer in de staatskerk te laten herleven. Zij heeft een kring van getrouwe dienaren rondom zich verzameld en hen bemoedigd en financieel geholpen.

Ziekte

George Whitefield is moe en ziek in het verre Amerika gestorven. Kort voor zijn sterven sprak hij de veelzeggende woorden uit: „Heere ik ben wel moe in uw dienst, maar niet moe van uw dienst”. Ik denk dat menig dienaar van God hem dit nazegt. Al met al een boeiende biografie van een boeiend leven. Te midden van de reeds vele bestaande biografieën van George Whitefield in de Engelse taal, is er nu ook een biografie van hem in het Nederlands. Ik wil dit boek u hartelijk aanbevelen.

N.a.v. “Zijn akker was de wereld. George Whitefield en de Great Awakening”, door L. J. van Valen; uitg. J. J. Groen en Zoon, Heerenveen, 1997, ISBN 90 5030 576 8; 276pag.geb.; ƒ39,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

De nieuwe aanpak van George Whitefield

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken