Bekijk het origineel

Mestkalf speelt nu met skippybal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Mestkalf speelt nu met skippybal

,,Met Peter's Farm neemt Alpuro zowel de kalverhouder als de consument serieus"

10 minuten leestijd

Op kalverboxen rust een taboe. Uiterlijk in 2005 moeten ze allemaal uit Europa verdwenen zijn. Nederland wil ze twee jaar eerder al niet meer zien. De Europese Gemeenschap heeft echter meer noten op haar zang. De consument moet in de volgende eeuw weten waar zijn stukje vlees vandaan komt. Alpuro uit Uddel heeft op beide ontwikkelingen een dier- en klantvriendelijk antwoord: Peter's Farm.

Bij binnenkomst waan ik me in een crèche. Terwijl een zwartbont stiertje een poosje op m'n duim zuigt, realiseer ik me direct het nut van een tiental fopspenen aan de muur. De zoute likstenen en rode schuurborstels roepen evenmin vragen op. Het zijn juist de oranje skippyballen en kunststof jerrycans die, bungelend aan een touwtje, het begrip "stal" een nieuwe invulling geven. De kalfjes mogen met de attributen spelen. Groter contrast met de traditionele eenlingbox is haast niet denkbaar.

Voor Gerard en Stevelien Romijn uit Stroe is het werk er in ieder geval leuker op geworden. Als een van de eerste contractmesters van Alpuro begonnen ze een klein jaar geleden een Peter's Farm. Ze zijn inmiddels bezig met de tweede mestronde van 150 kalveren, die over vier weken slachtrijp zijn. ,,De manier van werken, maar vooral de diervriendelijke huisvesting sprak ons aan", zegt hij.

Voor de familie Romijn is de mesterij een bijverdienste, die vooral op de schouders van de vrouw des huizes rust. ,,Voor mij, moeder van twee schoolgaande jongens en een baby van zeven maanden, biedt dit systeem grote voordelen. De computer neemt veel werk uit handen. Daarnaast zijn we niet meer gebonden aan vaste voertijden. De moderne techniek maakt het mogelijk op elk gewenst moment controle op het voeren uit te oefenen. Je kunt zelfs een avondje weg. Als er iets mis is, waarschuwt de computer via de semafoon".

Woonerven

Hollandse vleeskalverhouders krijgen tot uiterlijk 1 januari 2004 de tijd om aan het nieuwe Nederlandse Kalverbesluit te voldoen. Elk kalf moet dan over een ruimte van minimaal 1,8 vierkante meter beschikken. De Alpuro Holding is niet gelukkig met deze zware investeringseis. Groepshuisvesting blijkt namelijk bijna 100 procent duurder dan de individuele kalverbox.

,,Eenderde van de 700.000 kalverplaatsen in Nederland zal na ombouw van de bestaande stalafmetingen niet meer rendabel zijn", verduidelijkt vice-voorzitter drs. A. D. Boeve, tevens directeur van Veevoerderbedrijf Alpuro in Uddel. ,,Bovendien verhinderen allerlei milieubepalingen uitbreiding van stallen".

Om iedere kalverhouder toch een economisch haalbare omschakelingsmogelijkheid te bieden, dacht Alpuro de diervriendelijke Peter's Farm-formule uit: 35 tot 80 kalveren in "woonerven" en voedering door computergestuurde drinkstations. ,,Daarmee spelen we tegelijkertijd in op het gegeven dat de maatschappij anders en kritisch tegen de productie van vlees aankijkt".

Subsidie

De jongste divisie van de holding werd vorig jaar na de introductie enthousiast ontvangen, ook door landbouwminister Van Aartsen. Alpuro hoopt dat de bewindsman voor het ,,toonzettende product" binnenkort alsnog een greep in de subsidiebuidel zal doen. Tijdens de Vakbeurs Intensieve Veehouderij kwam Peter's Farm in ieder geval als meest vernieuwende systeem in de kalverhouderij uit de bus. Boeve: ,,Het wijkt op alle fronten van de zogenaamde troggroepshuisvesting af. In dat systeem leven de kalveren de eerste acht weken nog in een babybox. Daarna komen er vijf dieren bij elkaar in één hok. Ze drinken melk uit één trog, zodat je niet weet hoeveel voeding ieder dier binnenkrijgt".

In de voetsporen van grondlegger Peter Boeve sr. is de familieonderneming nog steeds een voorstander van de individuele benadering van het kalf. ,,Het feit dat we nu vaders naam verbinden aan Peter's Farm, toont aan dat we zowel de belangen van de kalverhouder als de wensen van de consument serieus nemen. Dit concept moet de kalfsvleessector weer perspectief bieden". Tegen de aanduiding "bedrijfssysteem van de toekomst" heeft de 37-jarige bedrijfseconoom bezwaren. ,,Het is verstandiger om diverse vormen van groepshuisvesting naast elkaar te hanteren. Dat geeft keuzmogelijkheden. Niet iedere kalverhouder kan met een computer omgaan".

Inmiddels zijn 33 van de 550 contractmesters van de Uddelse kunstmelkfabrikant op de nieuwe formule overgeschakeld. Aan het eind van dit jaar maakt Alpuro de balans op. Duidelijk is al wel dat het kalf goed groeit, de kleur van het vlees uitstekend is en dat uitval en ziekten niet van het normale patroon afwijken.

Kuddegedrag

Elders in het hoofdkantoor aan de Elspeterweg komt op de laptop van Sjoerd A. Koopman een stal van Peter's Farm in beeld. De kalveren kunnen gaan en staan waar ze willen. In een hoek ligt het koppel echter heerlijk op een kluitje; ze nemen blijkbaar uit eigener beweging genoegen met luttele vierkante meters.

,,Instinctief kuddegedrag", laat de in Canada geboren en getogen sales- en marketingmanager weten. ,,Peter's Farm komt tegemoet aan de natuurlijke behoefte van het kalf. Het dier leeft in een grote, geventileerde ruimte die de Europese richtlijnen voor dierenwelzijn overtreffen. Ieder kalf krijgt maximale aandacht en zorg. Dat heeft z'n weerslag op het gedrag. Vooral de rust van de kudde valt op. Ethologen van de Landbouw Universiteit Wageningen, die momenteel in onze stallen onderzoek doen, noemen dit het summum van huisvestingsmogelijkheden".

De computer vormt samen met mens en dier volgens hem een drie-eenheid en daarmee het hart van Peter's Farm. Die bereidt driemaal daags in kleine porties het voer. Dat voorkomt bezinking van de poeder en verzuring van de melk. Kalveren hebben daarna maximaal vijf uur de tijd om hun portie melk te drinken. De dieren bepalen zelf wanneer. ,,De computer registreert hoeveel voeding ze tot zich nemen, zodat de kalverhouder inzicht in het voedingspatroon heeft en beter toezicht op de gezondheid kan houden. Uitgekiende software houdt iedere afwijking nauwkeurig bij. Niet-drinkers komen bijvoorbeeld op de attentielijst".

Van fok tot kok

Alpuro wenst niet alleen inzicht in de voeropname, maar volgt het kalf van Peter's Farm van fok tot kok. ,,De Europese Unie legt het vleesbedrijf een informatieplicht op", zegt Henk Boeve, topman van de Alpuro Holding en directeur van ESA, de Export Slachterij Apeldoorn. ,,In 2000 moet ieder stukje vers vlees een identiteit hebben. Het moet tot aan de kassa van de supermarkt te volgen zijn".

Met het in 1995 ontwikkelde "Integrated Veal Information"-systeem (IVI) is het concern concurrenten een stap voor. ,,Daarmee zijn we nog steeds uniek. De kalfsvleeskoper kijkt over onze schouder mee en heeft aan de hand van het oormerk- en slachtnummer van het dier inzicht in iedere productiefase. Behoudens concurrentie- en privacygevoelige gegevens biedt het informatie over de genetische afstamming en het land van herkomst, de data van geboorte en slacht, gegevens van de kalverhouder, diens managementsysteem en voederpatroon, de medische status en het medicijnlogboek, de waterhuishouding van zijn bedrijf, maar ook allerlei keuringsgegevens zijn erin opgenomen. Op het moment dat een auto met vlees bij ons de poort uitrijdt, ligt die informatie via Internet al bij onze afnemer. Netjes gerubriceerd per karkas, vleesdeel of per doos verpakt vlees".

Trainingscentrum

Ook Peter's Farm is aan het IVI-bestand gekoppeld, laat broer Alfred weten. ,,Het is een totaalconcept. Dat begint al bij de aankoop en het transport van de nuchtere kalveren. Veehandelaren en transporteurs zijn door ons geselecteerd. Vervolgens zien we hoe een kalverhouder boert. De kleur van het vlees, het vetgehalte, de uitval: alles is bekend. Alle betrokkenen moeten die informatie in de praktijk zo goed mogelijk benutten. En als team kunnen we van elkaar leren. Daarom hebben we vorige week het Peter's Farm Trainingscentrum geopend".

Alpuro, mede-initiatiefnemer van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector, maakt zich sterk voor een maximale productveiligheid. ,,Dat garanderen we. Ons staat de productie van de hoogste kwaliteit melkwit kalfsvlees voor ogen. Allerlei organisaties, ook vanuit de overheid, onderwerpen het aan een strenge controle. Ze kijken niet alleen of een kalf gezond is, maar ook of er illegale, groeibevorderende hormonen worden gebruikt. Zou dat het geval zijn, dan zijn het besmette vlees én de verdachte direct te achterhalen. Onze contractmesters mogen overigens alleen door ons geselecteerde medicijnen toedienen".

Dierenbescherming

Het vlees van Peter's Farm, dat het Centrum voor Smaakonderzoek als zeer mals en smakelijk beoordeelde, zal in de winkel aan een geelgroen logo herkenbaar zijn. ,,De onderhandelingen met Nederlandse supermarkten zijn gaande. We verwachten voor de zomer te kunnen leveren. Eurotoques, een organisatie waarbij zo'n 200 restaurants zijn aangesloten, heeft het vlees inmiddels op de menukaart gezet".

Alpuro, die naar ruim veertig landen exporteert, richt zich met Peter's Farm in eerste instantie vooral op het noordelijke deel van Europa. Ook denkt het de binnenlandse kalfsvleesconsumptie op te kunnen krikken. Drs. A. Boeve: ,,Dit kalfsvlees onderscheidt zich van ander kalfsvlees. Het is niet hetzelfde dat meer kost. Het is een ander product met een eigen, iets hogere prijs".

De eindconsument kan straks gegevens over het stukje kalfsvlees opvragen. ,,We hebben niets te verbergen en kiezen daarom bewust voor openheid. Daarbij maken we maximaal gebruik van Internet. Klanten kunnen via http://www.petersfarm.com specifieke kalfsvleesinformatie en recepten raadplegen, maar ook aan de hand van een unieke verpakkingscode de herkomst van het stukje kalfsvlees op hun bord traceren. Op het scherm verschijnt dan de naam van het bedrijf waar het dier is gemest, compleet met foto van de kalverhouderij. Wie daar behoefte aan heeft, kan ons een e-mail sturen. Dat geeft een stuk zekerheid".

Drinkstation

Niet alleen virtueel kan de klant toezien op het welzijn van de kalveren. Alpuro sluit niet uit dat kalverhouders van Peter's Farm in de toekomst regelmatig open dagen zullen houden. ,,Het publiek kan dan met eigen ogen zien hoe diervriendelijk dit systeem is. Vroeger behoefde goede wijn geen krans, maar in deze informatiemaatschappij moet je ermee voor de dag komen".

Alpuro voelt zich niet geroepen de Dierenbescherming eens voor een bezoek uit te nodigen. ,,Wij respecteren haar wachtersfunctie. Van onze openheid kunnen ze ook notie nemen. Het oordeel van de consument is voor ons echter van groter belang. De klant is voor ons koning. Die bepaalt uiteindelijk of we met Peter's Farm op de goede weg zijn".

In Stroe besluit een kalf een slok te nemen. Het dier meldt zich in een volautomatisch drinkstation. De voercomputer herkent hem aan het zendertje in het rechteroor en pompt direct een hoeveelheid melk in een reservoir. Uit een gat komt een speen tevoorschijn, voor het kalf het signaal om het op een zuigen te zetten.

Het stiertje lust meer dan het afgepaste rantsoen. De kunstspeen trekt zich echter zonder pardon terug. Volgens Alpuro-voorlichter W. Roos moet je het dier niet overvoeren. ,,De kalverhouderij is geen kwestie van voeren, voeren, voeren. De kalverhouder moet met beleid te werk gaan. Zowel het voedingspatroon als de samenstelling van de voeding wordt constant op de leeftijd van het kalf afgestemd. Op die wijze houden we de botontwikkeling en de vleesaanzet in balans. In 26 weken is het Peter's Farm-kalf slachtrijp. Het weegt dan pakweg 220 kilo".

Ontspannen

Voor het echtpaar Romijn betekende het nieuwe systeem een hele omschakeling. Beiden voelen zich meer manager dan veehouder. ,,Alle kalveren lopen los en emmers vullen is verleden tijd. Dat was best wennen. De computer neemt het repeterende werk uit handen. Voor ons betekent het geen werkbesparing. We zijn nu meer bezig met het analyseren van allerlei informatie. En we besteden meer tijd aan controle en observatie. Het oog van de meester maakt immers het kalf vet".

Als het jongvee op de Peter's Farm in Stroe arriveert, moet het eerst leren drinken in de voerstations. Twee weken is Stevelien Romijn daarmee druk. ,,Met de vijfde voeding drinkt 80 procent al zelf".

Het werk geeft haar en echtgenoot Gerard veel voldoening. ,,De kalveren reageren ontspannen. Over het algemeen zijn ze heel rustig. Maar 's avonds moeten ze even hun energie kwijt en hollen ze door de stal".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1998

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

Mestkalf speelt nu met skippybal

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1998

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken