Bekijk het origineel

Leiders SoW-kerken gaan paus bezoeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leiders SoW-kerken gaan paus bezoeken

Gesprek met Vaticaan over intercommunie

3 minuten leestijd

RIJSWIJK (ANP) - De leiders van de drie Samen-op-Wegkerken gaan in oktober op uitnodiging van de Nederlandse ambassadeur bij de 'heilige stoel' naar het Vaticaan. Ze hebben dan waarschijnlijk een ontmoeting met paus Johannes Paulus II.

Het gaat om secretaris-generaal dr. B. Plaisier van de Nederlandse Hervormde Kerk en de gereformeerde en lutherse synodevoorzitters ds. J. W. Doff en ds. K. van der Horst. De ambassadeur heeft voor hen een audiëntie bij de paus aangevraagd.

De leiders van de drie Samen-op-Wegkerken willen tijdens hun bezoek aan het Vaticaan spreken over de deelname van niet-rooms-katholieken aan de eucharistie (intercommunie). Ook moet de rooms-katholieke opvatting over het ambt van predikanten, een ander gevoelig punt in de oecumene, ter sprake komen.

De kwestie van intercommunie komt "ongetwijfeld" op de agenda te staan, zei dr. B. Plaisier gisteren. De "leermomenten" rond de huwelijksdienst van prins Maurits en Marilène van den Broek moeten aan de orde komen. Op uitnodiging van de priester, die daarbij de regels van de RK-Kerk overtrad, gingen toen drie hervormde leden van het Koninklijk Huis ter communie.

Plaisier zei eerder al te hopen dat binnen afzienbare tijd ook protestante n tot de eucharistie worden uitgenodigd, zoals dat omgekeerd ook het geval is. "De aandrang onder protestanten om verder te komen", is volgens hem groot. De lutherse synodevoorzitter ds. Van der Horst meent dat in de huidige afspraken tussen protestantse kerken en de RK-Kerk "meer ruimte zit om een stapje verder te komen".

Ook hij wil daarom in Rome over de "eucharistische gastvrijheid" spreken. Ds. Doff is daar voorstander van, maar hij verwacht geen gezamenlijke verklaringen, omdat het om een "beleefdheidsbezoek" gaat.

De rk-visie op het ambt hangt volgens Plaisier nauw samen met de kwestie van intercommunie. Tijdens de eucharistieviering in Apeldoorn had de hervormde voorganger zijn rk-collega niet mogen assisteren. De RK-Kerk erkent in dat geval alleen het ambt van priester, niet dat van predikant. Protestantse kerken maken geen onderscheid tussen predikanten, ouderlingen en diakenen. Daarom willen dr. Plaisier en ds. Doff in Rome over de status van predikanten spreken.

Toenadering

De Nederlandse ambassadeur bij de 'heilige stoel' mr. G. Westerouen van Meeteren ziet zijn uitnodiging als een gebaar om de toenadering tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse kerken te bevorderen. Hij wil een bijdrage leveren aan de verzoening tussen de kerken in het licht van het jaar 2000, verklaarde hij. Kardinaal Edward Cassidy, hoofd van de pauselijke raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen, zal de drie kerkleiders ontvangen.

De ambassadeur had dr. K. Blei, toen die nog secretaris-generaal van de Hervormde Kerk was, al eens voor een bezoek uitgenodigd. De hervormde en gereformeerde kerkleiders hadden voor het laatst in 1986 een ontmoeting met de paus. Zij brachten toen na het pausbezoek aan Nederland in 1985 een tegenbezoek aan het Vaticaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 juni 1998

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Leiders SoW-kerken gaan paus bezoeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 juni 1998

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken