Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Aan de cursus is flink gebeiteld"

"De christelijke leer" belicht Heidelbergse Catechismus voor buitenkerkelijken

5 minuten leestijd

GELDERMALSEN - In bijna drie jaar stelde de werkgroep schriftelijke bijbelcursus van de Gereformeerde Gemeenten een lessenserie over de christelijke leer samen. "Aan de cursus is flink gebeiteld", verklaart ouderling Iz. den Dekker. De samenstellers kropen door de Heidelbergse Catechismus heen en legden elk woord voor buitenstaanders uit. "Het was mooi werk", zegt mevrouw G. W. van Leeuwen-van Haaften. "En stilletjesaan kregen ook wij onderwijs."

De eerste schriftelijke bijbelcursus verscheen tien jaar geleden. Later volgde een tweede lessenserie over de Bijbel. Diverse cursisten vroegen om een vervolg over de christelijke leer. Tijdens de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten in 1995 kwam de vraag naar een cursus christelijk geloof opnieuw aan de orde. De werkgroep die de bijbelcursus had samengesteld, kreeg direct huiswerk mee.

Naast de ouderlingen Den Dekker uit Scherpenzeel en G. D. Pas uit Waddinxveen zou mevrouw Van Leeuwen-van Haaften uit Geldermalsen de nieuwe serie samenstellen. "Ik kreeg telefoon van ds. Van Gelder. "Heb je wel eens van de schriftelijke bijbelcursus gehoord?" "Ja." "Zou je daaraan mee willen werken?" "Dat kan ik helemaal niet." "Dat klopt, wij ook niet, maar je moest het toch maar doen." Ik dacht wat correctiewerk te krijgen. Maar op de eerste vergadering kreeg ik direct een aantal lessen toebedeeld. Ik was blij dat alle andere leden van de werkgroep, waarin ook ds. M. Karens en ouderling C. van Dijk uit Zwijndrecht zaten, het werk nakeken."

Den Dekker gebruikte vaak het dagboek over de catechismus "Even stil..." van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Mevrouw Van Leeuwen zat soms met wel tien boeken op tafel. "Ik las veel in catechismusverklaringen. Van de dominees Kersten, Van Reenen en Hoogerland. Maar soms kwam er ik door al die boeken juist niet uit. "Leg ze maar even aan de kant", raadde evangelist G. Baan aan. "Probeer zelf na te denken hoe je iets moet opschrijven." Een goed advies, maar ja, je vertrouwt jezelf vaak niet."

Met een cursus die veel verhalen uit de Bijbel behandelt, kun je in deze tijd wel aankomen. Maar een cursus over de leer, en dan nog wel aan de hand van zo'n oud belijdenisgeschrift...

Van Leeuwen: "Maar de nieuwe cursus ís ook een bijbelcursus! Kijk maar, het staat op de voorkanten van alle 18 deeltjes."

Den Dekker: "We hebben zo veel mogelijk bijbelteksten volledig uitgeschreven. Bovendien, de catechismus is een voluit bijbels geschrift. Geen extra boven de Bijbel, maar een ordelijke samenvatting van de bijbelse leer."

Van Leeuwen: "Waarom zou je die opnieuw onder woorden brengen als je zoiets moois hebt?"

Den Dekker: "Je hoeft het wiel niet twee keer uit te vinden."

Van Leeuwen: "De catechismus is ook zo waardevol omdat erin staat hoe de Heere werkt."

Den Dekker: "Hij is van begin tot eind bevindelijk."

De catechismus begint met de ellendekennis. Velen zullen dat geen aantrekkelijk begin vinden in een cursus voor buitenkerkelijken.

Van Leeuwen: "Dat was best moeilijk. Van harte ben ik overtuigd dat een mens eerst zijn zonde en ellende leert kennen en dan gaat uitzien naar verlossing. Je bent geneigd te snel over de verlossing te gaan schrijven. Ds. C. Harinck, de voorzitter van de werkgroep, heeft toen een heel stuk uit de eerste versie geschrapt. Het gaat nu over het stuk van de ellende, zei hij. Hij had gelijk. Aan het einde van de les mocht ik iets over de verlossing schrijven. Eén zin: "Maar... God heeft in Zijn ontferming een weg van verlossing uitgedacht." De les over de ellendekennis telde zes versies voordat de definitieve kon worden gedrukt."

Den Dekker: "Ook de lessen over de tien geboden hadden verschillende versies. We probeerden namelijk zoveel mogelijk in te springen op de actualiteit."

Ghana

De nieuwe reeks kwam tot stand door samenwerking tussen de deputaatschappen evangelisatie en bijbelverspreiding.

Plaatselijke evangelisatiecomités hadden interesse in de lessenserie, terwijl de deputaten bijbelverspreiding eenzelfde vraag vanuit Ghana kregen. Een werkgroep in de Amerikaanse zustergemeente Kalamazoo werkt daarom aan een vertaling in het Engels, bedoeld voor gebruik in Ghana.

Dat de cursus welkom is, blijkt uit de vragen die de werkgroep van diverse kanten bereikten. "Wanneer zijn jullie klaar?" Toch houden de deputaatschappen er rekening mee dat niet iedereen de cursus zal afmaken. "Daarom is er niet een dik boek gemaakt, maar 18 deeltjes van elk zo'n 18 bladzijden."

Hoeveel voorkennis veronderstelt de cursus?

Den Dekker: "Geen. Maar de cursus is wel een vervolg op de twee series over de Bijbel. Die volgorde heeft de voorkeur."

Van Leeuwen: "Onze werkwijze was dat we de catechismus woord voor woord bekeken of hij voor buitenkerkelijken te begrijpen is. Wij schrijven gemakkelijk over de "oude mens", zonder het woord uit te leggen. Maar ook de vraag: "Waaruit kent gij uw ellende?" moet je uitleggen. Wat is, in het licht van de Bijbel, ellende? En dan het antwoord: "Uit de wet Gods." Wat is de wet van God?"

Den Dekker: "Het begint al met de eerste vraag: "Wat is uw enige troost?" Troost is ook in onze tijd een gangbaar woord. Maar troost heeft voor de opstellers van de catechismus een rijkere betekenis dan voor moderne mensen. Ouderling Pas, die neerlandicus is, heeft ons op zulke voorbeelden attent gemaakt. Hij heeft ook een man met een onkerkelijke achtergrond ingeschakeld. Diens opmerkingen waren waardevol."

Eigen ervaring

De samenstellers behandelden ook zondagen als die over de waarachtige bekering.

Den Dekker: "Het is niet de bedoeling om bij zo'n onderwerp in de eerste plaats vanuit je eigen ervaring te schrijven. Je moet ook hier de Schrift laten spreken. Wel kwam het voor dat je over zaken die gebeurd waren, vanuit de Schrift nieuw licht kreeg."

Van Leeuwen: "Op die momenten geeft de catechismus bijzonder veel onderwijs."

Den Dekker: "Stof tot bezinning en meditatie. Ook daarvan mag je iets doorgeven."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 juli 1999

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 juli 1999

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken