Bekijk het origineel

Deense boerendroom aan diggelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Deense boerendroom aan diggelen

Nederlandse immigranten dringen jonge veehouders uit de markt

5 minuten leestijd

KOPENHAGEN - Jonge Denen die dromen van een eigen melkveehouderijbedrijf zijn flink in hun wiek geschoten. Steeds meer boerderijen die te koop staan, worden overgenomen door Nederlanders. Daarmee liggen de dromen van veel van genoemde jongeren voorlopig aan diggelen.

Zij vissen nogal eens naast het net, blijkt uit cijfers. Een op de vier à vijf bedrijven belandt momenteel bij een koper uit Nederland, zo leert navraag bij het ministerie van Landbouw in Kopenhagen. In 1997 was dat nog maar 10 procent. De verwachting is dat het aandeel de komende jaren verder zal groeien.

Volgens de schattingen van het ministerie hebben zich (stand augustus jongstleden) tot nu toe tussen de 350 en 400 Nederlandse melkveehouders in Denemarken gevestigd. Dat is circa 4 procent van het totale aantal melkveehouders. Gerekend naar het aandeel van het nationale quotum is het percentage 6,6.

Oneerlijke concurrentie

De organisatie Dansk Landboungdom (de bond van Deense plattelandsjongeren, met zo'n vierduizend leden) meent dat er sprake is van oneerlijke concurrentie en heeft daarom een dringend beroep gedaan op de regering om de financiële uitgangspositie voor jongeren die voor zichzelf willen beginnen in de melkveehouderij te verbeteren.

De irritatie in de Deense landbouw over het groeiende aantal Nederlanders blijft voor het grootste deel binnenskamers. Niettemin is er binnen Dansk Landboungdom een fractie die geen blad voor de mond neemt en hardop protesteert. Al geruime tijd geleden werd aangekondigd dat een protestmanifestatie in voorbereiding is tegen de overmacht die de Nederlandse kopers volgens deze fractie aan de dag leggen op de agrarische markt voor onroerend goed.

Voer voor de grote Deense dagbladen: "Actie tegen Nederlandse boeren", kopten zij gretig. Woordvoerder en Landboungdom-bestuurslid Peter Jrgensen, tevens voorzitter van de regionale afdeling Zuid-Jutland, meent dat de tijd rijp is voor zo'n protestbijeenkomst. Maar de klachten zullen hoe dan ook geen gehoor vinden bij de reguliere landbouworganisaties.

Voorzitter Peter Gaemelke van de Deense Landbouwraad (de koepelorganisatie van de bonden en de brancheorganisaties voor zuivel, vlees etcetera), neemt afstand van de protesten van de jeugd en waarschuwt tevens voor onbezonnen kreten. "Er mag niet de indruk worden gewekt dat we tegen vreemdelingen zijn", aldus deze landbouwtopman. Hij is zelf eigenaar van een grote varkenshouderij en woont toevalligerwijs in Zuid-Jutland, de streek waar zich de afgelopen vijftien jaar de meeste Nederlandse boeren hebben gevestigd.

Zo'n vijf jaar geleden klonk in deze streek ook vanuit de reguliere boerenbonden luidkeels protest tegen de Nederlandse aankoopdrift. Naderhand zijn deze geluiden verstomd. Zo kan het eveneens gaan met de "oprispingen" van de plattelandsjongeren.

Concurrentieverhoudingen

Landelijk voorzitter Lars Hansen van Dansk Landboungdom, pachter van een melkveebedrijf op Funen in het midden van land, blijft er weliswaar bij dat de concurrentieverhoudingen op de markt voor agrarische bedrijven niet deugen, maar moet zuchtend erkennen dat Gaemelke gelijk heeft. "Binnen de EU staat het iedereen vrij om een bedrijf te kopen. Zo is dat nu eenmaal en daar is waarschijnlijk weinig aan te doen. Maar onze mogelijkheden om ook een bedrijf te kunnen kopen met behulp van fiscale faciliteiten en subsidies moeten wel aanzienlijk worden verbeterd. Zoals de zaken nu liggen hebben jonge Denen namelijk geen schijn van kans tegen de Nederlanders. Die komen hier met veel meer eigen vermogen, dankzij de verkoop van bedrijf en quotum in het thuisland."

Hansen handhaaft deze visie nog steeds, hoewel hij al enkele maanden geleden kennis heeft kunnen nemen van een bij de Universiteit van Kopenhagen verschenen onderzoek waaruit bleek dat de meerderheid van de Nederlandse immigranten in het thuisland helemaal geen eigen bedrijf in eigendom had. "Ja, dat heb ik natuurlijk gelezen, maar ik houd toch zo mijn bedenkingen. Hoe kan het anders dat het wemelt van de makelaars die allemaal adverteren met oproepen als "Bedrijven gevraagd voor kapitaalkrachtige Nederlanders"? Door de Nederlandse belangstelling zijn de prijzen hier enorm opgedreven en voor de meeste Deense jongeren zijn ze al lang niet meer op te brengen."

Hoe moeilijk heeft de Deense plattelandsjeugd het in werkelijkheid? Een paar feiten. Landbouwminister Ritt Bjerregaard stelt dat juist deze zomer de vestigingsmogelijkheden voor jonge boeren nog aanzienlijk zijn verruimd, zij het dat daarbij niet wordt gekeken naar de nationaliteit van een nieuwkomer in ondernemersland.

Miljoeneninvestering

De rijksgarantie op een 95 procents hypotheek bij bedrijfsopvolging is verhoogd van omgerekend 225.000 naar 315.000 gulden en er kan voor de eerste zeven jaar subsidie worden aangevraagd tot ruim 150.000 gulden. Weliswaar zijn dat kleine bedragen als je kijkt naar de miljoeneninvestering die een aankoop vergt, maar een bedrijf kan zo wel door een jongere worden overgenomen bij een eigen vermogen van minimaal 7,5 procent van de handelswaarde. Als die waarde 2,1 miljoen gulden bedraagt, gaat het in het dat geval om 157.500 gulden, zo heeft bewindsvrouwe Bjerregaard onlangs uitgelegd aan het parlement.

Dansk Landboungdom is echter niet tevreden. "Het door de jongeren met het oog op vestiging van een bedrijf gespaarde bedrag moet voor 50 procent aftrekbaar zijn van de belasting. Dan kweek je pas een redelijk eigen vermogen. Zo was het vroeger ook en die regeling moet weer worden ingevoerd", verklaart Lars Hansen.

Er zijn niettemin nog meer faciliteiten voor de jongeren. Een nieuwe quotumhandelsovereenkomst tussen de zuivelbranche en de boerenbonden voorziet in de mogelijkheid van een gratis quotum van 290.000 kilo voor starters. In het vervolg wordt van de verhandelde productierechten daarom 1 procent ingehouden, zodat de gratis quota ook inderdaad beschikbaar komen. De Deense zuivelbrancheorganisatie Mejeriforeningen (de 'supervisor' in de melkquotumhandel) gelooft dat hiermee "een krachtig signaal" is gegeven en dat men de jongeren "op een redelijke wijze" in het zadel wil helpen. "Dat is mooi, maar het geldt natuurlijk niet alleen voor Denen", reageert Hansen.

Dag en nacht werken

De plattelandsjongerenorganisatie ziet ondanks de smeulende onvrede tegelijkertijd in dat het geen zin heeft om alleen maar te klagen. Nederlandse emigranten blijken bereid dag en nacht te werken om er wat van te maken en zijn er tevens niet afkerig van om op bescheiden schaal van start te gaan.

Landbouwraad en Dansk Landboungdom zijn het erover eens dat de Deense jeugd daaraan een voorbeeld dient te nemen, terwijl ze de illusie dat ze op jonge leeftijd al met tweehonderd koeien kunnen beginnen op een hypermodern bedrijf, moeten laten varen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 oktober 2000

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Deense boerendroom aan diggelen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 oktober 2000

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken