Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijwilligerswerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrijwilligerswerk

7 minuten leestijd

Het begrip vrijwilligerswerk behoeft weinig uitleg. Het gaat om werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Wie het doet, wordt er niet voor betaald. Zij of hij vraagt daar niet om, wil er zelfs geen geld voor hebben. Dan zou het immers niet langer vrijwilligerswerk zijn.

Vrijwilligerswerk wordt op tal van terreinen verricht. Binnen een kerkelijke gemeente, als zorg voor bejaarden, ontspanning brengen aan mensen die zonder hulp van anderen daar niet aan toekomen. Dienstverlening in een gezin waar de moeder het op dat moment niet meer alleen af kan. Zich ontfermen over kleine kinderen waarvoor de moeder op dat moment de volle zorg niet kan opbrengen. Mensen per auto brengen naar een adres waar ze graag een middag doorbrengen, of naar een kring van bejaarden waar ze niet kunnen komen zonder dat iemand hen daarheen rijdt. Aan een bijna blinde zuster een stuk voorlezen, uit de Bijbel of uit een ander boek dat de vrouw zelf niet meer ter hand kan nemen.

Zelf heb ik als lid van mijn plaatselijke gemeente wel meegedaan met anderen om met een zuster in de gemeente 's avonds om zeven uur een stukje te lezen en dan met haar te bidden. Zij was aan het einde van haar leven. Ze had er behoefte aan dat er elke avond met haar gelezen en gebeden werd. De wijkouderling had een aantal leden van de gemeente gevraagd aan die behoefte en aan dat verlangen te voldoen. Zonder ambtsdrager in de gemeente te zijn, stonden onze namen op een (dienst)lijst. 's Avonds om zeven uur zorgden we dat we daar ieder op zijn of haar beurt waren.

Door omstandigheden rijd ik nog dikwijls langs die bejaardenwoning. Dan moet ik vaak denken aan die momenten van schriftlezing en gebed; ook aan de rust waarmee deze zieke vrouw de nacht tegemoet ging. Wie 'dienst' had, was niet langer dan een halfuur bij haar. Ik weet dat ook andere gemeenteleden de herinnering aan die ontmoetingen, bij bijbellezing en gebed, als een kostbare schat bewaren.

Er zijn ook heel andere bezigheden die als vrijwilligerswerk worden verricht: boodschappen doen, een stukje werk in het huishouden, papieren invullen of boeken lenen en terugbrengen. Ik noem maar wat.

Ook buiten de kerk

Het gaat niet alleen om binnenkerkelijk werk. Ook buiten de gemeente worden zulke diensten verricht. Degenen die erom vragen of geholpen worden, zijn zeker niet altijd belijdende christenen. Gelukkig wordt er in de samenleving ook dienst verricht ten behoeve van mensen die niet kerkelijk zijn. Ze komen op onze weg. Of wij worden op hun weg geplaatst. Dan is er hulp nodig in de vorm van vrijwilligerswerk. Van welke aard ook, het moet gedaan worden. Als wijzelf ons daartoe geroepen weten, zullen we het nog liever zo formuleren: het mag gedaan worden om Christus' wil.

Uit ontmoetingen met tal van mensen in de loop der jaren weet ik dat er veel vrijwilligerswerk wordt verricht. Ik weet ook hoe dit werk het leven van mensen gemakkelijker maakt. Deze diensten zijn van -ik zeg niet te veel- onschatbare betekenis. Ze worden gewaardeerd, ook al zal niet ieder daar even royaal en uitvoerig voor bedanken.

Tekorten

Dat klinkt allemaal goed. Toch wordt het de laatste tijd moeilijker om mensen te vinden die vrijwilligerswerk willen doen. Uit verschillende plaatsen en ook uit verschillende kerken hoor ik van de moeite die het kost om vrijwilligers te vinden voor taken die toch echt gedaan moeten worden.

Dit is niet bedoeld als een klaagzang. Als er lezers zijn die zich helemaal geven voor vrijwilligerswerk, is mijn reactie: Goed zo, ga zo door. Uw werk is nodig en wordt gewaardeerd.

Niettemin, ik weet dat er ook open plaatsen in het vrijwilligerswerk zijn. Ik noem nu alleen de tweeverdieners. Niet om er kwaad van te spreken. Het feit ligt er. Daardoor is er minder gelegenheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk.

Vanuit deze ervaring benadruk ik de laatste tijd in lezingen over het christelijke leven in de moderne samenleving de noodzaak van vrijwilligerswerk. Ik vertel van mijn ervaringen door gesprekken, niet alleen op de Veluwe, maar ook daar buiten.

Tien procent

Ik ben zo vrij om de laatste tijd te zeggen dat ieder kerklid, iedere christen, 10 procent van zijn tijd aan vrijwilligerswerk zou moeten besteden. De lezer begrijpt dat ik die 10 procent noem naar analogie van het voorschrift in het Oude Testament om tienden te geven voor de dienst in de tempel.

Natuurlijk kan iemand als bezwaar aanvoeren dat de huidige situatie van christenen niet vergelijkbaar is met die van gelovigen in de oude bedeling. Dat is juist. Toch wordt in tal van kringen over heel de wereld de tiende als streefbedrag voor vrijwillige gaven aan de dienst van de Heere aangehouden. Met name in Amerika heb ik heel wat christenen aangetroffen voor wie het geven van de tiende vanzelfsprekend is. Neen, dat is niet goed gezegd. Vanzelfsprekend is het niet. Ze nemen de tiende als een bijbelse norm voor het patroon van hun bijdrage aan het werk van de kerk en het Koninkrijk van God.

Ik zou niemand de verplichting van het geven van de tiende willen opleggen. Onze bijdragen voor de publieke zaak bedragen wellicht nog meer als men de belastingen erbij telt. Bovendien kunnen de omstandigheden variëren. Een gezin met opgroeiende kinderen staat voor zwaardere lasten dan een echtpaar wiens kinderen allen de deur uit zijn. Zo zijn er per gezin aanmerkelijk verschillen. Daarom zou ik het geven van de tiende niet als een ons door God opgelegde verplichting willen voorschrijven.

Genoeg?

Er zijn echter mensen die toch graag een aanwijzing willen hebben. Doe ik genoeg? Besteed ik niet te veel voor mijzelf? Welnu, in antwoord op die vraag verwijs ik graag naar het oudtestamentische voorschrift van de tiende. Het lijkt me dat u dan in elk geval goed zit.

In een discussie na een lezing over christelijk rentmeesterschap in verband met geld en goed, werd mij eens gevraagd: Bedoelt u de tiende voor of na aftrek van de belastingen? Zo'n vraag getuigt niet van een royale bereidheid om te geven.

En nu terug naar het vrijwilligerswerk. Ik pleit ervoor dat ieder christenmens 10 procent van zijn tijd daaraan besteedt, in welke vorm en in welk kader dan ook. Niet-betaald werk! Daarmee de ander helpen en in zijn zorgen tegemoetkomen.

Kerkelijke ambtsdragers zullen aan hun niet-betaald kerkelijk werk waarschijnlijk meer dan 10 procent van hun tijd kwijt zijn. Misschien dat ook anderen ver boven de 10 procent komen.

Voorshands zeg ik: als ieder eerst maar eens 10 procent gaf. Dan ziet u zelf wel of u nog meer kunt doen.

Vorm van diaconaat

Graag zou ik aan dit voorstel nog iets toevoegen. Dit artikel gaat over een vorm van dienstbetoon, hoe verschillend in vorm, context of locatie ook. Dit dienstbetoon zou ik graag diaconaat willen noemen. Wij reserveren dit woord vooral voor ambtelijk werk binnen de kerk.

Het lijkt mij goed dat we vrijwilligerswerk als diaconaat beschouwen; en het ook als zodanig verrichten. Ieder van ons wordt geroepen: in grote verscheidenheid van taken en plaats van werken. Ten diepste, in navolging van Jezus Christus. Wat krijgt vrijwilligerswerk dan een geweldige stimulans. Het ontleent zijn betekenis en kracht aan de dienst van onze Heere Jezus Christus. Misschien is 10 procent dan wel te weinig. Ieder oordele zelf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 april 2001

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

Vrijwilligerswerk

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 april 2001

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PDF Bekijken