Bekijk het origineel

Afrikanen in de rij voor Boston

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Afrikanen in de rij voor Boston

Bijbelconferenties in Ghana onderstrepen noodzaak toerusting

5 minuten leestijd

TAMALE - Langzaam stromen de bezoekers van de bijbelconferentie in de Noord-Ghanese stad Tamale de presbyteriaanse kerk binnen. Het blijft een verrassing hoeveel van de genodigden komen. Het zijn christenen in een geïsoleerd en door de islam gedomineerd gebied. Aan het eind van de eendaagse conferentie krijgen ze allen de "Viervoudige Staat" van Thomas Boston mee. Naar Bijbels en kinderbijbels is grote vraag.

Voor de vierde keer belegde het deputaatschap bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten in het Afrikaanse Ghana een conferentie voor de eindcursisten van de cursus Oude en Nieuwe Testament en de Heidelbergse Catechismus. Ongeveer 2 procent van de cursisten doorloopt het hele traject. Vanaf 1983 hebben meer dan 100.000 cursisten op een of andere manier het programma gevolgd.

Toerusting

Ghana bestaat voor 60 procent uit christenen. Van de inwoners behoort 30 procent tot de islam en 10 procent tot de zogeheten "traditionalisten", zoals het animisme. De kerken hebben dringend toerusting nodig vanwege de invloed van de oprukkende pinkstergroeperingen, die zich onder meer uit in de wereldse invulling van de eredienst en het leren van de doop met de Heilige Geest.

Het deputaatschap bijbelverspreiding werkt in Ghana onder de naam Dutch Reformed Tract Society en runt in de Ghanese hoofdstad Accra een boekwinkel met drie fulltime medewerkers. In heel Ghana verspreidt het deputaatschap traktaten en boeken, met een totale oplage van vele tienduizenden.

Vorige week verzorgden ds. G. J. Baan en Iz. den Dekker, respectievelijk adviseur en secretaris van het deputaatschap, op drie plaatsen lezingen over de heiligmaking. Ruim 400 cursisten bezochten de vergaderingen in Accra, Tamale en Kumasi.

Voor het eerst was er in Tamale, in Noord-Ghana, een bijeenkomst, die door zo'n dertig bezoekers werd bijgewoond. Noord-Ghana is zendingsgebied; slechts 6 procent is christen, 30 procent moslim en 60 procent hangt een of andere stammenreligie aan. Het deputaatschap is blij dat er voor het eerst in dit gebied een conferentie georganiseerd kon worden.

Richtingen

De cursisten komen uit alle mogelijke richtingen, zo blijkt bij navraag. Niet alleen baptisten en presbyterianen, waarmee het deputaatschap overwegend samenwerkt, maar ook leden van pinksterkerken bezochten de conferenties. Zelfs moslims waren aanwezig. Des te opvallender daar ze toch de hele cursus hebben gevolgd, inclusief de Heidelbergse Catechismus. W. Chr. Hammink, algemeen secretaris van het deputaatschap, verklaart hun aanwezigheid uit behoefte aan kennis van de christelijke godsdienst.

Indrukwekkend is het om te zien hoe begerig de handen van de cursisten zich uitstrekken naar de boeken van Boston. In Accra, waar ruim 200 mannen en vrouwen de conferentie bezochten, werd het echt dringen aan de 'Boston-tafel'. De taal is geen probleem, omdat in Ghana Engels de nationale voertaal is.

Buiten het kerkgebouw staan de cursisten in een rij van enkele meters om een Bijbel en een kinderbijbel tegen gereduceerde prijs in ontvangst te nemen. Van de kinderbijbel van H. van Dam was de hoeveelheid dit keer beperkt. Vele cursisten moesten worden teleurgesteld. Overigens zijn er in Ghana al meer dan 10.000 kinderbijbels verspreid. In een klas in Nsoatre lieten de kinderen van een presbyteriaanse school spontaan hun exemplaar zien.

Na de lezingen was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Duidelijk bleek hoezeer men met de materie bezig was. De vragen gingen onder meer over het onderscheid tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Hoe zit het met de toerekening van de gerechtigheid en de heiligheid van Christus? Wat is het verschil tussen heiligmaking enerzijds en perfectionisme of wetticisme anderzijds? Volgens Den Dekker bleek uit de vragen dat de cursisten de referaten goed begrepen hadden. "Ze stelden gerichte vragen, voortkomend uit een positieve houding ten opzichte van wat te berde werd gebracht."

Tevreden

Zowel Hammink als A. Jobse, secretaris van de Commissie Dordrecht, die het cursuswerk van Ghana coördineert en uitvoert, is tevreden over de conferenties. "Ze vormen een belangrijk middel om de cursisten daadwerkeli jk te ontmoeten. Het gebeurt anders dat iemand er soms vijf jaar over doet om de cursus af te ronden zonder dat er ooit een werkelijk contact is geweest behalve dan per brief." Jobse constateert ook dat de oud-cursisten ook letterlijk ouder worden. "De gemiddelde leeftijd is omhooggegaan. Het is nodig ook nieuwe doelgroepen te zoeken en andere gebieden te ontsluiten."

Hammink is voor dat laatste de aangewezen persoon. Met een landrover, bestuurd door medewerker Gideon Aburabura, maakt hij jaarlijks een grote reis door Ghana. Hij legt contacten met plaatselijke kerken en probeert op die manier een nieuw afzetgebied te vinden voor de lectuur. De conferentie die in Tamale werd gehouden, was ook het resultaat van zo'n reis. Nu wordt gedacht om ook in de Volta-regio, het westelijk gebied grenzend aan Togo, contacten te leggen. Ook worden door het hele land universiteiten en seminaries bezocht om daar lectuur af te zetten.

De honger naar goede, betrouwbare lectuur is erg groot, constateert Hammin k. De Schotse uitgeverij The Banner of Truth heeft in Accra zelfs zijn grootste afnemer. De afgelopen drie jaar zijn in heel Ghana ruim 70.000 theologische werken en Bijbels verspreid, om van de 2 miljoen traktaten maar te zwijgen.

Volgens Hammink is Ghana zendingsgebied bij uitstek. Hij denkt daarbij vooral aan het noorden. "De velden zijn hier wit om te oogsten. De moslims in het noorden staan open voor het Evangelie. We hoeven hier geen eigen gemeenten te stichten naar Nederlands model, omdat we kunnen samenwerken met bestaande kerken. Maar je kunt hier wel toerusting geven. De belangstelling voor literatuur is enorm. Als we naar het Trinity College in Accra gaan, een bekende theologische opleiding, kunnen we in één keer de inhoud van onze bookshop kwijt. We kunnen echter financieel niet meer aan. Door de grote onkunde in Ghana is men geneigd om te vallen voor elke willekeurige boodschap. Daarom is toerusting hard nodig willen de kerken op den duur niet hun gereformeerd karakter ver liezen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2001

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Afrikanen in de rij voor Boston

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2001

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken