Bekijk het origineel

Pelgrims

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pelgrims

4 minuten leestijd

"De pelgrim naar Sion" bevat dertien preken van ds. H. A. Minderman (1856-1933). Deze predikant diende eerst de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van 1911 tot zijn overlijden was hij predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Enkele preken zijn: "Het zalig genadeloon", "De wijze waarop God Zijn beloften vervult" en "De zielenstrijd van de Borg in Gethsemané". Vier preken zijn nog niet eerder in boekvorm verschenen (uitg. Den Hertog, Houten, 2001; ISBN 90 331 1303 1; 203 blz.; 14,75 ( 32,50)).

Openbaring

Van ds. W. van Gorsel, hervormd emeritus predikant, verscheen een tweede tiental overdenkingen over de Openbaring aan Johannes, onder de titel "Daar ligt Jeruzalem". Op het eiland Patmos ziet de apostel Johannes tal van verschrikkingen die over de wereld gaan en de gemeente van Christus bedreigen. Het Lam Dat geslacht is houdt die gemeente echter in stand en leidt haar naar de grote toekomst in het nieuwe Jeruzalem. Ds. Van Gorsel is eindredacteur van het Gereformeerd Weekblad. Behalve publicaties op het terrein van de kerkgeschiedenis zagen van zijn hand verschillende meditatiebundels het licht (uitg. Den Hertog, Houten, 2001; ISBN 90 331 1612 X; 78 blz.; 4,52 ( 9,95)).

Licht

"Leven en licht" is een Bijbels dagboek voor jongeren en ouderen waarin de bijbelse boodschap kort en kernachtig is verwoord. Medewerkers zijn ds. P. den Butter, ds. C. Harinck, ds. W. Harinck, ds. G. C. Kunz, ds. L. W. Ch. Ruijgrok en ds. A. van de Weerd. Elke dag heeft een tekst, een meditatie, een schriftgedeelte en een te zingen psalm. Het dagboek is te verkrijgen in een groot en een klein formaat (uitg. Den Hertog, Houten, 2001; ISBN groot formaat 90 331 1557 3; 10,41( 22,95); ISBN klein formaat 90 331 1556 5; 6,78 ( 14,95)).

Verzamelde aren

In de dagboekenserie "Verzamelde aren" is een deel voor 2002 verschenen, onder redactie van ds. Tj. de Jong. Deze "verzamelde aren" bieden ouderen en jongeren elke dag stof tot onderwijs, waarschuwing en vertroosting. De auteurs hebben rekening gehouden met de zon- en feestdagen. Het dagboek is tot stand gebracht met bijdragen van een twaalftal predikanten, in samenwerking met de redactie van "Het gekrookte riet" (uitg. Den Hertog, Houten, 2001; ISBN 90331 1613 8; 11,75 ( 25,90)).

Oude schrijvers

Het tweede deel van het Bijbels dagboek "Uit de schat der eeuwen" bevat meditaties bijeengebracht uit geschriften van oude schrijvers. De meditaties werden eerder geplaatst in het Reformatorisch Dagblad. Ze zijn geselecteerd door ing. W. van Gent. Schrijvers wiens meditaties aan bod komen zijn onder meer ds. A. Hellenbroek, ds. J. van Lodenstein en ds. Th. Hooker (uitg. Den Hertog, Houten, 2001; ISBN 90 331 1479 8; 13,39 ( 29,50)).

Matthéüs

"Postille" (53) bevat preekschetsen voor het kerkelijk jaar 2001-2002, met een bijzondere aandacht voor het Matthéüsevangelie. De inleidende artikelen van prof. dr. H. W. de Knijff en dr. R. Bos gaan in op de vraag hoe in een preek de heiligheid van God op een goede manier ter sprake kan komen. Verder zijn enkele preekschetsen gewijd aan de wraak van God. Evenals voorgaande jaren biedt deze Postille ook een overzicht van nieuwe homiletische literatuur. De Postille komt tot stand onder redactie van Kerk en Prediking, een commissie van de dienst KTO van de SoW-kerken (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2001; ISBN 902391149 0; 266 blz.; 22,50 ( 48,58)).

Schilder verzameld

Prof. dr. K. Schilder (1890-1952) behoort tot Nederlands vooraanstaande theologische persoonlijkheden van de twintigste eeuw. Hij maakte naam als prediker, hoogleraar en publicist. De Prof. dr. K. Schilder Stichting, die in 1992 is opgericht, heeft zich als doel gesteld de verzamelde werken van deze gereformeerd-vrijgemaakte voorman uit te geven. Het deel "Verzamelde werken 1944-1945" omvat de periode van onmiddellijk na de vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944 tot en met december 1945. Het bevat perswerk en losse artikelen. Dr. G. Harinck en dr. W. G. de Vries verzorgden de selectie en annotatie van de teksten (uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 2001; ISBN 90 5560 182 9; 486 blz.; 44,92 ( 99)).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 12 december 2001

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Pelgrims

Bekijk de hele uitgave van woensdag 12 december 2001

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken