Bekijk het origineel

Flitsscheiding houdt mitsen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Flitsscheiding houdt mitsen

Bemiddeling beter alternatief bij huwelijkscrisis dan snelle route

5 minuten leestijd

De mogelijkheid van "flitsscheidingen" bestaat deze maand een jaar. Er leeft breed onvrede over de regeling en het aantal gebruikers valt mee. Ook het resultaat is veelal onbevredigend. Een goede bemiddeling van een scheidingsadvocaat biedt een beter alternatief, vindt mr. Jan Willem van Dommelen.

De flitsscheiding viert deze maand haar eerste verjaardag. Nog niet eerder was het mogelijk het huwelijk in onderling overleg en zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen. Eerst wordt het huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap en dat wordt weer -eenvoudigweg- aan het loket van de ambtenaar van de gemeente beëindigd. En dat alles, als het moet, binnen 24 uur.

Nederland heeft, blijkens allerlei publicaties, de flitsscheiding ontdekt. Notarissen laten zich massaal bijscholen in alimentatierekenen en echtscheidingsrecht. Want ook onder hun regie kan er immers nu gescheiden worden. Op het internet slijten prijsvechters hun doe-het-zelfpakketten. Flitsen, zo roept men, is snel, voordelig en rechterloos.

Daarom werd er onlangs op een nascholingscursus voor familierechtadvocaten eens rondgevraagd of er in de praktijk al veel werd "geflitst". Eigenlijk bleek de animo onder de advocaten heel gering. Want, wat brengt dat flitsen nou? Misschien is het bruikbaar bij scheidingen waarin geen kinderen zijn, geen afhankelijkheid speelt en geen ruzie is. En zo vaak komen die niet voor.

Is het dan snel en goedkoop? Ook de voordelen vallen tegen. Veel sneller blijkt de flitsscheiding niet te werken: ook de gemeentesecretarie kent, net als de rechtbank, wachttijden van soms weken. Veel behandelend ambtenaren willen eerst de scheidingsafspraken zien, hoewel ze daartoe strikt genomen geen bevoegdheid hebben. Ook veel gemeenten blijken, net als rechtbanken, kosten in rekening te brengen voor de omzettings- en beëindigingshandelingen.

Nadelen

Dan de juridische nadelen van flitsen: het buitenland erkent deze vorm van echtscheiding niet. Een man die zijn huwelijk in Nederland via de flits beëindigd heeft, kan in bijvoorbeeld Amerika niet hertrouwen. Zwaarder weegt nog het bezwaar dat het geregistreerd partnerschap niet ingericht is op het fenomeen kinderen. Afspraken over bijvoorbeeld omgang en kinderalimentatie die in het kader van de flitsscheiding worden gemaakt, blijven in de lucht hangen. Gaat het later mis dan moet één van de partijen alsnog naar de rechter.

En wat te denken van overhaaste beslissingen onder druk van de andere partner of door beider emotie. Juist scheidingsoverleg vraagt om enige afstand, tact, tijd en begeleiding. De druk van "flitsen" werkt dan meestal contraproductief.

Miskenning

De flitsscheiding is, zo vinden veel advocaten, meestal een miskenning van de realiteit. De gevolgen van een scheiding regel je in de praktijk niet op een achternamiddag. Als de meest intieme relatie tussen mensen breekt, zijn ook de juridische gevolgen enorm.

Wie gaat de kinderen het hoofdverblijf bieden en waarom? Hoe kan de omgangsregeling zo gebalanceerd worden dat enerzijds de niet-verzorgende ouder echt en inhoudelijk contact kan onderhouden met zijn kinderen terwijl de kinderen anderzijds niet in loyaliteitsconflicten verzeild raken? Gaat vader meebetalen aan de studie van de kinderen? Waar zitten de onderling hete hangijzers in het contact tussen vader en moeder na de scheiding? Hoe spreken de ouders over elkaar?

En verder: de verdelingsperikelen en alimentatiediscussies. Onder veelal zakelijk ogende thema's en argumenten schuilt een wereld van emoties en vereffening van onbetaalde rekeningen.

De scheidingpraktijk is dus bijna altijd een heel weerbarstige en dat is bij scheiding onder christenen niet anders. Zeker, als daar maar heel even flitslicht aan te pas komt, zie je de breuklijnen en brandhaarden nauwelijks. Dat is prettig voor wie liever aan wat anders denkt, maar meestal slecht voor de betrokkenen, inclusief de kinderen, die het leven weer moeten hernemen.

Natuurlijk, het andere uiterste is het beeld van een jarenlang juridisch strijdtoneel tussen echtelieden over alles wat los en vast zit. En misschien is daarom de gedachte aan een simpele en snelle scheidingsmethode zo aantrekkelijk.

Wat dan? Voor wie een scheiding onafwendbaar is en deze beide uitersten wil voorkomen, is er een alternatief: de scheidingsbemiddeling.

Ook dit is een relatief nieuwe scheidingsaanpak. Vader en moeder gaan samen, onder leiding van een advocaat-scheidingsbemiddelaar, met elkaar in gesprek over de juridische gevolgen van hun scheiding. Spanningen en frustraties worden eerlijk onder ogen gezien en onder leiding van de bemiddelaar maken partijen samen afspraken over hun toekomst, die in de kinderen altijd een gezamenlijke toekomst blijft. De bemiddelaar helpt als neutrale derde hun gedachten, toekomstbeelden en wensen te ordenen om tot afgewogen juridische afspraken te komen over zaken als omgang met de kinderen, alimentatie en verdeling van het bezit. De advocaat-scheidingsbemiddelaar vertaalt alle afspraken naar een convenant dat hij vervolgens aan de rechter voorlegt met het verzoek de scheiding op die wijze uit te spreken.

Kinderen

Als het vader en moeder lukt dit samen tot stand te brengen, blijkt dat de relationele en zakelijke schade na een scheiding fors te beperken. Zeker voor de kinderen van het scheidende paar. Die blijken met deze methodiek zeer geholpen, omdat de verhoudingen niet nodeloos verder polariseren en zij op basis van overdachte afspraken weten waar ze aan toe zijn.

Lang hoeft zo'n bemiddelingsprocedure overigens niet te duren; vaak kan die binnen enkele maanden worden afgerond.

De auteur is advocaat bij BouwmanVanDommelen-advocaten te Utrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 april 2002

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

Flitsscheiding houdt mitsen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 april 2002

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PDF Bekijken