Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Droefheid tot zaligheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Droefheid tot zaligheid

5 minuten leestijd

"Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid."

2 Korinthe 7:10

Goddelijke droefheid is een kostelijke parel van genade, een zuiver kenmerk van Gods werk tot zaligheid en een dierbare vrucht van Christus' verdienste. Goddelijke droefheid is noodzakelijk voor een ieder van ons, en geheel onderscheiden van de wereldse droefheid. Goddelijke en wereldse droefheid verschillen van elkaar als dag en nacht.

Deze Goddelijke droefheid omschrijft de apostel nader in haar heilzame werking en vrucht: deze werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Deze droefheid is dus het begin, ofwel een wezenlijk deel van de waarachtige bekering. Zonder vernieuwing van ons hart blijven we met onze rug naar de Heere staan en met ons gezicht naar de hel. We zijn en blijven dan gekant tegen God en kunnen geen zondaar voor Hem worden. Het is daarom bij aan- en voortgang nodig om zondaar voor de Heere te worden en te blijven.

Vrienden, wanneer we over de wereldse droefheid schrijven, dan bedoelen we niet alleen een droefheid vanwege verlies en moeite, maar ook een droefheid die algemeen overtuigden hebben. Elke niet-zaligmakende overtuiging moet gerekend worden onder de wereldse droefheid. Hoewel zij bevreesd zijn voor Gods straf over de bedreven zonden, drijft het hen echter niet als onwaardige zondaren uit tot de Heere om genade en ontferming. De zaligheid ligt niet verklaard in allerlei bijzonderheden en toestanden, maar alleen in Christus, de door God verordineerde Weg, Die de zaligheid op rechtsgronden heeft verdiend.

Is het dan geen onbegrijpelijk wonder van genade, wanneer de gezegende Middelaar wordt verklaard aan van verre staande zielen die de eeuwige straf verdiend hebben en heilbegerig zijn naar de verlossing? Zij worden dan met de discipelen van Johannes naar Jezus heengewezen: "Zie het Lam Gods!" (Joh. 1:35). O, alleen in Hem, Die God is gebleven en Mens geworden, ligt de zaligheid en het leven voor de ziel.

Wat een eeuwig wonder wanneer voor een doodschuldige zondaar de deur der hoop wordt geopend in het dal van Achor. Welk een nadere daad is het dan toch wanneer de bedroefde ziel de zaligheid niet alleen aangewezen krijgt in Zijn Woord, maar dat die dierbare Persoon des Middelaars Zelf verklaard wordt als zijn Zaligmaker. Buiten de kennis van die Persoon heeft men ook nooit Zijn dierbaarheid recht gezien.

Ach, er is heden ten dage zoveel gevoelswerk, maar het zal op de rechte kennis van die dierbare Persoon tot zaligheid aankomen. Echter aan bedroefde zondaren heeft Christus de belofte van zaligheid vermaakt. "En te dienzelve dage zult gij zeggen: Zie, God is mijn Heil" (Jes. 12:2). O, hoe mag de droefheid dan veranderd worden in blijdschap en de rampzaligheid in welgelukzaligheid. Hoe dierbaar wordt die Persoon des Middelaars toch voor de ziel! U mag dan gelovig weten hoe Hij eruit ziet: blank en rood, en Wie Hij is: de Banierdrager boven tienduizend. Dan is Hij uw Heil en bent u zalig; dan bent u hemelsgezind en ziet u met Jakob de geopende poort des hemels. Dan mag u water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils en ligt er niets meer tussen de Heere en uw ziel. Dan verlangt u om opgenomen te worden en eeuwig bij Hem te zijn.

Hoe ruim wordt dan het zalig worden en wat mag Hij nagespeurd worden in Zijn borgtochtelijke gangen. Alles buiten Hem is de dood en alleen in Hem is het leven. Echter, er komen tijden dat men zichzelf afvraagt: Wat heb ik toch veel en ruim gesproken. Is het wel waar geweest? Vloeide ik toen door? Vrienden, toen was het ruim, vol en hemels, er was geen gebrek en droefheid, want de Heere was nabij. Maar wanneer Hij, die dierbaar Heere Zich gaat terugtrekken, dan wordt zo pijnlijk het persóónsgemis ingeleefd. In Hem de zaligheid te hebben gezien en geproefd, maar Hem niet toe te kunnen eigenen als uw Zaligmaker. Dan gevoelt u zo de noodzakelijkheid om Hem van God de Vader Zelf geschonken te krijgen tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing.

Zalig is het volk dat op goede gronden de Heere tot hun Deel mag kennen. Hoewel de strijd hooggaand kan zijn en satan zijn vurige pijlen in hun ziel afschiet, echter zullen zij nooit betreuren dat zij het leven in de wereld niet meer kunnen vinden. Daar wijst Paulus ons ook op in onze tekstwoorden: "Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid." Het werk van de waarachtige bekering is van Gods kant onberouwelijk, want de zaligheid ligt voor al de uitverkorenen vast in God Drie-enig (Ef. 1:4). De verkiezing Gods in Christus is onveranderlijk en daarom onberouwelijk (Rom. 9:11). Zij allen zijn begrepen in het onherroepelijke testament van Christus (Hebr. 9:17) en in Zijn voorbede (Luk. 22:32). De waarachtige bekering tot zaligheid is onberouwelijk, omdat zij door de Heilige Geest verzegeld zijn tot de dag der verlossing (Ef. 1:13; 4:30). Daarom is de staat van al degenen die geen vreemdeling zijn van de inhoud van onze tekstwoorden onwankelbaar, en in plaats van berouw te kennen, zullen zij God eeuwig verheerlijken.

Zegene de Heere deze meditatie tot Zijn eer en tot zaligheid van onze lezers, zodat we de Goddelijke droefheid mogen leren kennen tot zaligheid.

Ds. J. Roos, Opheusden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Droefheid tot zaligheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken