Bekijk het origineel

Lijfrente of 'gewone' gift?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lijfrente of 'gewone' gift?

4 minuten leestijd

Reeds eerder is in deze kolommen aandacht besteed aan de twee mogelijkheden voor de giftenaftrek: de 'gewone' aftrek, waarbij alle giften aftrekbaar zijn voorzover ze boven de drempel uitkomen (1 procent van het inkomen) en de gunstiger giftenaftrek in de vorm van een (jaarlijkse) lijfrente, waarvoor geen drempel geldt. Onlangs is door de Hoge Raad een arrest gewezen over een praktijkgeval.

De namen van betrokken partijen zijn niet gepubliceerd en daarom zijn gefingeerde namen gekozen. Meneer Goedgeefs was bestuurslid van maar liefst twee stichtingen, A en B. Goedgeefs was een royale donateur en daarom legde hij via een notariële akte vast dat hij in de jaren 1997 tot en met 2002 ieder jaar 12.000 gulden aan stichting A zou schenken. En omdat hij nu een schenking deed door middel van een lijfrente gedurende vijf jaar mocht hij de gift onbeperkt in aftrek brengen op zijn inkomen.

Goedgeefs was altijd druk met de stichtingen. Met zijn auto reed hij heel wat af, hij maakte telefoonkosten en hij kocht een fax, die hij ook daadwerkelijk ten behoeve van stichting A gebruikte. In totaal maakte hij in 1997 voor 11.465 gulden kosten voor stichting A, waarbij hij uitging van 60 cent per kilometer. Na de zondagse bijeenkomst van B voerde Goedgeefs pastorale gesprekken. Hiervoor maakte hij ook kosten, waaronder autokosten en daarom declareerde hij stichting B ook 60 cent per kilometer.

Goedgeefs dacht vervolgens: Wat is dit allemaal ingewikkeld. Ik betaal geld voor stichting A, die dat aan mij moet terugbetalen. En daartegenover moet ik ieder jaar 12.000 gulden betalen. We gaan het anders doen. Ik zie gewoon af van een kostenvergoeding, maar tegelijkertijd eist stichting A de lijfrente niet meer op. De bedragen komen ongeveer overeen en zo is dat mooi opgelost. Voor de rest zie ik gewoon helemaal af van het declareren van de kosten die ik voor B heb gemaakt. En het feit dat ik afzie van deze kosten, is ook weer als gift aan te merken, maar dan als 'gewone' gift, die slechts aftrekbaar is boven de drempel.

De inspecteur was het hier niet mee eens. Volgens hem had Goedgeefs in 1997 uiteindelijk géén lijfrentetermijn voor A betaald. Daarom waren geen giften in de vorm van een lijfrente aftrekbaar. Wel had Goedgeefs afgezien van de kostendeclaratie voor de kosten van stichting A, en dat kon als 'gewone' gift worden aangemerkt. De 'gewone' giften aan A van 11.465 gulden waren slechts aftrekbaar voorzover zij boven de drempel uit kwamen en voorzover zij niet meer dan 10 procent van zijn inkomen vormden. Bovendien geldt voor giften die betrekking hebben op autokosten dat zij in 1997 voor slechts 33 cent aftrekbaar waren en niet voor 60 cent. Dit gold ook voor de autokosten ten behoeve van stichting B.

Goedgeefs was het er niet mee eens en stapte naar de rechter. In het algemeen geldt, aldus de rechter, dat kosten die iemand maakt voor een goededoeleninstelling als gift aftrekbaar zijn onder de volgende voorwaarden: (1) de persoon ziet af van het declareren van de kosten en (2) de persoon kán de kosten wel bij de stichting declareren. Het gerechtshof bekeek de regeling van de stichting en achtte bewezen dat dit het geval was.

Vervolgens moest de rechter bekijken of de 11.465 gulden aan stichting A onbeperkt aftrekbaar was. A had enerzijds afgezien van het opeisen van de lijfrente, maar tegelijkertijd had Goedgeefs afgezien van het innen van de gedeclareerde kosten. Daarom heeft 'verrekening' plaatsgevonden en ook verrekening wordt wettelijk als betaling gezien. Zodoende heeft Goedgeefs (door middel van verrekening) in 1997 een lijfrentetermijn betaald en deze is als gift onbeperkt aftrekbaar voor een bedrag van 11.465 gulden. Ook de giften aan B (de autokosten en dergelijke) waren aftrekbaar voor 60 cent per kilometer, maar hierbij moest natuurlijk wel de wettelijke regeling in acht worden genomen.

De inspecteur was het niet met het hof eens en stapte naar de Hoge Raad. Deze hoogste rechterlijke instantie was het volkomen eens met het eerste oordeel van het hof. De lijfrentetermijn was betaald door middel van verrekening en het bedrag van 11.465 was zodoende onbeperkt aftrekbaar. Voor de giften aan B was dit echter anders. Dit waren immers 'gewone' giften in de vorm van het afzien van kostendeclaratie en hiervoor geldt wél de wettelijke bepaling dat autokosten slechts voor 33 cent aftrekbaar zijn.

Conclusie: Goedgeefs kon zijn kosten voor A onbeperkt aftrekken als lijfrente. De kosten B (die binnen de drempelregeling aftrekbaar zijn), waren echter slechts voor 33 cent per kilometer aftrekbaar.

Uit het voorgaande blijkt wel dat in praktijksituaties verwarring of onenigheid kan ontstaan over de vraag of iets een lijfrente of een gewone gift is, met name bij het afzien van kosten. Hiervoor is echter een eenvoudige oplossing: Goedgeefs had de lijfrente gewoon aan A kunnen betalen (die was dan onbeperkt aftrekbaar) en vervolgens zijn kostendeclaratie kunnen innen. Dan was hem deze procedure bespaard gebleven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 2003

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Lijfrente of 'gewone' gift?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 2003

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken