Bekijk het origineel

Emigratie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Emigratie

9 minuten leestijd

Naar aanleiding van de bijdragen van Jacob Hoekman over emigratie, hierbij een reactie, vooral met betrekking tot deel 4, over Denemarken (RD 9-7).

Ten eerste vind ik, als men oprecht christen is of wil zijn, de uitdrukking "toen heb ik mijn boterbriefje gehaald" niet passen.

Maar ten tweede, te beweren dat Denemarken een land zonder God is, zou ik niet voor mijn rekening durven nemen. Al voelen ze zich niet thuis in de Lutherse Kerk, ze kunnen en mogen die woorden nooit gebruiken. Of kennen ze de tekst uit Matthéüs 7:1 enz. niet, waar staat: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden."

Laten ze daar maar eens goed over nadenken en er hun voordeel mee doen. Ze kunnen toch ook zelf het Evangelie uitdragen.

M. Evers-Veldhuizen

't Pad 21

9365 TA Niebert

Bezuinigingen

Al geruime tijd wordt er van overheidswege getracht allerlei bezuinigingen toe te passen, met het doel als land het hoofd boven water te houden. Daartoe behoort ook het schrappen van 37 bus- en tramlijnen die overbodig zijn, zoals vermeld in het RD van zaterdag 19 juli.

Op zichzelf een goede zaak, mits er een alternatief gevonden wordt voor diegenen die afhankelijk zijn van bus en tram.

Maar met dat al, wat zou het ons toch baten als allerlei goddeloze voorstellingen tot 'wet' verheven worden? Het is niet alleen goddeloos, maar ook geldverslindend.

Als land en volk zich meer hielden aan het zuivere Woord van God en Zijn heilige dienst, hoe anders zou het er in het vaderland uitzien.

Ligt de grootste schuld niet bij Nederlands kerk? Hoe nauw en eerlijk de kerk het neemt met het zuivere Woord van God, komt ook openbaar in de levenswandel. Daar is onze jeugd ook mee gebaat. Er staat niet voor niets in de Bijbel: "In het houden daarvan is grote loon!"

J. Bos

Gortstraat 88

3905 BG Veenendaal

Conferentiethema (II)

Graag zou ik ook nog iets willen toevoegen aan de discussie over de laatstgehouden CSFR-conferentie over de huidige stand van zaken inzake de verhouding Rome-Reformatie.

Het is goed dat de heer Scholten reeds een stukje mythevorming heeft opgelost, maar er is meer. Toen het commentaar van het RD stelde dat de CSFR door haar conferentie de geschiedenis ontkende, zag het mijns inziens iets over het hoofd, namelijk de eigen protestantse geschiedenis.

Natuurlijk, in de reformatorische leer van de drie sola's bevond de Reformatie zich altijd ver van Rome, maar hoe is het gegaan met die drie sola's? Hoe kunnen wij protestanten de drie sola's belijden ten opzichte van Rome als we pijnlijk moeten constateren hoe hopeloos verdeeld we zijn?

Werd het sola scriptura niet 'sola onze visie op verbond, verkiezing, doop, genezingsgaven, ziekenzalving'? Het sola fide niet 'sola onze visie op de juiste geloofsbeleving'? Het sola gratia niet 'sola Gods vrijspraak in de beleving van'?

Als wij als orthodoxe protestanten in Nederland dit elkaar belijden, kunnen we rooms-katholieken een stuk jaloerser maken dan nu op de altijd weer verrassende stem van Gods Woord en is er hoop voor Nederland.

Ard van den Berg

Uiverplein 45

2802 GB Gouda

Mythevorming (II)

De Opgemerkt van L. M. P. Scholten (RD 26-7) behoeft correctie. Het verhaal in Elsevier van Godfried Bomans over de verkiezingsbijeenkomst van de SGP in Capelle aan den IJssel staat niet in "De man met de witte das" - dat zijn herinneringen aan zijn vader, ooit lijsttrekker voor de KVP in de Tweede Kamer. Het staat wel in diens verzameld werk (deel V, p. 775).

Dat Bomans Scholten de uitdrukking "een roomse broodgod" in de mond legt, staat nergens. Hier volgt wat hij letterlijk ("parodiërend") over Scholtens bijdrage zegt:

"Dominee Abma gaf nu het woord aan de heer Barendregt, die daar ook een overvloedig gebruik van maakte. Deze gaf het weer aan de heer Scholten en dit was de laatste spreker voor de pauze. Scholten leek mij van alle vier het strengst. De drie anderen zagen het ook niet licht in, maar Scholten was toch het meest verbolgen. Zo verraste hij zijn toehoorders met de mededeling, dat Nederland aan de spits stond van alle Europese naties op het punt van onzedelijkheid en morele verwildering."

"Hiermee niet tevreden meende hij, dat wij ook historisch het record gebroken hadden, want Sodom en Gomorra lagen verre achter ons. Hoewel dit bericht veel voldoening wekte scheen hij toch te vinden, dat het bewezen moest worden en hij was daartoe gaarne bereid. Het werd terecht muisstil in de zaal, zelfs de obers hielden op met serveren. Het bleek toen, dat de spreker niet meer in zijn tuin kon zitten wegens het hem in de aangrenzende tuinen omringende bloot."

"Ik meende een lichte teleurstelling te bespeuren. Ik ondervond die zelf ook. Ik zeg niet, dat het argument zwak is. Verre van daar. Maar als bewijs voor een alle verbeelding te boven gaande vorm van uitspatting had ik mij iets hartigers voorgesteld. Overigens was hij de beste spreker van de vier."

J. van der Graaf

Van Hogendorplaan 50

1272 GH Huizen

Van Agt

Door het op te nemen voor de laakbare activiteiten van Gretta Duisenberg begeeft de heer Van Agt (RD 26-7) zich op behoorlijk glad ijs.

Hij heeft inmiddels zijn masker volledig laten vallen en zich onomwonden geschaard in het kamp van de pro-Palestijnse (en daarmee anti-Israëlische) activisten.

Van Agt betoogt dat hij in 1982, na de moord op 800 Palestijnen door Libanese milities in een gebied dat onder controle van Israël stond, de tot zijn beschikking staande dossiers wat selectief heeft gelezen. Dat blijkt een kwaal te zijn waarvan hij nog steeds niet is genezen. Wat te denken van een uitspraak als: "Toen de omringende Arabische landen een oorlog ontketenden (in 1948, MG) maakten ze geen schijn van kans. Israël was veel beter bewapend en ideologisch ook sterker gemotiveerd". Vijf Arabische landen vielen Israël binnen met 21.000 man zodra het land de onafhankelijkheid uitriep. Israël had de beschikking over 18.900 strijders van de Haganah, uitgerust met (lichte) wapens. De Arabische landen hadden daarentegen de beschikking over veel meer materieel, een geweldig achterland en militaire reserves. Israël stond letterlijk met de rug tegen de muur en vocht als een leeuw voor zijn bestaan. Het was dus (en daarin moet ik Van Agt gelijk geven)"ideologisch sterker gemotiveerd."

De heer Van Agt zou er goed aan doen zijn dossierkennis eens grondig op niveau te brengen, voordat hij, als vooraanstaand oud-politicus, zich voor het karretje van anti-Israëlische groeperingen laat spannen. Net als heden, werd ook toen de Arabische wereld verscheurd door onderlinge twisten en vetes. Dat gebrek aan eenheid is een van de oorzaken van de Arabische nederlaag.

Het allerbelangrijkste, wat de heer van Agt over het hoofd ziet, is dat de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël geen strijd was met vlees en bloed, maar een goddelijke strijd, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, die zich richtten op de totale vernietiging van Israël. De ondergang van Israël zou Gods beloften tenietdoen en een grote overwinning van de satan betekenen. De Heere zelf streed (en strijdt) echter voor Zijn volk, anders was het reeds in 1948 de Middellandse Zee in gedreven!

M. Gouman

Populierenstraat 16

8266 BK Kampen

Van Agt (II)

In het interview geplaatst op 26 juli spreekt oud-premier Van Agt spijt uit over zijn verdediging van het leger van Israël in 1982.

Er is veel op te merken over wat de oud-premier stelt. Eén ding is echter duidelijk: ook deze man wordt meegezogen in de anti-Israëlische houding van de media.

Zo vertelt hij de Palestijnse visie op de inval in Jenin, die intussen duidelijk is weersproken in nadere onderzoeken, aangestipt in het blad "Christenen voor Israël", uitgave juli/augustus, pagina 6.

D. Touw

Jan de Klerkstraat 46

3231 XK Brielle

Van Agt (III)

Hartelijk dank voor het interview met Van Agt. Helemaal met hem eens. Ik hoop dat andere CDA'ers en leden van 'klein christelijk' ook eens de schellen van de ogen gaan in dezen. Israël wordt bezoedeld door de kolonialist Sharon met zijn politieke vrienden.

J. P. C. M. Smit

Churchilllaan 126

1078 EN Amsterdam

Van Agt (slot)

Van Agt laat weten dat hij destijds een verkeerd zicht had op de kwestie Israël en de Palestijnen. Voorheen was hij net als andere Nederlanders pro Israël. In het interview noemde Van Agt het een schuldgevoel vanwege de Tweede Wereldoorlog. Een aannemelijk verklaringsmodel.

Relatief veel Joden uit Nederland zijn omgekomen in de diverse kampen. Na de oorlog schudde historicus dr. Presser Nederland wakker met zijn boek "De ondergang", waarin hij het grote aantal Joden dat omkwam in de Tweede Wereldoorlog beschreef! Nederland voelde zich schuldig en werd zo pro Israël, zoals Van Agt al stelde.

Tijden veranderen. Er staat een nieuw geslacht op met minder historisch besef. Opnieuw wordt de kwestie Israël en de Palestijnen tegen het licht gehouden. Men stelt: Israël is een gewoon volk, net als al de andere volken. Bleef het maar bij deze visie. Er heeft zich namelijk, mogelijkerwijs in heel Europa, een geweldige copernicaanse wending voltrokken. Om het volk Israël draaide alles voorheen, nu draait alles om de Palestijnen.

Deze visie stelt: Palestijnen zijn zielige mensen, die door Israël tekortgedaan worden. Zelfmoordacties worden goedgepraat: als Israël maar gebied afstaat, houden deze acties op. Kortom, Israël krijgt de schuld.

Maar u zou maar wonen in een buitenwijk in Jeruzalem. U neemt op een dag de bus naar het centrum. In die bus stapt een orthodoxe Jood in. U rijdt door Jeruzalem. De zon straalt, de straten lijken van goud en vrolijk spelen de kinderen. Dan! Een geweldige explosie verstoort deze droom. Bloed en lichaamsdelen van allerlei mensen, waaronder een jochie van 4, vliegen door de bus. U wordt wakker in het ziekenhuis. De zo vriendelijke dikbuikige orthodoxe Jood bleek -wat een revolutionaire copernicaanse wending!- een met springstof omhangen Palestijn te zijn.

U slaat vervolgens acht op de beschrijving van de wending van Van Agt in het RD en denkt: Arme Joden! Die u liefhadden, hebben u verlaten.

Gelukkig, net buiten Jeruzalem, vele eeuwen eerder, heeft er eveneens bloed gevloeid. Theologisch bloed, zoenbloed. Ook voor Israël! Daarom: "Bidt voor de vrede van Jeruzalem."

Hans Reinders

Vogelsant 25

8303 ZN Emmeloord

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 juli 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Emigratie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 juli 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken