Bekijk het origineel

Haper

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Haper

4 minuten leestijd

Met zijn opmerkingen over uiterlijke gedragsregels ondermijnt ds. C. Harinck (geciteerd uit "CV.Koers" in RD 2-8) het gezag dat uitgaat van de kerk naar jongeren. Natuurlijk zullen de aanspraken aan hen niet liefdeloos moeten gebeuren, maar moet het dan nagelaten worden?

Als de vorm ontbreekt, zal de geestelijke inhoud niet meer gevonden worden. "Weest dezer wereld niet gelijkvormig." Dit geldt jongeren én ouderen.

Ook zijn opmerkingen over de ellendekennis doen de waarheid geweld aan. Zijn zegswijze over gekwalificeerde mensen die tot Christus komen, komen onbijbels over en zijn misplaatst ten opzichte van die mensen die door Gods Heilige Geest zaligmakend worden bearbeid en die zichzelf, bij het ontdekkend licht, hebben leren kennen als een ellendige en verdoemelijke zondaar voor God.

Langs die weg zál de Heere Zich op Zijn tijd in Christus openbaren aan de verloren, doch uitverkoren zondaar.

Een man als ds. Th. Boston heeft in zijn theologie zo duidelijk daarin stellinggenomen: in de weg van bekering en geloof komt men tot de kennis van Jezus Christus als Zaligmaker van zondaren. Hij benadrukt dat de kennis der ellende daaraan voorafgaat.

Natuurlijk is er veel ellendekennis die het kenmerk der genade niet heeft. Separeren blijft noodzakelijk.

Een andere opmerking van ds. Harinck is dat veel jongeren zoeken naar de vergevende liefde van Christus.

Toch zullen ze, net als voorheen, een daad van God in hun leven moeten leren kennen, namelijk de wedergeboorte. In de prediking en in de leesdiensten komen de zaken van wet en Evangelie, vloek en zegen, Adam en Christus, naar mijn mening voldoende aan de orde. De haper ligt bij de mensen. De Heere Jezus heeft gezegd: "Als Ik wederkom, zal Ik dan nog geloof vinden?"

Ik ben het eens met ds. Harinck dat we bereid moeten zijn om kritisch naar onszelf te kijken, maar als hij meent allerlei kritische opmerkingen over leer en leven veelvuldig naar buiten te moeten brengen, maakt hij dat de verwarring onder de jongeren, maar ook ouderen, groter wordt.

J. Schipper

Anjerstraat 9

3261 AA Oud-Beijerland

Haper (slot)

Wat ds. Harinck bezorgd maakt, gaat de gehele gezindte aan. Vraagstukken met betrekking tot genade, geloof, bekering hebben altijd strijd opgeleverd.

Vragen over aanbod, aan allen of alleen uitverkorenen, scheurden de Gereformeerde Gemeenten in 1953 in tweeën, en ook andere kerken liet het niet onberoerd.

Voor wie is de genade, door Christus verdiend, bestemd? Rome leerde: alleen door verdienste. Christus moet je verdienen, zei de biechtvader van Luther, dit maakte hem tot een doodschuldige, want hij had geen verdiensten. Alleen de gerechtigheid van Christus opende de deur tot God, tot vergeving der zonden.

Alleen genade, alleen het Woord, alleen het geloof, was in Luthers prediking onvoorwaardelijk, door de liefde Gods, aan doemschuldige zondaren geschonken.

In vele kerken van de gereformeerde gezindte wordt Gods vrije genade zodanig belast met zeeën van voorwaarden der zogenaamde geestelijke bevindingen en belevenissen van bekeerde mensen, dat het Evangelie meer gaat lijken op wetticisme dan op een blijde boodschap.

Geen wonder dat de jeugd naar iets anders zoekt, wat het gevaar oplevert dat ze terechtkomen bij die zogenaamde kiezers voor Jezus, welke Christus verlagen tot een soort sociaal werker, die solidair is met de misdeelden der aarde, maar geen Borg en Middelaar voor arme zondaren is.

Wij stemmen er met ds. Harinck mee in: Toon de jeugd dat Gods liefde een fontein is aller goede dingen, en deze ondergaande wereld toch Zijn liefde biedt, want Petrus zegt het in zijn brief: "God wil dat niemand verloren gaat."

L. Stuurman

Nudenoord 44

3079 ZH Rotterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Haper

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken