Bekijk het origineel

De Hebron Hof: tuin met een boodschap

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Hebron Hof: tuin met een boodschap

7 minuten leestijd

Zo rond 1 juli moet de tuin in Kortgene een waar lustoord zijn. Nu ligt hij er "verpieterd" bij. Ook in Noord-Beveland eisen hitte en droogte hun tol. Eigenaar F. M. Meulenberg laat zich er niet door uit het veld slaan. Gedreven leidt hij zijn gasten rond door de "Hebron Hof", een tuin met een boodschap. "O, nu ga ik preken. Dat is niet de bedoeling."

"Mij spreekt de blomme een tale", dichtte Guido Gezelle. "Mij is het kruid beleefd/ Mij groet het al te male/ Wat God geschapen heeft."

De regels zijn -licht gewijzigd- opgenomen in de folders van de Hebron Hof, gelegen ergens tussen Kats en Kortgene, nabij de Zeelandbrug. In de hof "vertellen bomen, planten en bloemen van de grote geestelijke rijkdom, die verborgen ligt in de Bijbel voor de mens. Voor ieder mens zijn deze waarheden belangrijk, en wie zijn geloof daarop bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."

De tuin vinden is nog niet zo eenvoudig. Behalve dan op dinsdag- en woensdagmiddag, als Meulenberg rondleidingen verzorgt - om halfdrie. Een uur van te voren plaatst hij her en der langs de wegen richtingwijzers. "Rijkswaterstaat wil die bordjes eigenlijk niet hebben. Tja, als ze het mij toestaan, wil de groenteman het ook en weer een ander ook. Dan krijg je dus een woud van bordjes. Maar we zijn anders nogal moeilijk te vinden."

Evangelist

Tot 2000 woonde de nu 70-jarige met zijn vrouw op de boerderij bij de hof. Jarenlang was hij boer. En daarnaast: evangelist. "Evangeliseren lag me wel. Vanaf 1980 tot 1995 ging ik zo'n beetje als een Jehovah's getuige langs de deuren, met de vraag of de mensen Jezus kenden." De laatste tijd werd dat steeds zwaarder, zegt hij, totdat het niet meer ging. "Ik heb toen gezegd: Ik zoek de mensen niet meer op; laat de mensen maar híér komen."

En ze kwamen. "Soms maar twee, soms wel twintig. Wat ik vaak merk, is dat mensen eerst alléén komen en dan een jaar later bellen met de vraag of ze met de mannenvereniging, bijbelstudiegroep, kerk of wat ook een bezoek kunnen komen brengen."

De eigenlijke doelgroep, buitenkerkelijken, laat het nog een beetje afweten. "In dat opzicht schiet de tuin zijn doel toch wat voorbij", zegt Meulenberg, zelf lid van een Rafaëlgemeente, een soort pinkstergemeente. "Anderzijds: ook in de traditionele kerken is veel verwarring. Waar het werk van Jezus helemaal aan de kant wordt gezet, wordt de kern uit het Evangelie gehaald. En die kern wil ik hier juist laten klinken. En als mensen daar iets van oppikken, is mijn missie geslaagd."

De Hebron Hof is een creatie van zijn vrouw. "Zij heeft de bijbelse waarheden er door de jaren heen in verwerkt. En ik zeg erbij: het kan niet anders of de Heilige Geest heeft over haar schouders meegetuinierd." Op tweede pinksterdag in 1995 ging de tuin voor het eerst open voor het publiek. "M'n vrouw had er niet veel verwachting van. Maar er kwamen tussen de 300 en 400 mensen!"

Dat kwam ook de VVV ter oren. "We kregen toen de vraag of we de hof niet het hele jaar wilden openstellen. Want ja, andere zaken dan water en zand zijn hier niet zoveel. We hebben toen gekozen voor de dinsdagavond."

Na zijn pensioen werden dat de dinsdag- en woensdagmiddag. Op andere dagen is de tuin op afspraak te bezichtigen. Het seizoen loopt van tweede pinksterdag tot 1 september.

Amandelboom

Hebron, zo leert de folder, is in de Bijbel een toevluchtsoord, een stad van gemeenschap, een stad van geloof, een stad van afhankelijkheid en een priesterstad. "De bedoeling van ons kerkgaan is een relatie met onze Schepper te hebben", zegt Meulenberg. "Wij vonden het een uitdaging om die relatie meer bekend te maken."

De tuin herbergt een scala aan planten, bloemen en struiken. Rozen, in al hun veelsoortigheid -oude, moderne, en een mengvorm daarvan. Maar ook zeldzamer flora: een wijnruit, een mirte. Ze zijn zodanig gerangschikt dat ze, "in een logische volgorde, de belangrijkste waarheden uit de Bijbel laten zien." Het paradijs. De verdwaalde mens. De deur. Het kruis. De troon. De bruiloftsdag van het Lam. Maar ook: een amandelboom. En een wijnstok.

Met verve brengt de gids zijn boodschap. Zo nu en dan moet hij zich merkbaar in acht nemen. "Hier zou nog zo veel meer over te zeggen zijn. Maar ik ben geen dominee." Herhaaldelijk verontschuldigt hij zich ook. "Normaal bloeien deze planten nu nog. Maar door de hitte"

Ergens aan het begin van de route staat "het oog van de naald" uitgebeeld. Meulenberg: "Ik heb me laten vertellen dat de steden in Israël vaak een smal poortje kenden. Het oog van de naald, heette dat. Als er dan een kameel aankwam, beladen met van alles, moest eerst alle bepakking eraf. Pas dan kon hij door het poortje. Dat is een bijbelse waarheid. Al onze rijkdom, eer en macht moeten we kwijt. Alleen als een kind kunnen we het Koninkrijk der hemelen binnengaan." Tegen bezoekster J. de Wijze: "U ziet het, een klein kind kan er wel door, maar u lukt dat niet. Dan zul je toch moeten buigen of op je knietjes moeten gaan."

Overal in de tuin staan witte bordjes, met een bijbeltekst erop. Voor een soort poortje, ter linkerzijde, Johannes 10:9: "Jezus zeide: Ik ben de deur." En rechts: wie mogen er binnen komen? "Jezus zeide: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." Achter het poortje is het kruis uitgebeeld. Rondom is een buxushaagje geplant. "Er is verlossing, voor iedereen, maar wel binnen het kruis", zegt Meulenberg.

Israël

Ook achter de amandelboom en de wijnstok zit een verhaal. Opnieuw houdt de gids zich in. "Je kunt het allemaal overdrachtelijk maken. Maar dan ga ik preken, en dat is niet de bedoeling."

Mensen maken wel eens de opmerking dat je in een bijbelse tuin toch bijbelse planten verwacht, zegt hij. "Nou, hier staan er twee. In 2000 zijn we in Israël geweest, vlak voor het bezoek van de paus. We hebben toen ook een bezoek gebracht aan Gethsémané. Ze waren er net de olijvenboomgaard aan het opschonen. Ik heb toen aan een pater gevraagd of ik een olijventak mocht meenemen. Dat mocht. U ziet hier nu twee olijfboompjes, van meer dan 1000 jaar oud."

Een vijgenboom ontbreekt evenmin. Een tweede serie vijgen is nog niet tot rijpheid gekomen. "Dat gebeurt ook zelden. Maar als het zulk weer blijft, kon het best eens gebeuren dat we eind september nog een keer vijgen hebben." Hij citeert het woord van de Heere Jezus: "En leert van de vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is." Meulenberg: "De vijgenboom staat symbool voor Israël, dat in 1948 weer een staat is geworden. We kunnen eruit leren dat de wederkomst erg nabij is."

De rondleiding duurt ruim een uur. "Nu gaat het erom dat we een beslissing nemen", zegt de gids, bijna aan het einde gekomen. "Kiest dan heden, zegt Mozes aan het eind van zijn leven. God staat met Zijn Geschenk voor ons. Willen we dat aannemen of niet? Maar we moeten wel oppassen: het is wel genade als we het aannemen."

Hij wijst op een bos takken. "Het beeld van de hel. Soms worden er dan wenkbrauwen opgetrokken. Ik wil het zo zeggen: De hel is leven zonder God, de hemel is leven met God. Aan ons is de keuze. Alleen uit genade."

Theoloog

Zo af en toe lopen bezoekers plotseling weg, is Meulenbergs ervaring. "Een dominee vroeg me eens: Wie geeft u de bevoegdheid om dit te doen? Bent u een afgestudeerd theoloog? "Nee", zei ik toen, "ik ben gewoon een boer die in de Bijbel gelezen heeft." En hij vertrok."

Erg vindt hij dat. Bij het laatste onderdeel van de route wijst hij er nog eens op. "Hier ziet u een hoeksteen. Ik heb u vanmiddag veel verteld over de Here Jezus. Sommigen zie je dan zomaar ineens vertrekken. Voor hen is Hij een steen des aanstoots. Als Hij dat voor u niet is, of als u Hem hebt leren kennen of wilt leren kennen, is mijn missie geslaagd."

Voor meer informatie: 0113-600234/0113-372320.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

De Hebron Hof: tuin met een boodschap

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken