Bekijk het origineel

Afkeer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Afkeer

7 minuten leestijd

In het RD van 15 augustus las ik de recensie over het (foto)boek "Markante Mensen", waarin foto's van mensen met een handicap. Hierin stond de volgende passage: "Hierdoor kan de kijker zich met hen identificeren, sympathie of afkeer voelen. Daarmee wordt de weg geopend naar contact, naar deze of naar andere mensen met een handicap."

Afkeer is een sterk gevoel van weerzin. Wat vreselijk zal het zijn, wanneer mensen deze gevoelens krijgen bij het zien van jouw foto.

Ons past geen gevoel van afkeer, maar een gevoel van mededogen, smart over het leed van die ander. Dát opent de weg naar (werkelijk) contact.

Ik neem aan dat het hier gaat om een citaat uit het voorwoord van het boek (inderdaad, Red.). Daarom hoop ik ook dat u ervoor zorgt dat deze "Opmerking" bij de schrijver terechtkomt.

Mevr. drs. M. W. van Wijngaarden

Kemphaan 18

3371 JW Hardinxveld-Giessendam

Diepgaand

Het commentaar van de hoofdredactie "Protestant en rooms-katholiek" (RD 18-8) heeft mij zeer verblijd vanwege de helderheid.

Inderdaad, wat betreft de rechtvaardigingsleer heeft er altijd wel een diepgaande eenheid tussen de leer van de Reformatie en Rome bestaan. Ook volgens Rome kan de genade van de wedergeboorte op geen enkele wijze verdiend worden.

Maar er is nog steeds ook dit diepgaande verschil: volgens Rome kan de eenmaal wedergeboren mens "het eeuwige leven waarlijk verdienen door zijn goede werken" (concilie van Trente, zesde zitting, canon 32). En die leer wijzen wij op grond van de Schrift met alle beslistheid af.

We moeten die verschillen niet verdoezelen, want dat is onwaarachtig, maar er in liefde met elkaar over doorpraten.

Ds. H. J. Hegger

Dillenburglaan 8

6881 NV Velp

Diepgaand (II)

Kunnen rk-christenen een rol spelen in de ChristenUnie? Volgens de RD-commentator (18-8) heeft fractieleider Rouvoet daarvoor de aandacht van zijn partijgenoten gevraagd. Hij vindt dat men zo veel gemeen heeft dat er ruimte is voor samenwerking. Dan gaat het dus over principiële uitgangspunten die betrekking hebben op het landsbestuur, niet op de kerk en het geloof dus.

Heb ik zo'n argument niet meer gehoord? Ja, hetzelfde wordt altijd aangevoerd als mogelijkheid, plicht zelfs, tot bestuurlijke samenwerking tussen SGP en ChristenUnie.

Uw commentator meent dat de CU met de in Flevoland besproken samenwerking de afstand tussen haar en het CDA verkleint en die tussen de CU en de SGP vergroot, wat waar is.

Als ik in het RD van 16 augustus lees dat de afstand tussen SGP en CDA is verkleind -wat qua politieke opstelling zonder twijfel ook waar is- hebben wij dan, qua opstelling, niet meer behoefte aan een herstelde SGP dan aan een veranderde CU?

A. de Gruijter

Jhr. van der Welstraat 26

2751 AJ Moerkapelle

Festival

Ik heb zelf het Flevo Festival intensief meegemaakt, onder andere door het verzorgen van een aantal programma's. Dat leidt tot een aantal observaties ter correctie en aanvulling van de berichtgeving in het RD.

Hoewel het festival een massale aangelegenheid is (er lopen zo'n 10.000 jongeren rond), betekent dat geenszins dat er geen ruimte en gelegenheid is voor persoonlijke gesprekken en ontmoetingen. Juist in die vaak diepgaande gesprekken ontdekken jongeren iets over de betekenis van Jezus Christus in hun leven.

Bij veel programma's was achteraf gelegenheid voor gesprek en gebed. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Dat was geenszins oppervlakkig.

Het valt mij op dat ouderen snel klaarstaan met een oordeel of indruk over het Flevo Festival. Vaak zijn ze er niet of nauwelijks (een dagdeel) bijgeweest. Daarbij maken ze zichzelf tot uitgangspunt.

Flevo kiest voor jongeren. Dat betekent dat de muziek van jongeren is, dat de manier van werken en spreken bij jongeren aansluit. Dat is anders dan veel ouderen gewend zijn. De evangelische, radicale spiritualiteit stoot ouderen af, jongeren hebben er kennelijk iets mee. Het lijkt mij voor de hand liggend je af te vragen wat dat dan is. Wat beleven jongeren, waarom komen ze met z'n duizenden naar het festival?

Dat is deels voor de gezelligheid en de ontmoetingen, deels voor de muziek en de sfeer, maar zeker ook voor de inhoud. Jongeren horen de boodschap van het Evangelie op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.

Dat hoort ons bescheiden en voorzichtig te maken in onze oordelen en impressies. Ga niet af op een indruk, begeef je er in, doe mee - en dan heb je recht van spreken. Liefst in de ontmoeting met de jongeren en niet in kranten als volwassenen onder elkaar.

We hebben als kerken niet zo heel veel recht van spreken meer over als de jongeren massaal vertrekken. Er valt veel te leren op het Flevo Festival. Laten we daarmee beginnen.

Nynke Dijkstra-Algra

Klompenmakersgilde 2

3994 XE Houten

Juiste kop

De kop boven een artikel in het RD van 19 augustus, pag. 2, luidde: "Bezwaarden tegen zegenen homorelaties uitgenodigd".

Mijn bezwaar tegen het artikel zoals het in het RD staat, is het volgende. Waarom moet met de grootste letters "homorelaties" boven het artikel, terwijl het in PKN-ordinantie 5, artikel 4 (in het RD staat "lid 4", wat fout is), "andere levensverbintenissen" genoemd worden? Worden gemeenteleden zo wel goed voorgelicht over wat in de PKN-ordinantie staat? Gaan we zo papegaai van elkaar worden?

Hetzelfde geldt voor de benaming "alternatieve relaties." Voor hetero's is een homo- of een lesbische relatie toch geen alternatief? Alternatief zou enkel het samenwonen van één man en één vrouw kunnen zijn. Dit valt dan onder "andere levensverbintenissen"!

Maar kennelijk zijn daartegen geen bezwaren ingediend. Keuren we dit zonder meer goed of slapen we hier gewoon (verder)? Ergens las ik over "gezegend hokken."

Hokken, scheldnaam voor samenwonen. Is het eerlijk en in de "geest van Jezus Christus" om bezwaar te maken tegen homo- of lesbische relaties en bij zegening van samenwonen van man en vrouw te zwijgen? Volgens de PKN-ordinantie kunnen we alleen maar bezwaren indienen tegen het zegenen van "andere levensverbintenissen."

Dus als RD de juiste kerkelijke formulering gebruiken is beter dan 'volkse' taal, die misleidend kan zijn.

Frank Steenks

Zuideindseweg 102

2645 BJ Delfgauw

Muur

De Wereldraad laat weer van zich horen. In een tijd dat kerken te maken hebben met afkalving en leegloop, mag je blij zijn met kerken die zich wereldwijd manifesteren. Die de lidkerken trachten te bemoedigen, bijzonde r die kerken die lijden onder de regressie in veel landen waar de islam de scepter zwaait.

Nee dus. De WvK is, als zo vaak, de politieke toer opgegaan, acht zich verheven boven wat voor anderen geldt: de scheiding van kerk en staat.

Kritiseert Israël over de plaatsing van een muur die het beschermt tegen zijn onderdrukkers. Maar die muur is door Israël geplaatst in een uiterste poging de zelfmoordenaars te weren, die suggereren dat het zou gaan om een eigen staat. Die hopen daarmee de westerse mens, die het nogal druk heeft, mee te krijgen.

Maar Israël heeft zich indrukwekkend ingespannen om vrede met de Palestijnen te krijgen. Rabin en Perez en niet te vergeten Barak waren bereid tot zeer vergaande vredesregelingen ten aanzien van een Palestijnse staat, Palestijns bestuur van Oost-Jeruzalem en terugkeer van Palestijnen.

Het was Arafat die niets met deze vredesregelingen had, waarop de Amerikanen openlijk zeiden dat het mislukken van 'Madrid' en de Oslo-akkoorden te wijten was aan de Palestijnen en Arafat.

Dat de westerse mens die niets met Israël heeft dat al lang vergeten is, het zij zo. Maar christenen?

Het is deze stuitende vooringenomenheid van de WvK die voor de toekomst het ergste doet vrezen. Het zelfde geldt de klaagzangen van de WvK dat ook het kerkelijk leven ontwricht zal worden. Die ontwrichtingen gaan uit van de islam, reden waarom christen-Palestijnen emigreren.

Er komt, lees ik, een vergadering van de WvK over het thema "Israël en Palestina". Wij zijn dus gewaarschuwd.

A. C. v.d. Velden-de Kam

Vruchtentuin 128

3078 TM Rotterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Afkeer

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken