Bekijk het origineel

Meldpunt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meldpunt

4 minuten leestijd

In de reactie van ds. Ruijgrok (RD 23-8) op mijn opinieartikel van vorige week maandag (RD 18-8) heeft hij helaas de kern van mijn betoog laten liggen. Waar hij wel inging op wat ik schreef, heeft hij mij zaken toegedicht die niet terug te vinden zijn in mijn stuk.

1. Bij mijn weten uit ik nergens de beschuldiging dat zij die zich melden bij het meldpunt, "door het Comité in geweten gedwongen worden." Waar leidt ds. Ruijgrok dit uit af?

2. Waarom heb ik niet gewaarschuwd tegen de Verklaring van het moderamen? Dat heeft niet met een vermeende inconsequentie mijnerzijds te maken. Maar daar is een eenvoudige reden voor. Wie de verklaring eerlijk aan het woord laat, ontdekt dat de kerkenraad belooft dat de gemeente zich binnen de PKN "gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis." De uitleg die ds. Ruijgrok aan de verklaring geeft, dat een kerkenraad die de verklaring ondertekent, belooft "mee te zullen gaan richting de PKN", gaat voorbij aan de intentie ervan.

3. Ik zou mij niet hebben verdiept in de stukken. Het is verontrustend dat ds. Ruijgrok het gevoel heeft dat woorden als "biddeloosheid, liefdeloosheid, hoogmoed" concretiseringen zijn. Dit zijn precies de algemene begrippen die we in de stukken tegenkomen. Bij liefdeloosheid hoort het gezicht van een broeder of zuster in de kerk die liefdeloos is bejegend. Dát is concretiseren, en wie zich hieraan schuldig weet, kán die broeder of zuster niet loslaten of laten gaan. Ds. Ruijgrok illustreert zelf exact waar de schoen bij het Comité wringt.

4. "Niet meegaan heeft voor ons alles te maken met gehoorzaamheid." Welk verkeerd beeld moet bij mij worden bijgesteld, terwijl ik slechts heb overgenomen wat is geschreven? Mijn punt is juist dat deze gedachte van het Comité innerlijk tegenstrijdig is. Ds. Ruijgrok heeft niet laten zien dat ik daarin ongelijk heb.

Drs. T. T. J. Pleizier

Fazantenstraat 71

3815 AM Amersfoort

Schilderij

In uw editie van 26-8 kon u nog net een bericht op de voorpagina meenemen naar aanleiding van een persconferentie die wethouder A. T. van de Pol om 11.30 uur hield. De werkelijkheid is heel wat genuanceerder dan u kon meenemen. Het menselijk drama dat er mee annex is, zal duidelijk zijn.

Om een en ander in een zuiverder context te zetten, citeer ik -namens de fractie van de SGP- hieronder enkele essentiële passages uit de verklaring van de heer Van de Pol:

"Ik zal vandaag mijn ontslag aanbieden aan de gemeenteraad van de gemeente Nunspeet. De aanleiding is gelegen in de privé-aankoop van een schilderij dat de gemeente was aangeboden. Ik had informatie waaruit ik opmaakte dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Ik zal daarop verder niet ingaan. Ik heb met verkoper nagelaten deze informatie te verifiëren.

Op het moment waarop me duidelijk werd dat verkoper het anders had bedoeld, heb ik met verkoper contact opgenomen en de zaak doorgesproken. Verkoper is bereid gebleken de zaak als een particuliere transactie te zien en een punt achter de zaak te zetten.

Ik heb onderwijl en meteen daarna contact opgenomen met de voorzitter van het college en daarna, in verband met de vakantieperiode gefaseerd, met de collega's en de fractievoorzitters van de zes politieke partijen in de gemeenteraad om hen proactief te informeren. In de informatiewisseling is ook de vraag aan de orde geweest of een herstel van vertrouwen tot de mogelijkheden zou behoren.

Er kan in onderhavige kwestie het verwijt ontstaan van belangenverstrengeling. En daarmee raakt ze aan de integriteit van het openbaar bestuur en het aanzien van de politiek. Een zaak die bijzonder nauw ligt. Ik trek consequenties uit de gebeurtenis, omdat ik er geen enkele behoefte aan heb het aanzien van het openbaar bestuur te belasten en de integriteit van mijn eigen politieke partij en fractie ter discussie te stellen. Dat kan ik niet en ik wil dat ook niet." Tot zover de citaten.

H. Wobben

Laan 83

8071 JJ Nunspeet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Meldpunt

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken