Bekijk het origineel

Scheuring in vrijgemaakte kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Scheuring in vrijgemaakte kerken

Groep leden uit Berkel en Rodenrijs gaat over tot nieuwe vrijmaking

4 minuten leestijd

BERKEL EN RODENRIJS - Een groep leden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Berkel en Rodenrijs heeft zich gisteravond vrijgemaakt van de plaatselijke kerk en het landelijke verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

"Deze vrijmaking werd noodzakelijk vanwege het verval van de kerken en de daarmee samenhangende onschriftuurlijke besluiten van de generale synode van Zuidhorn-2002", aldus een persbericht. "Deze synode heeft ondanks vele bezwaarschriften, de bestaande deformatie niet bestreden, maar juist door haar besluiten in de hand gewerkt."

In een zogenaamde "oproep tot reformatie" hadden de leden zich in februari tot hun kerkenraad gewend en deze dringend opgeroepen "terug te keren naar de eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods Woord op alle terreinen van leer en leven" en een aantal met name genoemde synodebesluiten af te wijzen en te verwerpen. De belangrijkste besluiten, waartegen volgens de bezwaarde leden geen beroep meer mogelijk is, betreffen het synodebesluit over de zondagsrust, de aanvaarding van 117 liedboekliederen (terwijl tegen een honderdtal hiervan bezwaren gemaakt zijn op grond van Schrift en belijdenis) en besluiten met betrekking tot het zoeken van eenheid met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. "Daarbij zijn de in deze kerken al langer bestaande vormen van dwaalleer en schriftkritiek (dr. B. Loonstra en anderen) niet alleen verzwegen, maar zelfs ontkend."

Het verval van de kerk blijkt volgens de bezwaarde leden tevens uit een verkeerde leer met betrekking tot het huwelijk en echtscheiding, het miskennen van het belijden rond de kerk, de weerstand tegen doorgaande reformatie (de uitwerking van de Vrijmaking op diverse terreinen, red.), de liturgische afdwalingen, de verwatering van de prediking, het wegdringen van de antithese en de zogenaamde schriftkritiek aan de Theologische Universiteit in Kampen.

De kerkenraad van Berkel en Rodenrijs verwierp volgens de bezwaarden binnen een week deze oproep tot reformatie en stelde zich absoluut niet te herkennen in het door de bezwaarden geschetste beeld van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De toepassing van de gewraakte besluiten in de kerkelijke praktijk ging intussen gewoon door, aldus de bezwaarde leden. "Zo droeg de kerkenraad aan de gemeente als een te verkiezen ouderling een broeder voor, die productiearbeid op zondag verricht en laat verrichten. Deze broeder werd onlangs verkozen en benoemd. Eenzelfde voordracht in 2000 leidde nog tot grote problemen in de kerkelijke gemeente waarbij drie ambtsdragers hun ambt neerlegden. Een broeder die in 2000 had gewaarschuwd tegen dit onschriftuurlijke beleid van de kerkenraad werd onder tucht gezet en met afsnijding bedreigd. Een groot aantal bezwaarschriften hiertegen werd zonder argumenten afgewezen. Ook bezwaren inzake ongeoorloofd hertrouwen werden afgewezen of genegeerd. Het zingen van onschriftuurlijke liederen uit het Liedboek werd onverminderd voortgezet."

Op 2 juni ratificeerde de kerkenraad alle besluiten van de generale synode van Zuidhorn-2002 en deelde via het plaatselijke kerkblad aan de gemeente mee dat hij die besluiten voor vast en bondig houdt en "de gemeente oplegt zich eraan te houden." De bezwaarde leden hebben zich vervolgens beraden op wat hen te doen stond. Op 2 september verspreidden zij een brief in hun gemeente waarin zij uiteenzetten waarom "alle gelovigen geroepen zijn zich nu vrij te maken" en zij bezwaarden in de gemeente uitnodigden voor een bijeenkomst. Op de vergadering van gisteravond werd volgens het persbericht duidelijk dat de kerkelijke weg van appèl en bezwaar ten einde gekomen is, dat de tucht wordt misbruikt en de gemeenschap der heiligen is opgebroken. "De leden maken zich daarom vrij van de besluiten die zij in strijd achten met Gods Woord, overeenkomstig artikel 31 van de Gereformeerde Kerkorde en art. 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en zij maken zich vrij van een kerkgemeenschap die zij nu naar art. 29 NGB onwettig achten."

De bezwaarde leden hopen op termijn tot kerkinstituering te komen. Vanaf komende zondag zullen zij de vergadering van de gereformeerde kerk vrijgemaakt voortzetten en apart vergaderen. De zondagse bijeenkomsten, die worden gehouden in een gebouw in Berkel en Rodenrijs, zullen ook openstaan voor "bezwaarde broeders en zusters uit omliggende gemeenten."

Hoe groot de groep bezwaarden is, is niet bekend. S. de Marie, voorzitter van Reformanda (de vereniging van verontruste vrijgemaakten) en een van de bezwaarden wilde vanmorgen geen commentaar geven op het persbericht. De beide predikanten van de kerk in Berkel en Rodenrijs en de voormalige vrijgemaakte synodepreses dr. E. A. de Boer waren vanmorgen telefonisch niet bereikbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Scheuring in vrijgemaakte kerken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken