Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Reformatorischen moeten geloof evangelischer beleven"

5 minuten leestijd

NIJKERK - De reformatorische groepering moet in de toekomst meer ruimte geven aan de evangelische manier van geloofsbeleving, vindt prof. dr. G. Dekker. Dat biedt mogelijkheden om de afstand tot het moderne levensgevoel te verkleinen, zoals dat bij evangelischen het geval is. Tegelijkertijd erkende Dekker dat het deel van de gereformeerde gezindte dat zoveel mogelijk vasthoudt aan de bestaande situatie, oude papieren heeft.

De godsdienstsocioloog was zaterdag een van de sprekers tijdens het afscheidssymposium voor dr. C. S. L. Janse, tot 1 augustus hoofdredacteur van deze krant. Het symposium was gewijd aan het thema "Volgen of voorgaan - Het RD en zijn lezers". De gelijknamige bundel werd aan de scheidende hoofdredacteur overhandigd.

De rechterflank van de gereformeerde gezindte staat onder druk, constateert Dekker. Een van de oorzaken is dat de mensen hun geloof en levensovertuiging subjectiever gaan beleven. "De mensen zélf bepalen wat waardevol is en hoe zij hun leven willen inrichten. Men weet geen raad met een objectief geldende, vaststaande ordening, afkomstig uit de natuur, van God of van een bepaalde elite."

Dekker: "Is het een wonder dat onder jongeren in de reformatorische groepering de kerkelijke binding afneemt, er een beginnende twijfel is aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, men zich minder verplicht begint te voelen tot de dubbele kerkgang op zondag, de positieve houding ten opzichte van inenting en verzekering sterk groeit, men toleranter tegenover staking komt te staan, er een gegroeide acceptatie van het gebruik van voorbehoedmiddelen is en de houding tegenover vrouwelijke kamerleden, ja zelfs tegenover vrouwelijke ambtsdragers in de kerk, minder negatief wordt?"

De rechterflank van de gereformeerde gezindte reageert volgens Dekker op drie manieren op de groeiende kloof tussen de gezindte en de wereld om haar heen. Een deel houdt zoveel mogelijk vast aan de bestaande situatie, zowel inhoudelijk als organisatorisch, en probeert de groepering zo veel mogelijk af te schermen. "Dit deel heeft oude papieren. Nadeel is wel dat er een verharding kan optreden in de richting van een godsdienstig fundamentalisme, dat men zowel sociaal als cultureel geïsoleerd kan raken en dat het godsdienstig leven steeds losser komt te staan van het overige leven."

Een ander deel staat concessies toe door bepaalde invloeden van de moderne cultuur toe te laten, bijvoorbeeld in de levensstijl of in het denken over de positie van de vrouw. "Deze opstelling is eigenlijk de weg van de minste weestand. Men hoopt op deze manier zoveel mogelijk aanhangers vast te houden. Het is nog maar de vraag of dit lukt, want veranderingen doen zich bij jonge mensen nu eenmaal in een veel hoger tempo voor dan de doorgevoerde veranderingen zelf. Bovendien dreigt men ongeloofwaardig te worden."

Dekker geeft de voorkeur aan een derde optie: een open houding ten aanzien van de evangelische beweging. "De oecumene van het hart is voor velen een realiteit of een na te streven ideaal. Het bestaan en functioneren van de EO valt niet te negeren. De reformatorische groepering zal haar houding hiertegenover moeten bepalen. Gemakkelijk zal de aansluiting gereformeerd en evangelisch echter niet zijn, omdat deze stromingen van oudsher erg verschillen."

Dekker kreeg geen steun van ir. B. J. van der Vlies, lid van de raad van bestuur van de Erdee Holding en de Stichting Reformatorische Publicatie. Hij vindt dat het RD in de confrontatie met de evangelische beweging moet blijven vasthouden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften.

Het RD werd eind jaren '60 opgericht om "een dam op te werpen tegen de geest van de tijd." Van der Vlies ontwaart echter kwelwater achter de opgeworpen dijk. "Hoe lager het geestelijk peil en hoe groter de verleidingen en dreigingen van buiten, hoe meer kans op penetratie en infectie van verkeerde invloeden en effecten, waartegen we onszelf juist wilden beschermen. De opgebouwde weerstand is ontoereikend geweest en verdient extra aandacht." Van der Vlies wil van het aanspreken van de jeugd een speerpunt maken.

Ook Janse richtte zijn waarschuwingen naar binnen. "Is er dezelfde innerlijk gedrevenheid voor de reformatorische identiteit als bij de helden van het eerste uur? Zouden er tegenwoordig nog 20.000 abonnees zijn die zich zouden willen abonneren op zo'n dun krantje?"

Janse vroeg zich eveneens af of de principiële betrokkenheid bij de redactie afneemt. "Willen we bij het RD werken omdat we dat als roeping zien? Werken we alleen aan een goed journalistiek product, of is er meer?"

Janse waarschuwde tegen de door Dekker bepleite opening naar andere groeperingen. "Het RD is de krant van de smalle gereformeerde gezindte. Deze belijnde identiteit moet ook in de toekomst behouden blijven. Daar is voortdurende strijd voor nodig. Afzakken gaat vanzelf. Daar behoef je niets voor te doen."

De visie op het schriftgezag loopt als een breuklijn door de gereformeerde gezindte, constateerde ds. G. J. van Aalst, predikant van de gereformeerde gemeente te Klaaswaal, tijdens de discussie. Dekker pakte de handschoen op en stelde dat bepaalde kledingvoorschriften en het denken over de vrouw in het ambt tijdgebonden zijn. Van der Vlies gaf echter aan de Bijbel van kaft tot kaft als Gods Woord te zien.

Dekker repliceerde: "Zijn er in de reformatorische gezindte mensen die hun oog hebben uitgerukt omdat het iets verkeerds zag? Of die hun hand hebben afgehakt omdat ze er iets verkeerds mee deden?" Van der Vlies: "Dat moeten we geestelijk opvatten." Dekker: "Het is de vraag of de reformatorische gezindte niet selectief te werk gaat bij het bijbellezen. Volgens mij bestaat de neiging om ook Jezus' geboden te vergeestelijken."

Janse zei te verwachten dat de discussie over het schriftgezag "binnen een aantal jaren ook binnen de striktere kring van de gereformeerde gezindte een rol zal spelen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken