Bekijk het origineel

RandstadRail

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

RandstadRail

4 minuten leestijd

Het startschot voor de bouw van een boortunnel door Blijdorp heeft net weerklonken, of de discussie over de haalbaarheid van de Zoetermeer-Rotterdamlijn brandt al weer los (RD 6-8).

Een onderzoek van de stadsregio Rotterdam wijst uit dat de toeloop van passagiers voor dit traject lager zal uitvallen dan verwacht. Maar daar zal wel, denk ik, niemand meer van opkijken, nadat het plan dat de bewoners van de Vinex-locaties aan deze lijn zou gaan vervoeren, in een la was verdwenen. De nieuwkomers hadden het nakijken. Straks zal nog het rendement van de hele lijn inclusief een peperdure boortunnel op het spel zijn gezet.

Jammer toch, dat de overheid er niet beter in slaagt op de toekomstige ontwikkelingen te anticiperen. Zeker in de Randstad, waar meer verkeer is dan de wegen aankunnen. Waar blijven dan nieuwe rendabele RandstadRail-verbindingen?

Het openbaar vervoer van de toekomst zal de samenleving beter ten dienste moeten staan, in dit geval beter haar cliënten ophalen, op plaatsen waar deze ook getalsmatig te vinden zijn! Zo'n plaats is bijvoorbeeld de A13 ter hoogte van Overschie, waar dagelijks vele automobilisten in de ochtendspits komen vast te zitten. Hoogwaardig en betrouwbaar OV zal een groot aantal werknemers een goed alternatief kunnen bieden.

Een snelle RandstadRail vanaf de boortunnel noordwaarts langs de A13 richting Delft/Den Haag dient daartoe te worden ontworpen. Een tracé dat twee universiteitssteden aan elkaar verbindt, biedt al meerdere voordelen. Voorts dient deze lijn ter hoogte van de kruising Doenkade/A13/entree vliegveld een opstapplaats, met een transferium van ca 10.000 parkeerplaatsen, te bevatten.

Het aantal minder autobewegingen van ruim 20.000 (v.v.) op de A13 in Overschie, op de verkeersruit en in de binnenstad zal de bereikbaarheid voor en de leefbaarheid van de stadsbewoner ten goede komen.

Een modern, rendabel traject, een grote (wereldhaven)stad meer dan waard!

B. A. Huigens

Talmastraat 85d

3038 SP Rotterdam

Meldpunt (III)

1. Want er is maar één Heere, één geloof, één doop (Efeze 4:5).

2. Uit Christus vloeien de ambten voort (Efeze 4:11).

3. De NGB spreekt zich in art. 27 en 28 duidelijk uit over de Kerk, en dat is de Hervormde Kerk, zoals Guido de Brès die voorstond.

De ware Kerk heeft drie kenmerken, naar art. 29 NGB, namelijk de reine prediking van het Evangelie, de reine bediening der sacramenten en de kerk elijke \tucht als binding aan de Heilige Schrift.

4. Zo staat Romeinen 1:16-17 haaks op de toestand in het heidendom, vers 18-31. De zonde van Sodom en Gomorra, die door de Heere verdelgd werden, komt aan de orde in Romeinen 1:26-27. Daarom kunnen waarheid en leugen in één kerk niet samengaan. Waarom werden bijvoorbeeld Johannes de Doper, Stefanus en Guido de Brès gedood? Toch omdat ze getuigenis gaven van de waarheid Gods tegen de leugen!

5. De Dordtse Leerregels zijn het uitvloeisel tussen enerzijds het vrije welbehagen van God en anderzijds het vrijewilsdenken, dat vandaag in allerlei vorm weer naar voren komt.

6. Laten de ware afgescheidenen terugkeren naar de ware Hervormde Kerk, die blijft in de lijn der geslachten, wat ze bij de Akte van afscheiding en wederkeer beloofd hebben. Dat kan niet zonder berouw en voetwassing.

7. De Heere Jezus toont door voetwassing aan de discipelen de afwassing der zonde. En dat als wederzijdse kerken. Dan wordt de ware eenheid in Chr istus hersteld.

8. Laten de ware belijders, dat zijn zij die verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, naar

Efeze 1:13, bidden en smeken om het ingrijpen Gods, opdat de breuke Sions hersteld worde.

C. J. Marree

Postbus 66

4645 ZH Putte (NBr)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

RandstadRail

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken