Bekijk het origineel

Slechts een gradueel verschil?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Slechts een gradueel verschil?

4 minuten leestijd

Het komt dr. W. van Vlastuin voor dat de bijna vijftig emeriti predikanten die zich in een Open Brief tot de hervormd-gereformeerden richten (RD 6-9), eerder andere dingen hebben gezegd.

De grijze haren van de bijna vijftig emeriti predikanten die zich tot de hervormd-gereformeerden richten, geven mij de nodige schroom om te reageren. Voorgangers die zo lang gegraven hebben in de Schriften, die zich zo de grondlijnen van de kerkgeschiedenis hebben eigen gemaakt, die zo veel ervaring hebben met de verleidingen van de duivel, die zo veel inzicht hebben gekregen in de geheimenisvolle werking van de Heilige Geest en die zo veel mensen bij de hand hebben mogen nemen op reis naar de eeuwigheid, zijn mensen om naar te luisteren. Nu kom ik echter in de knel met dat luisteren. Het komt mij voor dat deze mannen ons eerder andere dingen hebben gezegd:

1. Zelfs toen er nog geen sprake was van de Augsburgse Confessie en de Leuenberger Konkordie, schreven we aan de synode: "Frustreer met het proces die minderheid niet, die altijd in grote liefde tot de kerk der vaderen wars was van afscheiding, maar vandaag even wars is van een samengaan van kerken zonder deugdelijk fundament, waardoor in feite de nieuw te vormen kerk zich afscheidt van de Hervormde Kerk in ons land" (31 oktober 1986).

2. In het adres van 21 november 1992 te Putten lezen we: "Hoewel het voortbestaan van hervormde gemeenten in de kerkorde is verzekerd, moet worden gesteld, dat, wanneer de Hervormde Kerk zich nu dreigt los te maken van haar eigen wortels, en het hervormd-zijn niet ook kerkelijk gestalte zal kunnen krijgen, vele gemeenten naar wegen zullen zoeken om het hervormd-zijn integraal voort te zetten, hoe dat dan ook verwezenlijkt zal worden." We spraken in dat verband over de oud-hervormde weg.

3. Nadat de Leuenberger in 1993 een andere plaats had gekregen in de kerkorde, lazen we op 23 maart 1995 in "de Waarheidsvriend": "Die Nieuwe Kerk zal zich dan ook afgescheiden hebben van de kerk van de Reformatie dan wel de Hervormde Kerk. Een aangezien hervormd-gereformeerden altijd al tegen afscheiding zijn geweest, kunnen ze ook nu niet mee!"

4. In januari 1996 verklaarde de hervormd-gereformeerde beweging: "Maar vooral de grondslag van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland is de facto en de iure niet langer meer die van de gereformeerde kerk der Reformatie, waaraan wij ons gebonden weten (...) wij spreken hier in vervolg op 'Putten' nog eens uit, dat wij op de weg naar een Verenigde Protestantse Kerk in Nederland zoals wordt beoogd, niet mee kunnen gaan. W ij kunnen en willen niet mede verantwoordelijk zijn voor het prijs geven van de historische Hervormde Kerk aan een kerk die niet meer geworteld is in de traditie van de Reformatie."

5. In dezelfde maand schreven verschillende van de groep van vijftig emeriti predikanten: "Om Gods wil en om des gewetens wil kunnen wij de Nederlandse Hervormde Kerk niet prijsgeven voor een gefuseerde kerk zoals die wordt voorgestaan."

Vergelijking

De vergelijking van deze uitspraken met de Open Brief die op 6 september in het RD stond afgedrukt, leidt tot enkele Open Vragen:

1. Zijn er na 1996 nog principiële veranderingen in de kerkorde van de (V)PKN doorgevoerd?

2. Hebben we in het verleden de (V)PKN niet als een principiële breuk met de Nederlandse Hervormde Kerk gezien?

3. Hebben we in het verleden gezegd dat er slechts sprake was van een gradueel verschil tussen de (V)PKN en de Nederlandse Hervormde Kerk?

4. Komen we thans niet principieel in nood als de persoonlijke verkiezing van God in de grondleggende artikelen van de PKN wordt ontkend? Is er dan geen principiële nood bij een pluraliteit die de eenvoudigheid van God besmeurt? Is in de publiek beleden belijdenis de eer van God dan niet in het geding?

5. Kunt u zich helemaal niet voorstellen dat kerkenraden en gemeenteleden principieel wel in grote nood verkeren en neen moeten zeggen tegen de grondslagen van de nieuwe kerk?

De auteur is hervormd predikant in Katwijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Slechts een gradueel verschil?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken