Bekijk het origineel

De waarde van normen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De waarde van normen

3 minuten leestijd

Onmiskenbaar is er de laatste jaren meer aandacht voor de betekenis van waarden en normen. Dat begon al onder de paarse kabinetten en het kreeg een belangrijke impuls door het eerste kabinet-Balkenende. Inmiddels is het nieuwtje er af. Het tweede kabinet-Balkenende heeft onder invloed van de economische recessie vooral aandacht voor de financieel-economische problematiek.

Het debat over waarden en normen is daardoor wat aan de zijlijn terechtgekomen. Dat de LPF in de nieuwe coalitie ingeruild is voor D66, is in dit verband niet zonder betekenis.

Dat neemt niet weg dat juist orthodoxe christenen het tot hun taak moeten rekenen om blijvend aandacht te geven aan deze problematiek. Het congres dat gisteren door het Platform Waarden en Normen gehouden werd, is een waardevolle poging daartoe.

Premier Balkenende vond het thema belangrijk genoeg om daar aanwezig te zijn en zijn inbreng te leveren. Hij pleitte voor de beschermwaardigheid van het menselijk leven. In dat kader was ook een veel betere evaluatie va n de abortuspraktijk gewenst. Hopelijk heeft die stellingname ook zijn weerslag op het regeringsbeleid.

In de discussie over waarden en normen kan men niet heen om de vraag naar de toetsing en diepere fundering daarvan. Dat er normen moeten zijn voor de menselijke samenleving in micro- en macroverband, daar zal zo ongeveer iedereen het wel over eens zijn.

Maar welke normen zijn waardevol? Welke normen vloeien voort uit waarden die we niet mogen veronachtzamen? Welke normen hebben een innerlijk gezag dat uitgaat boven de waan van de dag?

Bij die vragen scheiden de wegen van hen die zich gebonden weten aan Gods openbaring en hen die niets anders hebben om op terug te vallen dan het menselijk denken en de menselijke voorkeuren. Dat is een fundamentele antithese, waar we in deze discussie niet omheen kunnen.

Toch is daarmee niet alles gezegd. Gelukkig is er ook onder hen die van Gods openbaring niet weten of niet willen weten, een zeker moreel besef. In de Romeinenbrief wordt erop gewezen dat de heidenen die de wet niet hebben van nature toch dingen doen die overeenkomstig de wet zijn.

Zo is er ook onder de moderne heidenen in onze maatschappij een besef dat stelen verkeerd is en dat je elkaar zeker niet mag doodslaan. Er is ook nog enig besef (al is dat erg teruggelopen) van de waarde van huwelijk en gezin en van de betekenis van een rustdag.

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met het feit dat velen zich niet overeenkomstig die normen gedragen. Zware criminaliteit, uitgaansgeweld, winkeldiefstal, fraude bij hoog en laag, ontspoorde jongeren, vereenzaming en allerlei andere maatschappelijke problemen zijn immers niet te ontkennen. Wat dat betreft is onze maatschappij er, ondanks de fors gestegen welvaart, niet beter op geworden.

Die gemeenschappelijk ervaren problematiek biedt onmiskenbaar aanknopingspunten voor het gesprek met hen die de waarden en normen in zichzelf zoeken en van Gods geboden niet willen weten. Als het gezag van het goddelijk "gij zult niet" ontbreekt, wordt het moeilijk om bepaalde normen effectief te laten zijn.

Wanneer, zoals premier Balkenende gisteren opmerkte, het besef weg is dat God ons gadeslaat, dan is er een menigte videocamera's nodig om de mensen in de gaten te houden.

Overigens mag hier niet verzwegen worden dat ook het levensgedrag van hen die elke zondag de Tien Geboden horen voorlezen, soms veel te wensen overlaat. Daarmee brengen zij God en Zijn dienst in diskrediet. En velen die zich christen noemen, beijveren zich helaas om Gods geboden zoveel mogelijk aan te passen aan allerlei moderne opvattingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

De waarde van normen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken