Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bedekte overtredingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bedekte overtredingen

5 minuten leestijd

Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat zal barmhartigheid ver krijgen. Spreuken 28:13

Salomo heeft veel spreuken gesproken. Hij was wijzer dan alle mensen. Hij sprak 3000 spreuken. Zijn liederen waren 1005. Zijn spreuken zijn vooral praktisch, gericht op ons persoonlijk, maat schappelijk en huwelijksleven. Deze spreuk wijst ons op het gevaar onze overtredingen te bedekken en op de zegen bij het belijden van onze over tredingen. We moeten ons aangesproken weten. Het gaat over ons leven. Die zijn overtredingen...” De vraag is niet: Bent u een overtreder? Wij allen zijn overtreders van Gods heilige wet. Overtreden wil zeggen: de perken te buiten gaan. Het gaat maar niet over een enkele zonde, maar over veel overtredingen.

Wij hebben allen gezondigd en zondigen elke dag weer. Met woorden en daden en gedachten. We willen dat niet erkennen of belijden. Ons hoogmoedig hart gaat de overtredingen bedekken. Voor mensen kan dat wel. Maar niet voor de alwetende God. Toch hebben we veel mogelijkheden bedacht om onze zonden te bedekken. Denk maar aan Ananías en Saffira. Aan Achan. Hij graaft een gat in zijn tent en bedekt zijn verboden buit. Adam is er al mee begonnen. Hij zoekt zijn zonde te bedekken door zijn vrouw de schuld te geven. Ook Kaïn zoekt door middel van een uit vlucht zijn doodslag te bedekken: Ben ik mijns broeders hoeder? David heeft zijn overtreding met de vrouw van Uria schijnheilig willen bedekken. Dat is onze hoogmoed. We willen immers geen zondaar zijn. Het is ook liefde tot de zonde die we niet willen loslaten. Bovendien is er vrees voor straf en zoeken we onze eigen eer te handhaven.

Onze overtredingen bedekken is een vruchteloos werk. Het is een praktische loochening van de alwetendheid, waarheid en heiligheid van God. De Heere weet en ziet alles. Ook de verborgen schuilhoeken van ons denken en doen zijn voor Hem een open boek. We zijn voor onze verborgen zonden verantwoordelijk voor God. Zo’n zondaar, wie dat dan ook is, jong of oud, zal niet voorspoedig zijn. We krijgen van onze bedekte zonden ook de rekening gepresenteerd. De Heere zal het openbaar maken. Zie de geschiedenis van Achan. Als Israël door de soldaten van Ai verslagen wordt, wordt Achans bedekte zonde aangewezen als de oorzaak. Ook Nathan, de profeet van de Heere, moet naar David gaan om hem zijn overtreding van doodslag en hoererij bekend te ma ken. God komt ons tegen.

We zullen niet voorspoedig zijn in het gebed. De Heere zal Zijn vriende lijk Aangezicht verbergen. Hij zal Zijn zegen onthouden aan het gebruik van de genademiddelen. Het is de weg naar de voortgang en verharding. Waar het zo gevaarlijk is, laten we onze wegen gedurig onderzoeken. En nauwkeurig. We kunnen ervan verze kerd zijn: als wij bedekken, dan opent God. Op Zijn tijd en wijze. Hij zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. En... onbeleden zonden zijn onvergeven zonden. Dan staan ze nog op onze rekening. ¶

Salomo zet tegenover het bedekken van onze overtredingen, het bekennen en laten. Dat is noodzakelijk. Niet om barmhartigheid daarmee te verdienen. Dat is alleen mogelijk omdat God in Christus barmhartig is. Hij vergeeft gaarne. Er is nog doen aan om verzoening van onze overtredingen te vinden in het bloed van Christus. Beken nen en belijden en laten van onze overtredingen vormen de weg waarin de Heilige Geest leidt tot de kennis van de Heere Jeus Christus. Waar de Heilige Geest in het hart werkt, daar werkt Hij ook zondebesef en zondebe lijdenis.

Bekennen, dat is ermee voor de dag komen. Dan kunnen we niet meer bedekken. We lezen van David in Psalm 32: „Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere.” Dan is ons hart beschaamd. Dan is er droefheid dat we God door onze zonden vertoornd hebben. Dan worden we door schuldbesef getroffen en verslagen. Dan blijven we niet in de zonde leven, maar komt er een wezenlijke verandering. De lust is uit de zonde weggenomen en de kracht ge broken.

Wat is het een groot wonder van genade. Als wij bedekken, dan opent God. Maar als wij openen en belijden, bedekt God. We worden geworpen op Gods barmhartigheid. Dat is Gods welbehagen, om ellendige verloren zondaren wel te doen. Hij is van eeuwigheid in Christus bewogen om de zonde te verzoenen. De dierbare Borg is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Om de overtreding Zijns volks is de plaag op hem geweest. Zo is Gods barmhartigheid in overeenstemming met Gods recht. De Heere doet barm hartigheid aan duizenden dergenen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden.

Laten we ons leven eens onderzoeken of er onbeleden zonden liggen. Boezemzonden. Die we vertroetelen. Stilletjes in onze gedachten. We denken: de Heere hoort het niet en ziet het niet. We vergissen ons. De Heere komt erop terug. Hij ziet geen enkele zonde door de vingers. Nu is er nog de tijd om te belijden en te laten. En de Schrift is nog actueel: die zijn over tredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 augustus 2004

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Bedekte overtredingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 augustus 2004

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken