Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

CGK-synode   neemt besluit   over kerklied

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

CGK-synode neemt besluit over kerklied

Preses: Dit is belangrijke beslissing

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

NUNSPEET - De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft gisteren een besluit genomen in de al sinds de jaren zeventig spelende kwestie van het kerkelijk lied. Preses ds. J. Westerink sprak van een "heel belangrijke beslissing."

De synode besloot, met 36 van de 52 stemmen vóór, de tekst van artikel 69 van de kerkorde te wijzigen in: "In de eredienst zullen in principe de psalmen gezongen worden, alsmede de berijmde Schriftgedeelten door de generale synode vastgesteld." In het vervolg van het artikel -in "de kleine lettertjes"- omschrijft ze wat onder een berijmd Schriftgedeelte wordt verstaan en welke (door eerdere synodes vastgestelde) liederen hiertoe behoren.

Voor andere liederen gelden, aldus de synode, als criteria dat zij "het heilshandelen van God zodanig vertolken dat zij met het geheel van Gods heilsopenbaring in overeenstemming zijn en van de Geest der Schriften doordrenkt zijn"; confessioneel en liturgisch verantwoord zijn en literair en muzikaal op niveau zijn.

De synode droeg deputaten eredienst op zich verder te bezinnen op nadere concretisering van "criteria waaraan een kerkelijk lied in het licht van Schrift en belijdenis dient te voldoen om zo een handreiking te bieden ter beoordeling van liederen, en daarvan verslag te doen aan de generale synode 2007." In het reglement voor de kerkvisitatie wordt opgenomen dat ook over het kerklied gesproken dient te worden "en wel als volgt: "Indien u in de eredienst andere liederen zingt dan alleen de psalmen en de berijmde Schriftgedeelten, vindt er dan regelmatig toetsing plaats van bestaande en nieuwe liederen aan de hand van de in artikel 69 K. O. genoemde criteria?" en: "Hoe waakt u erover dat in de eredienst het principe tot uitdrukking komt dat de psalmen en berijmde Schriftgedeelten prioriteit hebben boven andere liederen?"

Dr. D. Visser verklaarde tijdens de bespreking van mening te zijn dat ook de "zijlijn" in de gereformeerde traditie een plaats dient te krijgen in de hoofdtekst van artikel 69, "en niet in de kleine lettertjes. Dat kán gewoon niet." De predikant uit Broeksterwoude stelde voor om de tekst "In de eredienst () vastgesteld" uit te breiden met: "Daarnaast is het ook toegestaan andere geestelijke liederen te zingen, mits deze voldoen aan de criteria door de generale synode vastgesteld." Twintig van de 52 synodeleden steunden zijn amendement, waarmee het was verworpen.

Met een ruime meerderheid -36 stemmen vóór- besloot de synode vervolgens accoord te gaan met het besluit zoals verwoord in het commissierapport. Daarmee was "een heel belangrijke beslissing" genoemen, aldus preses ds. Westerink. "Een beslissing die voor de een niet ver genoeg gaat, terwijl anderen ook niet zo'n erg dankbaar gevoel hebben, omdat deze beslissing voor hen te ver gaat. Maar we hebben in elk geval op een geestelijke wijze geprobeerd een beslissing te nemen waarmee we samen verder kunnen. Een beslissing waarmee we elkaar op kerkelijke vergaderingen ook broederlijk kunnen aanspreken. Ik hoop van harte dat de Heere Zijn zegen over dit besluit wil geven."

Gisteravond besprak de synode het andere gedeelte van het rapport van deputaten eredienst, dat onder meer gaat over de herziening van de liturgische formulieren. Deputaten stellen de synode voor de twee (als bijlage bij het rapport gevoegde) concept-doopformulieren en het concept-huwelijksformulier "vast te stellen, vrij te geven voor gebruik in de kerken en door middel van publicatie beschikbaar te stellen." Deze formulieren zullen overigens, zo benadrukte deputatenvoorzitter ds. J. van Amstel, niet in de plaats van de klassieke formulieren komen.

Ds. C. van Atten uit Hilversum sprak zijn grote waardering uit voor de conceptformulieren. Ook ds. M. J. Oosting uit Biezelinge zei hier "heel dankbaar" voor te zijn. "Mijn ervaring is dat veel doopdiensten in deze tijd halve evangelisatiediensten zijn geworden, en dat geldt ook voor huwelijksdiensten. Deze formulieren kunnen hierin hun diensten bewijzen."

Ds. P. D. J. Buijs uit Harderwijk plaatste kanttekeningen bij onder andere het ontbreken van het begrip wedergeboorte in een van de concept-doopformulieren. Dit is vervangen door "algehele reiniging". Ook A. Prins zei het begrip wedergeboorte te missen. "Ik mis ook de massieve inzet van het klassieke doopformulier, de notie dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn."

Ds. J. M. J. Kieviet uit Rotterdam-Kralingen stelde, mede namens ds. P. D. J. Buijs en ds. H. Polinder, voor het tweede concept-doopformulier "vooralsnog niet te laten beproeven in de kerken." Ds. Kieviet: "De commissie constateert dat dit formulier een vierend karakter heeft. Hoe waardeert zij dat? Het is toch zo dat wij eigenlijk worden gedoopt tot onze schande? Elk formulier dat voorbijgaat aan een fundamentele notie als onze onreinheid, schiet tekort." Tot besluitvorming kwam het gisteravond nog niet.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 oktober 2004

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

CGK-synode   neemt besluit   over kerklied

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 oktober 2004

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's