Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Prot. Kerk stelt gereformeerde adviesraad in

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Prot. Kerk stelt gereformeerde adviesraad in

Dr. P. J. Visser wordt voorzitter; ook drie leden uit CGK, GKV en NGK benoemd

5 minuten leestijd

DALFSEN - De Protestantse Kerk in Nederland heeft gisteren dr. P. J. Visser uit Den Haag benoemd tot voor- zitter van de raad van ad- vies voor het gereformeerd belijden (RAGB). Ook uit andere kerken zijn leden in de raad benoemd.

Dr. B. Kamphuis (gereformeerd vrijgemaakt), prof. dr. G. C. den Hertog (christelijk gereformeerd) en dr. A. van der Dussen (Nederlands gereformeerd) hebben inmiddels met hun benoeming tot adviserend lid van de raad ingestemd.

De RAGB is ingesteld na toezeggingen van de triosynode, in 2003, waarin aan hervormde gemeenten en gereformeerde kerken in de Protestantse Kerk gegarandeerd werd dat ze zich "in het bijzonder verbonden kunnen en mogen weten met het gereformeerde belijden." "Om te voorkomen dat door het getalsmatig overwicht van hen die zich in het bijzonder verbonden voelen met de gereformeerde traditie, de lutherse traditie wordt weggedrukt, werd een speciaal orgaan in het leven geroepen: de evangelisch-lutherse synode", zo staat te lezen in de notitie betreffende de instelling van de raad van advies voor het gereformeerd belijden die de synodeleden gisteren behandeld hebben. "Deze synode heeft in het bijzonder de taak om de lutherse traditie te bewaren en dienstbaar te maken voor de gehele kerk."

De notitie vervolgt: "Vanwege het grote aantal kerkleden dat voortkwam en wortelde in de gereformeerde traditie, werd het aanvankelijk niet nodig geacht om een specifiek orgaan in het leven te roepen dat zich zou bezighouden met de gereformeerde traditie. Doordat echter wel werd vastgelegd dat gemeenten zich in het bijzonder verbonden kunnen en mogen weten met het gereformeerde belijden, kwam ook de behoefte op aan een orgaan dat de kerk zou adviseren vanuit een specifiek gereformeerde visie. Ook hierbij ging het om het bewaren van de kerk bij de gereformeerde traditie en het dienstbaar doen zijn voor het geheel van de kerk."

Volgens het beleidsstuk is bewust niet gekozen voor een gereformeerde synode, maar voor een raad "die de generale synode -gevraagd en ongevraagd - adviseert inzake die aangelegenheden die het gereformeerde belijden raken." Kenmerkend voor de raad is verder dat ze, net als de evangelisch-lutherse synode, contacten kan onderhouden met "andere kerken van gereformeerd belijden en met daarmee verwante organisaties." Hiermee krijgt de RAGB een belangrijke rol "in het initiƫren van het onderlinge gesprek tussen andere kerken van gereformeerd belijden en daarmee verwante organisaties. Zij heeft daarom een specifieke adviserende en voortrekkende rol in de relatie met de kerken van het gereformeerde type in Nederland."

De agenda van de raad van advies wordt in eerste instantie bepaald door de vragen die uit de synode komen over concretisering of vormgeving van het gereformeerd belijden. Ook ongevraagd kan de raad zich echter tot de synode wenden, al zal ze met het verlenen van ongevraagd advies "wel met wijsheid en terughoudendheid" om moeten gaan, aldus de notitie. Verder wordt van de raad verwacht dat ze "een belangrijke bijdrage" levert in het gesprek tussen de modaliteiten in de Protestantse Kerk "en in het vruchtbaar maken van het gereformeerde belijden in het geheel van de kerk en de samenleving." Gesteld wordt wel dat "de RAGB geen synodeachtige trekken" mag krijgen, "noch ook de taak van de ambtelijke vergadering in bestuur en geestelijke leiding" kan en mag overnemen.

Bekende personen uit hervormd-gereformeerde kring die gisteren door de synode in de raad zijn benoemd, zijn, behalve de voorzitter dr. P. J. Visser, onder anderen ook de predikanten ds. H. van den Belt (Nijkerk), ds. D. J. Budding (Waarder), dr. J. van Eck (Ede), dr. C. G. Geluk (Huizen) en prof. dr. W. Verboom (Leiden). HGJB-directeur drs. H. van Wijnen (Nieuwegein) is benoemd tot secretaris. De raad telt ook twee vrouwelijke leden, namelijk mevr. ds. N. M. D. Nieuwenhuijze (Vijfhuizen) en mevr. drs. A. L. Rijken-Hoevens (Veenendaal).

Ds. G. de Fijter, vice-preses van het moderamen van de synode, legde de synodeleden uit dat de raad twee soorten leden kent. "Er zijn gewone leden en er zijn adviserende leden. Wat die laatste leden betreft, gaat het om de scriba van onze kerk, dr. B. Plaisier, en om de drie leden van andere orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen."

De synode ging in een openbare zitting unaniem akkoord met de installering van de raad, waarna in een besloten zitting de leden van de raad benoemd werden. Dr. C. van Sliedregt (Nunspeet) zei dankbaar te zijn met de adviesraad. "Het instellen van deze raad hangt nauw samen met de grondslag van de Protestantse Kerk, waarin de Schrift het belangrijkste is. Maar goed gereformeerd is ook voluit bijbels, en daarom ben ik hier erg blij mee."

Ook ds. P. L. de Jong (Delfshaven) had waardering voor de instelling van de raad. Wel wilde hij graag weten wat de agenda van de RAGB zou worden. Ds. De Fijter: "Wat de agenda betreft, is het duidelijk dat er in de raad gesproken kan worden over alle zaken die met het belijden van de kerk te maken hebben. De raad is ook een plek waar orthodox-gereformeerde kerken met elkaar van gedachten kunnen wisselen. We willen het gesprek gaande houden en niet afblokken. Daarnaast is de RAGB natuurlijk ook het orgaan dat met de evangelisch-lutherse synode in gesprek gaat over de lutherse en de gereformeerde traditie." Hij benadrukte nog eens dat het niet de bedoeling is dat de raad een "schaduwsynode" wordt.

Dr. B. Plaisier zei in een reactie dat de installatie van de RAGB duidelijk maakt dat "we in de Protestantse Kerk niet alleen het gereformeerde belijden willen bewaren, maar het ook in de breedte uitdragen."

Zie ook pag. 8: "PKN en HHK moeten niet bitter reageren".

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 april 2005

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

Prot. Kerk stelt gereformeerde adviesraad in

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 april 2005

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

PDF Bekijken