Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Joseph Smith kende zijn talen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Joseph Smith kende zijn talen

Eerste profeet mormonen werd 200 jaar geleden geboren

8 minuten leestijd

Ze zijn een jaar of twintig en dragen op hun donkerblauwe pak een zilverkleurig naambordje. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, staat erop. Het zijn keurige jongens, die naar verre streken afreizen om huis-aan-huis het evangelie te verkondigen. Maar ze brengen vooral de boodschap van Joseph Smith, die 200 jaar geleden werd geboren.

De zendingsdrang van de "heiligen der laatste dagen", ook wel mormonen genoemd, is groot. Wereldwijd heeft de kerk ongeveer 60.000 voltijdzendelingen in dienst. Meestal zijn het jongens en meisjes van rond de twintig jaar, die twee jaar van hun leven gebruiken om het gedachtegoed van Joseph Smith uit te dragen. De zendelingen voorzien grotendeels in hun eigen kosten en leren vaak de taal spreken van het land waarnaar ze worden uitgezonden.

Succesvol zijn ze zeker. Er zijn inmiddels wereldwijd meer dan 12 miljoen mormonen, van wie ongeveer de helft in de Verenigde Staten woont. Elke drie jaar komen er wereldwijd 1 miljoen leden bij en jaarlijks verrijzen er zo'n 400 nieuwe gebedshuizen en tempels. In Nederland stichtten de mormonen hun eerste gemeente in Amsterdam in 1862. Op dit moment telt ons land ongeveer 7000 mormonen, verspreid over 35 kerken.

De eerste Nederlandse mormonentempel werd drie jaar geleden in Zoetermeer geopend. Een enorm granieten complex, met glas-in-loodramen, koperen deuren en aan de voorzijde twee fonteinen. Op de 22 meter hoge toren staat een gouden beeld van de engel Moroni, een mormoonse boodschapper. Met zijn bazuin vormt hij "het symbool voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in de gehele wereld."

Visioen

Stichter van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is Joseph Smith. Hij wordt geboren op 23 december 1805 in Sharon, in de staat Vermont in de Verenigde Staten. Zijn ouders, Joseph Smith senior en Lucy Mack Smith, zijn lid van een presbyteriaanse gemeente, maar Joseph junior worstelt al op jonge leeftijd met de vraag wat nu eigenlijk de ware kerk is. Op 14-jarige leeftijd krijgt hij echter -naar eigen zeggen- een visioen, waarin hem wordt opgedragen zich bij geen van de bestaande kerkgenootschappen aan te sluiten.

Na het eerste visioen volgen meer bezoeken van hemelse boodschappers. In 1823 verschijnt de engel Moroni, die hem vertelt dat in een nabijgelegen heuvel een kroniek over de oude inwoners van Amerika ligt begraven. Het verslag staat op dunne gouden platen en is geschreven in het Oudegyptisch.

Joseph kent zijn talen. Hij krijgt de gouden platen in handen en weet de kroniek binnen 64 dagen over te zetten in het Engels. Smith geeft het verslag de naam Boek van Mormon, verwijzend naar de geschiedschrijver die de kronieken over het oude Amerika heeft samengevat. De platen overhandigt hij weer aan de engel Moroni.

Het Boek van Mormon vertelt over een groep Israëlieten die rond het jaar 600 voor Christus uit Jeruzalem vertrekt en na een lange tocht over zee uiteindelijk in Midden-Amerika aankomt. Later zou Christus zijn verschenen aan de nakomelingen van deze vroege bewoners van Amerika.

Enkele jaren na het gereedkomen van het Boek van Mormon sticht Smith een eigen kerkverband. Hij geeft het de naam Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ter onderscheiding van de "oorspronkelijke kerk van Christus."

De snelle groei van de mormonen roept weerstand op bij de traditionele kerken. Ze zien in Smith een sekteleider en waarschuwen hun leden tegen diens denkbeelden. De mormonen ondervinden veel vijandschap, wat uitloopt op de moord op Smith en zijn broer Hyrum. In Carthage, in de staat Illinois, worden ze in 1844 door een woedende menigte gelyncht.

Een groep mormonen -143 mannen, 3 vrouwen en 2 kinderen- trekt daarop onder leiding van Smiths opvolger, Brigham Young, naar het westen van de Verenigde Staten. Hun tocht eindigt bij een groot zoutmeer, in de huidige staat Utah, waar ze een nieuwe stad bouwen: Salt Lake City. Ook verrijst in deze stad een tempel, het centrum van de mormoonse eredienst.

Tempel

De tempel in Salt Lake City is nog steeds de hoofdzetel van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Maar ook elders bouwen de mormonen tempels. Die zijn alleen toegankelijk voor "trouwe leden van de kerk" en bedoeld voor speciale "heilige verrichtingen", zoals het sluiten van huwelijken en de "doop voor de doden." Mormonen geloven dat door een postume doop de doden in de geestenwereld alsnog tot de kerk kunnen toetreden. Om die reden verzamelen ze miljoenen genealogische gegevens van overleden mensen.

Ook huwelijken blijven na de dood van kracht. Het gegeven dat man en vrouw in het huwelijk aan elkaar verbonden blijven "totdat de dood hen scheidt", wijzen de leiders uit Salt Lake City af. Voorouders worden in de tempel aan elkaar verbonden. Die kunnen vervolgens zelf bepalen of ze het huwelijk al dan niet aanvaarden, zo geloven de mormonen.

De leer van de "veelheid van vrouwen" komt eveneens uit de koker van Joseph Smith. In 1843 ontvangt hij op papier een 'goddelijke' openbaring, waarin staat dat het meervoudig huwelijk is toegestaan. De mormonen schaffen de veelwijverij echter af in 1890, onder druk van de Amerikaanse regering.

Alleen de Fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een afsplitsing van de mormonen, houdt nog vast aan de oorspronkelijke opvatting van Smith. In Utah leven naar schatting 30.000 tot 50.000 mensen in polygame gezinnen.

Profeet

Het bestuur van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in handen van een president, de "profeet van God." Hij wordt bijgestaan door twee adviseurs. Daaronder functioneren twaalf apostelen en twee groepen van zeventig assistenten.

De huidige profeet is de 94-jarige Gordon B. Hinckley. Als vijftiende president geeft hij sinds maart 1995 leiding aan de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Volgens de mormonen is hij "door God geroepen om op aarde zijn woordvoerder te zijn en te staan aan het hoofd van de kerk van Jezus Christus."

Profeten doen van tijd tot tijd uitspraken waaraan de kerkleden gehoor moeten geven. In 1937 adviseerde de toenmalige profeet om een voorraad voedsel en brandstof aan te leggen, om zo in tijden van nood onafhankelijk te zijn en anderen te kunnen helpen. Latere profeten droegen de gelovigen op elke week tijd vrij te maken voor hun gezin en het Boek van Mormon dagelijks te bestuderen.

Sekte

In het leven van de "heiligen der laatste dagen" neemt het Boek van Mormon een belangrijke plaats in. "Het is een onmisbare aanvulling op de Bijbel, omdat het groter inzicht geeft in de leringen uit de Bijbel, en dus meer inzicht in het evangelie", zo stelt de Nederlandse pr-commissie van de mormonen. President Hinckley noemt het Boek van Mormon dan ook "een nader getuigenis van de goddelijke aard en het bestaan van de Heer Jezus Christus."

Het gezag van het Boek van Mormon is een van de redenen waarom de meeste christenen de mormonen zien als een sekte. Ze verwerpen het bestaan van een heilig boek naast de Bijbel, evenals de doop van overledenen, het geloof in voortgaande openbaring en de autoriteit van stichter Joseph Smith.

In de Verenigde Staten hebben methodisten, presbyterianen en baptisten in officiële documenten verklaard dat het geloof van de mormonen onchristelijk is. De Zuidelijke Baptisten verspreidden daarnaast in 1998 een kritische video over de volgelingen van Joseph Smith.

De mormonen zelf zijn weinig onder de indruk van de kritiek vanuit de christelijke kerken. Profeet Hinckley: "Ik vind het onbelangrijk dat er groepen zijn die menen dat mormonen geen christenen zijn. Hoe we tegen onszelf aankijken is belangrijker."

KADER

Beginselen

Mormonen geloven in de voortdurende openbaring van hun leer en kennen daarom geen belijdenisgeschriften. De Nederlandse afdeling van de mormonen formuleerde wel enkele "belangrijke beginselen":

- Schrift

"Het Boek van Mormon, een tweede getuige van Jezus Christus, is evenals de Bijbel door God geïnspireerd. Beide boeken worden in het kerkelijk onderwijsprogramma naast elkaar gebruikt en aangevuld met erkende schriftuur als "Leer en Verbonden" en "Parel van Grote Waarde" (openbaringen aan kerkleiders sinds 1823)."

- Openbaringen

"Kerkleden geloven in goddelijke openbaringen. Mensen hebben recht op goddelijke openbaringen die gericht zijn op hun persoonlijke omstandigheden. De president van de kerk, die door leden als profeet wordt gezien, ontvangt goddelijke openbaringen voor de kerk als geheel."

- Christelijke kerk

"De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de herstelling van de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus, tijdens zijn bediening op aarde; zij is noch katholiek, noch protestant."

- Gezin en huwelijk

"De gezinsband in dit leven en de mogelijkheid om die eeuwig te laten voortduren, is een van de grondbeginselen van het evangelie van Jezus Christus. Een huwelijk dat in de tempel van de kerk wordt voltrokken, wordt niet door de dood ontbonden. Het huwelijk en de gezinsbanden kunnen, op voorwaarde van getrouwheid, eeuwig voortduren."

- Gezondheid

"Het "Woord van Wijsheid" bevat geopenbaarde gezondheidsregels. Zij waarschuwt tegen het gebruik van tabak, alcoholische dranken, koffie en thee en propageert verstandige eetgewoonten en lichamelijke en geestelijke gezondheid. De kerk ziet het gebruik van drugs als een overtreding van deze gezondheidsleer."

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 2005

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Joseph Smith kende zijn talen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 2005

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken