Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verontwaardigd en vol onbegrip

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verontwaardigd en vol onbegrip

"Ik ben bang dat de interne discussie door de uitspraak van de rechter gefrustreerd wordt"

8 minuten leestijd

Verontwaardiging en onbegrip kenmerken de reacties van veel SGP'ers op het vonnis van de Haagse rechtbank. Een kleine rondgang.

Christian van Bemmel (voorzitter SGP-jongerenorganisatie): "De uitspraak van de rechter zal de interne discussie in de SGP over het vrouwenstandpunt niet echt goeddoen. Het wordt ervaren als roeren in de SGP-pot door een externe organisatie. Daarvan denken veel SGP'ers: Waar bemoeien ze zich mee? Veel SGP-jongeren zijn voor verandering van het vrouwenstandpunt, maar zitten hier niet op te wachten.

Het is me opgevallen dat er binnen de SGP pessimistisch is gereageerd op de uitspraak. Ik vind dat niet terecht. Ik ben juist uitermate optimistisch. Het Clara Wichmann is niet-ontvankelijk verklaard. Daarin zijn ze finaal onderuitgegaan.

Het hoofdbestuur van de partij is het aan zijn stand verplicht om op korte termijn met het theologenrapport over het vrouwenstandpunt naar buiten te komen. Dat mag van mij met een enkele maand."

Betsy Boer (actief in de SGP-jongerenorganisatie): "Ik vind het heel erg wat de rechter heeft bepaald. Op grond van de Bijbel concludeer ik dat het niet goed is dat er vrouwen in de Tweede Kamer zitten. Dat vrouwen hun stem mogen uitbrengen bij verkiezingen is wat mij betreft toegestaan: Er is een verschil tussen meedenken en meeregeren.

Ik vind het tekenend dat het Clara Wichmann geen vrouwen van SGP-huize heeft kunnen vinden die bereid waren een rechtszaak aan te spannen."

Ws. Bron (SGP-wethouder in Staphorst): "De uitspraak van de rechter moet niet leiden tot paniekvoetbal binnen de SGP. De partij staat nu wel voor de vraag: Hoe nu verder?

Als we de paulinische brieven lezen, wat daar staat ten aanzien van het kerkelijk leven, dan is de Bijbel duidelijk. Maar ik ben er voor mezelf nog niet uit of die ook gelden voor het staatkundige leven. Het vrouwenstandpunt van de SGP hangt SGP-politici regelmatig als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Met name rond verkiezingen zorgt het voor veel onrust. De altijd durende discussie over het vrouwenstandpunt moet nu eens over zijn. De groep theologen die door het hoofdbestuur aan het werk is gezet, moet definitief uitsluitsel geven."

W. van Duyn (SGP-wethouder te Katwijk): "De uitspraak van de rechter is heel ongelukkig, ernstig en zwaarwegend. Ik vind het onbegrijpelijk dat de rechter tot een dergelijke uitspraak is gekomen. De SGP stelt zich in alle bestuursgremia altijd constructief op. Het is buiten proportie hoe de partij nu wordt behandeld.

Er is een wissel in de rechtsgang omgegaan. Het non-discriminatiebeginsel is boven de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging gesteld. Daarom heeft de uitspraak verregaande consequenties voor andere organisatie zoals verenigingen die vrouwen weren of kerken die geen homo's in het ambt toelaten.

We moeten nu eensgezind optreden. Dit is niet het meest ideale moment om te gaan discussiëren over het vrouwenstandpunt. Dan zou trouwens ook een vreemde indruk worden gewekt bij de buitenwereld, zo van: Zie je wel, als het om geld gaat, dan verandert de SGP wel.

Ik vermoed dat over de uitkomsten van het onderzoek door het groepje theologen een stevige discussie zal losbranden. Kijk alleen maar naar de mening van alle SGP-burgemeesters, 60 procent van de SGP-wethouders en tweederde van de jongeren; zij zijn allen voor volledige participatie van vrouwen in de SGP. Ik ben echter bang dat die interne route door de uitspraak van de rechter gefrustreerd gaat worden. De uitspraak is in dit verband contraproductief. De interne discussie moet overigens zijn gebaseerd op de Bijbel, vind ik. Gods Woord moet het laatste woord hebben."

H. Grabijn-van Putten (SGP-lid te Den Haag): "De SGP zou zich moeten afvragen of dit het haar allemaal waard is. Het klinkt misschien gek uit mijn mond, maar zo'n vreselijk belangrijk punt is het niet. Of de beginselen van de partij nu worden vertolkt door een man of door een vrouw kan toch nooit veel uitmaken?

De afgelopen dagen heb ik gelezen dat er volgens de SGP-top intussen binnen de partij volop wordt gediscussieerd over de kwestie. Als dat zo is, dan hebben ze dat in ieder geval buitengewoon goed aan de aandacht weten te onttrekken. Ik ben een trouw lezer van De Banier, maar ik ben niets op dat gebied tegengekomen. Ook op de vergadering van de kiesvereniging is er met geen woord over gesproken. Er zou een rapport van theologen zijn, maar ik heb geen idee wat erin staat. Ik ben dus wel erg benieuwd waar die discussie precies over gaat."

P. H. op 't Hof (voorzitter Landelijke stichting ter bevordering van de staatkundig gereformeerde beginselen): "De uitspraak van de rechter is in- en intriest. Bij het vernemen ervan dacht ik: Dit is het beginsel der smarten. Het meest schrijnend aan de hele zaak vind ik dat ons soort mensen, die zich het meest autochtoon voelen, nu vreemdelingen worden in hun eigen land.

Ik hoop dat iedereen in de partij zich na de uitspraak van de rechter schaart rond het aloude standpunt dat de vrouw niet in de politiek thuishoort. Delen van de SGP zijn daar echter al ver van af. Als de voorstanders van verandering van het vrouwenstandpunt eerlijk zijn, zouden ze eigenlijk uit de partij moeten stappen en zich beter kunnen aansluiten bij de ChristenUnie."

Ds. J. Koppelaar (predikant HHK, bestuurslid Studiecentrum SGP): "Het vonnis heeft me niet verrast omdat ik tien jaar geleden bij mijn beslissing om bestuurslid van het Studiecentrum te worden, al bepaald werd bij de grote bedreigingen voor de SGP. Het denken over de positie van de vrouw hangt in mijn ogen nauw samen met het denken over homoseksualiteit. Wie zich daarbij beroept op een absolute waarheid die van buiten de mens komt, belandt in de marge. Het wordt niet meer getolereerd.

In de geschiedenis is dit nieuw. Een beroep op een objectieve waarheid buiten de mens is altijd mogelijk geweest. Nu worden echter afwijkende opvattingen over de verhouding man-vrouw en over homoseksualiteit niet meer toegestaan.

Er zal binnenkort een beroep worden gedaan op de offervaardigheid van de achterban. Ik vraag me af of dat voldoende zal opleveren. Er is in de achterban wel waardering voor het optreden van onze vertegenwoordigers, maar ik heb nooit zo gemerkt dat men er diep voor in de buidel wil tasten."

A. van Maldegem (destijds lid van werkgroep Bouwen): "De partij zou er verstandig aan doen de argumenten voor het vrouwenstandpunt eens goed te inventariseren, zodat er een grondige en systematische discussie kan plaatshebben. Naar mijn mening is dat nooit gebeurd. Neem het gegeven dat we de Koningin als ons staatshoofd aanvaarden. Argument is dat er sprake is van erfopvolging. Maar waar staat in de Bijbel dat de vrouw dan wel regeermacht toekomt?

Kortom, ook naar jongeren toe zou het goed zijn als er een goede, inhoudelijke discussie zou komen waarbij theologische argumenten centraal staan. Het huidige standpunt is met meerderheid van stemmen totstandgekomen, maar de meerderheid beslist toch niet hoe de Bijbel moet worden uitgelegd? Het zou de partij heel veel waard moeten zijn om op één lijn te komen."

G. Morsink (ex-statenlid SGP in Overijssel): "Dat de rechter de SGP kapittelt omdat ze geen vrouwen toelaat, vind ik een schande. Het is echt van de gekke. Als ik lid wil worden van de Rooie Vrouwen, word ik toch ook geweigerd? Maar daar hoor je niemand over.

Of deze aanval op de SGP een bedreiging vormt, durf ik niet te zeggen. De duivel zal zeker alles in het werk stellen om hetgeen op Gods Woord is gegrond, te verwoesten. Maar hoe ver hij wordt toegelaten, weten wij niet. Job kwam op de mestvaalt terecht, maar hij is er ook weer uitgehaald.

Ik ben een voorstander van de harde lijn. Ja, maar onze jongeren begrijpen het niet meer, wordt er dan gezegd. Maar ze vergeten dat onze jeugd ook al is geïndoctrineerd.

Over de centen zit ik niet zo in, al is het natuurlijk schandalig dat we als SGP'ers wel belasting moeten betalen, maar dat ons nu deze subsidie wordt onthouden. Er zal nu wel geprobeerd worden de SGP verder de mond te snoeren. Maar als we onze rug recht houden, hebben we de Heere aan onze kant. Zodra we compromissen gaan sluiten, zullen we worden losgelaten."

L. M. P. Scholten (ex-hoofdbestuurslid SGP): "Dat de rechtbank zo'n vergaande uitspraak zou doen, had ik niet verwacht. Het vonnis betekent dat de overheid zich naar de mening van de rechter mag bemoeien met de interne gang van zaken binnen een politieke partij. Dat zou toch niet moeten kunnen.

Ik hoop niet dat het vonnis gevolgen heeft voor de discussies binnen de SGP. Dat geldt naar twee kanten. Als het zou leiden tot bijstelling van het standpunt, zou ik dat een slechte zaak vinden, maar ook als de partij van de weeromstuit de rijen zou sluiten. In zo'n principiële kwestie moet de partij zich door niemand laten beïnvloeden. Overigens zou aanpassing van het partijstandpunt weinig uithalen. De druk van buiten zal pas ophouden als er evenveel mannen als vrouwen voor de SGP in de Kamer, de Staten en de raden zitten. Zolang die verhouding niet 50-50 is, zal men last ondervinden."

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 september 2005

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

Verontwaardigd en vol onbegrip

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 september 2005

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

PDF Bekijken