Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eva, Debora en huisvrouw uit Spreuken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eva, Debora en huisvrouw uit Spreuken

Man is volgens SGP altijd hoofd vrouw

4 minuten leestijd

DEN HAAG - Het SGP-hoofdbestuur wil vrouwen niet in politieke organen plaatsen, maar ze mogen wel volwaardig participeren in plaatselijke kiesverenigingen. Welke theologische redenering zit daar achter?

Ruim tien jaar geleden stelde het toenmalige hoofdbestuur dat het vrouwenlidmaatschap niet los te denken is van het regeerambt. Het huidige hoofdbestuur wil vrouwen alsnog het volwaardig lidmaatschap gunnen.

Deze koerswijziging vraagt bij een partij als de SGP om een theologische onderbouwing. Die geeft het hoofdbestuur in de nota "Man en vrouw schiep Hij hen; Politieke participatie in bijbels perspectief". De nota kwam gisteren in de openbaarheid, tegelijkertijd met het voorstel tot statutenwijziging.

De hoofdmoot van de nota bestaat uit de hoofdstukken twee en drie. Die beschrijven respectievelijk de plaats van man en vrouw in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament.

De hoofdstukken met de Bijbelse onderbouwing zetten in met de schepping. De SGP ontwaart in de eerste hoofdstukken van Genesis twee hoofdlijnen: De man is eerst geschapen én de vrouw is een gelijkwaardige hulp tegenover de man.

God ziet de man duidelijk als het aanspreekpunt van het gezin, zo vervolgt de nota. Direct na de zondeval roept God Adam ter verantwoording, terwijl Eva als eerste at. Verder hebben mannen in het Oude Testament de leiding over families en stammen. Ook in de rechterlijke macht en de kring van oudsten figureren alleen mannen, zo schrijft het hoofdbestuur. De conclusie luidt dat de scheppingsorde van het huwelijk bepalend is voor de samenleving.

Van de beschreven Oudtestamentische vrouwen trekt de richteres Debora de meeste aandacht. Ze wordt vaak genoemd als iemand die regeringsverantwoordelijkheid droeg. Dat klopt niet, zeggen de opstellers. Toen Debora richteres was, regeerde koning Jabin. Debora krijgt wel de bijzondere opdracht om het land van zijn juk te bevrijden.

Dat een vrouw deze taak krijgt, behoort tot de uitzonderingen, zo staat in de nota. Een dergelijke uitzondering komt ook vandaag de dag in ons land voor, namelijk in het koninklijk huis. Tegen de erfopvolging, ook al verloopt die via de vrouwelijke lijn, heeft de SGP nooit bezwaren gehad.

In het hoofdstuk over het Oude Testament legt het hoofdbestuur ook de vinger bij Spreuken 31. De huisvrouw vervult daar vele taken, maar ze zit niet in de poort om de stad te besturen of recht te spreken.

Vanuit teksten in het Nieuwe Testament komen de opstellers tot de conclusie dat mannen niet alleen het hoofd zijn van hun eigen vrouw, maar van vrouwen in het algemeen. Als bewijsplaatsen noemen de SGP'ers 1 Korinthe 11 vers 13, 1 Timotheüs 2 vers 12 en Efeze 5 vers 21. De SGP leidt hieruit af dat de man niet alleen in gezin en kerk de leiding moet hebben, maar ook in de regering van het land.

"Het is voor de SGP een zaak van beginsel, dat het regeerambt is voorbehouden aan de man", zo constateert het hoofdbestuur in het slothoofdstuk. Maar anderzijds wil de SGP vrouwen die zich verbonden weten met het staatkundig gereformeerd gedachtegoed "graag" meer bij de partij betrekken.

Dat kan volgens het hoofdbestuur omdat er onderscheid is tussen het publieke en het private terrein. Het regeerambt heeft betrekking op het publieke terrein. Dat terrein is niet toegankelijk voor vrouwen. Een politieke partij is een private organisatie. "Uit Gods Woord valt echter niet zonder meer af te leiden dat er voor vrouwen geen taken zouden kunnen liggen in een private organisatie als onze partij", zo stelt het hoofdbestuur.

De vrees die de partij vroeger had dat het lidmaatschap van een kiesvereniging een opstapje is voor politieke participatie van vrouwen, wijst de SGP-partijtop af. Vrouwen die lid worden stemmen namelijk in met het beginselprogramma en daarin staat dat het regeerambt de vrouw niet toekomt. Het partijlidmaatschap "valt bepaald niet samen" met het regeerambt. Verder dan het volwaardig lidmaatschap van vrouwen kan de partij volgens het hoofdbestuur niet gaan "zonder haar identiteit te verliezen."

De maatschappelijke en juridische druk heeft bij de standpuntbepaling wel een rol gespeeld, zo erkent de partijtop eerlijk. Maar ook de verlangens van de achterban voor meer politieke betrokkenheid van vrouwen vormden een belangrijk element. "Het is niet gewenst om mogelijkheden voor politieke betrokkenheid van onze vrouwen te blokkeren die om principiële redenen niet per se geblokkeerd behoeven te worden. Het gaat er om dat we in de huidige situatie, binnen de principiële kaders die de Schrift geeft, alles doen wat mogelijk is om onze partij te laten voortbestaan."

Zie ook pag 25: "Nieuwe koers verlost SGP niet van Clara's".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 april 2006

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

Eva, Debora en huisvrouw uit Spreuken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 april 2006

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

PDF Bekijken