Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Zegening homo's mist Bijbelse onderbouwing"

Gravamencommissie roept synode Protestantse Kerk in Nederland op tot gesprek over seksualiteit en relatievormen

4 minuten leestijd

UTRECHT - De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft nog steeds geen "eenduidige en Bijbels gefundeerde visie" geformuleerd als basis voor ordinantie 5.4 van de PKN. Deze ordinantie maakt het mogelijk niet-huwelijkse levensverbintenissen in de kerk te zegenen.

Dat concludeert de zogenoemde "commissie gravamen De Ronde" in haar rapport dat op 19 april wordt voorgelegd aan de generale synode van de PKN in Lunteren.

De commissie spreekt uit dat de generale synode het door De Ronde ingediende bezwaar tegen de desbetreffende ordinantie niet als een gravamen kan behandelen. Een gravamen kan volgens de Hervormde Kerkorde (HKO) namelijk slechts ingediend worden tegen het belijden van de kerk. Omdat de kerkorde in zijn totaliteit niet als belijdend spreken van de kerk gezien kan worden, kan tegen een ordinantie geen gravamen worden ingediend.

De gravamencommissie, die onder andere advies heeft gevraagd aan de Generale Raad van Advies (GRA) in de Protestantse Kerk, is het met die raad eens dat ordinantie 5.4 niet aangemerkt mag worden als belijdend spreken van de kerk, maar dat deze ordinantie door haar afwijking van de gereformeerde en de lutherse belijdenis wel de belijdenis van de kerk raakt.

In een uitvoerig eindrapport legt de commissie verantwoording af van haar werk. Omdat De Ronde, ouderling in de hervormde gemeente van Woudenberg, zijn gravamen al had ingediend voor de kerkvereniging van mei 2004, is het ingediende bezwaarschrift getoetst aan de hervormde kerkorde van 1951.

Ondanks het feit dat het ingediende bezwaar van ouderling De Ronde niet als een gravamen in de juridische zin van het woord kan worden beschouwd, meent de commissie wel dat De Ronde met zijn bezwaar bij de generale synode aan het juiste adres is. Tegelijk spreekt de commissie uit dat het de generale synode is "van wie een uitspraak mag worden verwacht over de positie van levensverbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in het licht van Gods Woord." De commissie constateert "dat het de synode, ondanks pogingen daartoe, nog niet is gelukt om over deze belangrijke aangelegenheid tot een eenduidige en Bijbels gefundeerde visie te komen."

Inhoudelijk neemt de commissie hiermee impliciet een van de belangrijkste bezwaren van De Ronde tegen ordinantie 5.4 over. Volgens hem is deze ordinantie namelijk opgenomen in de kerkorde, zonder toetsing "bij het licht van de Heilige Schrift", terwijl de kerkorde dat zelf voorschrijft. De hervormde synode had, zo meent hij, ondanks de verschillen in opvattingen binnen de kerk over levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht, nooit een ordinantie mogen vaststellen zonder toetsing aan Gods Woord.

Volgens de commissie heeft De Ronde de bezwarenprocedure kerkordelijk gezien juist doorlopen en zijn de door hem ingebrachte bezwaren tegen ordinantie 5.4 van de Protestantse Kerkorde "integere en gewetensvolle bezwaren op grond van zijn persoonlijke toetsing vanuit de Schrift." De commissie meent echter dat deze bezwaren niet behandeld kunnen worden in een gravamenprocedure. Bij het goedkeuren van ordinantie 5.4 destijds door de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk werd duidelijk gesteld dat het hier niet ging om een belijdend spreken van de kerk. Juist omdat de synode niet tot een eensluidend oordeel kon komen over het wel of niet accepteren van levensverbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in de kerk, werd ordinantie 5.4 in de kerkorde opgenomen, om daarmee ruimte te laten voor zowel hen die op grond van de Bijbel de homoseksuele praxis afwijzen als hen die op grond van de Bijbel die levenswijze geoorloofd achten, zo werd destijds door het synodebestuur van de Hervormde Kerk gesteld.

"Volgens de heer De Ronde is zijn grootste grief dat ordinantie 5.4 PKO niet expliciet is getoetst bij het licht van Gods Woord", aldus het eindoordeel van de commissie. "Omdat de generale synode in laatste instantie de ambtelijke vergadering is die hiervoor verantwoordelijk is, is hij met zijn bezwaren bij de generale synode wel degelijk aan het juiste adres."

De commissie komt dan ook met de "inhoudelijke" aanbeveling dat het aan de generale synode is leiding te geven aan het gesprek in de kerk over "telkens terugkerende vragen rond seksualiteit en relatievormen in het licht van Gods Woord." Gezien de beladen historie van het onderwerp en de vergaande implicaties doet de commissie de aanbeveling "om ordinantie 5.4 voorlopig te laten voor wat die is en het gesprek te richten op de achterliggende ethische en theologische vraagstukken."

De synode zou volgens de commissie aan de Generale Raad van Advies opdracht kunnen geven om, onder andere in overleg met de raad voor het gereformeerd belijden en de lutherse synode, "te zoeken naar wegen om het gesprek in de kerk op gang te houden en te brengen en hierover voorstellen aan de generale synode te doen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 maart 2007

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 maart 2007

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken