Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"God verzegelt ook de eerstelingen"

Ds. J. W. Verweij spreekt voor SRB

3 minuten leestijd

AMERSFOORT - "De zekerheid van het geloof hoort bij de leer en de praktijk van de godzaligheid. Niets in de wereld kan Gods kinderen scheiden van de liefde van God."

Dat zei ds. J. W. Verweij, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, zaterdagavond tijdens een bijeenkomst van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden (SRB) in de Van Lodensteinscholengemeenschap te Amersfoort. De SRB heeft als doel het houden van interkerkelijke bezinningsavonden voor jongeren, als een goede voorbereiding op de zondag. Er zijn bezinningsavonden in Amersfoort, Goes en Rotterdam, die om de twee weken worden gehouden.

Ds. Verweij sprak over de zekerheid des geloofs. De predikant ging hierbij uit van de laatste twee verzen van Romeinen 8, waar Paulus zegt verzekerd te zijn dat er niets is dat hem kan scheiden van de liefde van God die in Christus is.

Hoop

Aan die zekerheid gaat veel vooraf, aldus ds. Verweij. Het eerste wat er aan vooraf is gegaan is de verkiezing van God de Vader in de raad Gods en de borgstelling van God de Zoon om de ongehoorzaamheid van de mensen ongedaan te maken door te lijden en te sterven. God de Heilige Geest werkt door een krachtdadige roeping de wedergeboorte en het geloof.

De zekerheid van het geloof kan al heel vroeg op de geestelijke weg worden ontdekt, zei de predikant. "Op het moment dat iemand aan zijn verlorenheid wordt ontdekt, kan hij of zij al hoop krijgen. God verzegelt ook de eerstelingen."

Hij vergeleek het geestelijke leven bij het natuurlijke leven. "Een kind dat bewustheid krijgt dat er iemand is die voor hem zorgt, zal daar kinderlijk op reageren. De moeder geeft de verzekering dat ze er is. Zo is het ook in het geestelijke leven. De wedergeboren ziel is wedergeboren tot een levende hoop. Hij heeft geen hoop meer van zichzelf, maar stelt al zijn vertrouwen op God, Die machtig is hem te verlossen. Hij krijgt het vertrouwen dat er maar Een is van Wie hij echt op aankan."

De verzekering van het geloof is een wonder, aldus ds. Verweij, omdat de vorst van de duisternis het werk van God in een ziel wil afbreken. "Vandaag gaat de helse leeuw rond, maar hij krijgt geen vat op degenen die God tot Zijn eer bereid heeft. Dat heeft niets te maken met het gevoel ervan. De Heere houdt het geloof in stand, ook al moet men geestelijk door de diepte. In alle beproevingen is er voor de gelovigen de zekerheid dat niemand hen kan scheiden van de liefde van God."

Sacramenten

God werkt het geloof door het Woord en Hij versterkt het door de sacramenten, zo zei de predikant. Het doopwater ziet op de reiniging van de zonde. Bij het meemaken van een doopdienst in de kerk is er het getuigenis van God dat Hij zijn werk zal afmaken. "Dan kan men zijn krampachtigheid om het zelf te moeten doen verliezen."

Het Avondmaal is het sacrament van de gedurige voeding. Ds. Verweij: "Zoals het gewone leven om onderhoud vraagt, zo vraagt ook het geestelijk leven daar om. God zorgt voor de voeding van Zijn kinderen die hongeren en dorsten. Ze zullen niet omkomen. Door de hemelse spijs wordt hun ziel verkwikt, bemoedigd en verzegeld en weten ze het weer: Christus is voor mij gestorven."

Hij vergeleek geestelijke vreugde met dronkenschap. "Te diep in het glaasje kijken is niet goed, maar geestelijke dronkenschap is aan te bevelen. Wie dronken is van de liefde van Jezus Christus, staat verstomd en verwonderd van Zijn onuitsprekelijke liefde."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 februari 2008

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 februari 2008

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken