Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ziekenhuis Ede versoepelt regels abortus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ziekenhuis Ede versoepelt regels abortus

5 minuten leestijd

EDE - Gynaecologen van ziekenhuis Gelderse Vallei hebben voor een abortus vóór de 24e zwangerschapsweek niet langer de goedkeuring nodig van hun raad van bestuur of hun medisch-ethische commissie. Een woordvoerster van het ziekenhuis bevestigt dat het ziekenhuis de richtlijn afbreking zwangerschap begin deze week heeft aangepast, waardoor het huidige beleid wordt verruimd.

Tot dusver moest de raad van bestuur alle verzoeken om zwangerschappen met een duur vanaf 6 tot 24 weken af te breken, vooraf goedkeuren. De raad liet zich daardoor adviseren door de medisch-ethische commissie van het ziekenhuis. "Inmiddels staat deze regel in schril contrast tot de wetgeving rond abortus provocatus", aldus het ziekenhuis in de toelichting op de nieuwe richtlijn. Deze wetgeving stelt slechts abortus na 24 weken strafbaar, maar met "alle handelen voor 24 weken bemoeit zij zich niet."

Het ziekenhuis onderscheidt twee categorieën abortusverzoeken. De eerste categorie betreft verzoeken vanwege het vaststellen van zogeheten aandoeningen bij de foetus die "onverenigbaar zijn met het leven en niet zijn te behandelen." De overlevingskansen van de foetus zijn daarbij, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een long- of nierfunctie, nihil.

De tweede categorie betreft foetussen die wel een zekere overlevingskans hebben, maar met zulke ernstige aandoeningen kampen dat de arts na de geboorte om medisch-ethische redenen zal afzien van actieve behandeling. Sommige artsen kiezen ervoor het leven van deze baby's na de geboorte actief te beëindigen. Anderen geven de voorkeur aan een palliatief beleid, waarbij onder andere sprake is van pijnbestrijding en het natuurlijk overlijden wordt afgewacht.

In de nieuwe richtlijn van Ziekenhuis Gelderse Vallei hoeven artsen voor zwangerschapsafbrekingen in categorie 1 bij een vrucht van minder dan 24 weken de raad van bestuur niet langer vooraf om toestemming te vragen. Ook de procedure rond zwangerschapsafbrekingen voor 24 weken in categorie 2 wordt versoepeld. De medisch-ethische commissie toetst deze abortussen niet langer vooraf, maar achteraf.

"Medio vorig jaar vroeg de maatschap van gynaecologen de raad van bestuur toestemming tot het verrichten van geavanceerd echoscopisch onderzoek (GEO)", zegt de woordvoerster van het ziekenhuis ter toelichting. Met deze vorm van prenatale diagnostiek worden aandoeningen in categorie 2, zoals bijvoorbeeld een open ruggetje, vastgesteld. Zwangere vrouwen krijgen dit onderzoek aangeboden wanneer het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) -een algemenere vorm van prenatale screening die sinds vorig jaar bij iedere zwangerschap wordt uitgevoerd- uitwijst dat het kind dat zij verwachten een verhoogde kans op een ernstige, aangeboren afwijking heeft.

"Tot vorig jaar zomer deden gynaecologen alleen het SEO, waardoor ze de patiënten voor het GEO naar elders moesten doorsturen. Omdat zij dit onbevredigend vonden, verzochten zij het Diagnostisch Centrum Nijmegen ook het GEO te mogen doen." Het centrum, dat bepaalt welke instanties tot het doen van prenatale diagnostiek bevoegd zijn, stemde daarmee in, maar verbond aan die toestemming de voorwaarde dat het ziekenhuis eventuele abortusverzoeken als gevolg van het GEO zelf zou uitvoeren. Daarop verzochten de gynaecologen de raad van bestuur het bestaande protocol te herzien.

De raad legde die vraag vervolgens voor aan de medisch-ethische commissie. Deze stemde in met de herziening "uit het oogpunt van optimale patiëntenzorg", aldus de woordvoerster. Zij erkent dat een kleine minderheid van de Nederlandse gynaecologen een abortus wegens aandoeningen in categorie 2 afwijst, omdat zij menen dat de overlevingskansen bij baby's met deze afwijkingen pas na de bevalling goed beoordeeld kunnen worden. "Maar dat laat onverlet dat deze zwangerschappen mogen worden beëindigd als de vrouw in een noodsituatie verkeert."

Abortusverzoeken vanwege een hazenlip zegt het ziekenhuis te zullen weigeren. "Bij twijfelgevallen, zoals een ernstige vorm van spina bifida, zal de maatschap toch de medisch-ethische commissie raadplegen." Gewetensbezwaren van gynaecologen en verpleegkundigen zegt het ziekenhuis te zullen respecteren. "Een zwangerschapsafbreking is planbare zorg, die nooit abrupt verleend moet worden. Bij elke abortus zorgt het ziekenhuis voor een team dat de ingreep verantwoord vindt."

Gisteravond belegde het ziekenhuis een symposium om de herziene richtlijn met huisartsen, verloskundigen en eigen medewerkers te bespreken. Ook diverse ethici van buiten het ziekenhuis voerden op de bijeenkomst het woord.


"Beleid blijft tamelijk terughoudend"

Prof. dr. H. Jochemsen, directeur van het Lindeboom Instituut, verwondert zich niet over de versoepeling rond zwangerschapsafbrekingen in categorie 1 in ziekenhuis Gelderse Vallei. "In prolifekringen ligt deze wijze van ingrijpen verdeeld. Zwangerschapsafbreking door middel van vervroegde baring wijst men niet categorisch af. Ik zou het op voorhand niemand aanraden. Een en ander is afhankelijk van de draagkracht van de moeder en van de mate waarin het uitdragen van zulke zwangerschappen haar gezondheid bedreigt."

De versoepeling van de abortusrichtlijn omtrent categorie 2 roept bij Jochemsen vragen op. "Bij ernstige aandoeningen van de foetus waarbij wel sprake is van overlevingskansen ben ik van mening dat het beter is de bevalling af te wachten tot het stadium van 32 tot 36 zwangerschapsweken, waarbij normaal gesproken levensvatbaarheid is bereikt. Artsen kunnen dan na de geboorte zo nauwkeurig mogelijk hun diagnose stellen en afhankelijk daarvan kiezen voor actieve behandeling of een palliatief beleid."

"Overigens waardeer ik het positief dat de medisch-ethische commissie van Ziekenhuis Gelderse Vallei rond de zwangerschapsafbrekingen in categorie 2 via toetsing achteraf nog een vinger aan de pols houdt, aldus Jochemsen. "Dat gebeurt zeker niet overal. Ondanks de versoepeling blijft het beleid van Ziekenhuis Gelderse Vallei in dezen tamelijk terughoudend, gelet op de landelijke tendens."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 21 March 2008

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Ziekenhuis Ede versoepelt regels abortus

Bekijk de hele uitgave van Friday 21 March 2008

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken