Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PKN aan vooravond belangrijke synode

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PKN aan vooravond belangrijke synode

5 minuten leestijd

APELDOORN - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat aan de vooravond van een van de belangrijkste synodevergaderingen in haar vierjarig bestaan. Morgen discussiëren de 154 afgevaardigden over een nieuwe scriba die dr. B. Plaisier moet opvolgen, en die de komende jaren het gezicht van de kerk zal zijn. Op dezelfde dag wordt eveneens de discussie over de betrokkenheid van de kerk bij het volk Israël en bij de Palestijnen voortgezet.

De voordracht voor een nieuwe scriba door een selectiecommissie had voor de buitenwereld volstrekt geheim moeten blijven. Morgenvroeg vergadert de generale synode in congrescentrum De Werelt in Lunteren in comité over de vraag wie de opvolger van dr. B. Plaisier moet worden.

Inmiddels is bekend geworden dat dr. A. J. Plaisier -wel naamgenoot, maar geen familie van dr. B. Plaisier- door de selectiecommissie wordt voorgedragen als de nieuwe secretaris-generaal van de PKN. Ook dr. H. Veldhuis uit Culemborg had voor de functie gesolliciteerd, zo maakte hij op zijn website bekend. De procedure met hem werd begin maart echter "nogal onverhoeds" beëindigd, zoals de predikant het zelf omschrijft.

Het was deze mededeling op internet die er uiteindelijk toe leidde dat vorige week een groep van 25 gemeenteleden (theologen en predikanten) uit de Protestantse Kerk een open brief heeft gestuurd aan het synodebestuur. Daarin schrijven zij van mening te zijn dat de synode morgen niet alleen moet spreken over de enkelvoudige kandidaatstelling van dr. A. J. Plaisier, maar dat ook dr. H. Veldhuis uit Culemborg kandidaat moet worden gesteld.

Het is de vraag hoe de synodeleden zullen reageren op alle ophef. In ieder geval zal er morgen gesproken worden over de werkwijze van de selectiecommissie en zullen er vragen worden gesteld over de gevolgde procedure.

De opdracht van de commissie, zo deelde synodepreses ds. G. de Fijter vorige week mee, was om één kandidaat aan de synode voor te dragen. De synode is anderzijds niet verplicht om die kandidaat dan ook te benoemen.

Israël

Halverwege de middag start de synode, zo is de planning, met de bespreking van de aangepaste nota over het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict, de zogenaamde IPA-nota. Nadat de generale synode in november een hele dag uittrok voor discussie over deze kwestie, staat morgen de besluitvorming op de agenda. In de nota probeert de kerk een evenwicht te vinden tussen enerzijds de "onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël" en anderzijds de betrokkenheid bij de Palestijnen.

In de breedte van de Protestantse Kerk ligt deze kwestie uiterst gevoelig en zeer verdeeld. De PKN heeft in de identitaire artikelen van de kerkorde -ook wel de Romeinse artikelen genoemd- een zinsnede opgenomen over het onopgeefbaar verbonden zijn met het volk Israël. De confessionele en evangelische modaliteitsorganisaties in de kerk (Gereformeerde Bond, Confessionele Vereniging, Confessioneel Gereformeerd Beraad en Evangelisch Werkverband) hechten sterk aan deze formulering en willen er beslist niet op afdingen. Aan de andere kant is er ook een groep kerkleden die zich thuis voelt bij een organisatie als Keerpunt, die het opneemt voor de Palestijnen en felle kritiek heeft op de Israëlische politiek.

Het synodebestuur heeft met de nota een middenweg gezocht. Aan de ene kant blijft de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël overeind, maar aan de andere kant moet er ook meer kerkelijke aandacht zijn voor het lijden van Palestijnen onder de Israëlische politiek.

De kerkorde zou, volgens de nota, niet moeten worden aangepast.

In de discussie die er de afgelopen maanden over dit thema is geweest in de breedte van de kerk, pleit vrijwel niemand voor het schrappen van de zinsnede in de kerkorde (artikel I lid 7) dat de kerk zich "onopgeefbaar verbonden" weet met het volk Israël. Wel is er de roep om beter te omschrijven wat dan met de formulering "volk Israël" bedoeld wordt. Sommigen willen daarmee duidelijk maken dat de kerk zich niet verbonden weet met de staat Israël. Anderen zijn van mening dat je volk en staat niet van elkaar kunt en mag scheiden.

.

Oecumene

Vrijdag buigt de synode zich over het rapport "Meegaan in de beweging van de Heilige Geest", waarin het oecumenische beleid voor de komende jaren staat uitgestippeld. De PKN wil een Beraad van Kerken oprichten, waar "alle christelijke kerken en groeperingen in Nederland" elkaar informeel kunnen ontmoeten.

Het rapport bespreekt ook de oecumenische contacten. In het gesprek met de gereformeerde gezindte zegt de PKN "als grootste protestantse kerk" een bijzondere verantwoordelijkheid te voelen. De opstellers van het rapport vinden het echter "pijnlijk" dat de Rooms-Katholieke Kerk de PKN formeel niet als kerk erkent. Gesprekken tussen het moderamen en de bisschoppen verlopen "in goede sfeer", maar die bieden niet het noodzakelijke perspectief op gemeenschap en eenheid. "Het blijft zaak de Rooms-Katholieke Kerk aan te spreken op haar monopolistische houding in de oecumene, die haaks staat op het uitgangspunt van wederkerigheid."

De synode bespreekt vrijdagmiddag enkele kerkordevoorstellen en de associatieovereenkomsten met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en de Gereja Kristen Indonesia Nederland. Met zo'n overeenkomst spreken beide partijen uit dat ze een geloofs- en werkgemeenschap willen vormen.

Numeri

Ergens tijdens de tweedaagse beraadslagingen van de protestantse synode zullen de leden -mogelijk schriftelijk- ook geïnformeerd worden over de stand van zaken rond het nieuwe ledenregistratiesysteem van de kerk, Numeri, zo bevestigt een woordvoerder van de PKN. Numeri wordt al sinds de start van het project geplaagd door problemen, vertragingen en kostenoverschrijdingen. Inmiddels kost het systeem al 5,5 miljoen euro.

De synode neemt morgen afscheid van prof. dr. G. G. de Kruijff als voorzitter van de Generale Raad van Advies. Het afscheid van dr. B. Plaisier staat gepland voor juni.

refdag.nl voor een uitgebreide versie van dit artikel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 9 April 2008

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PKN aan vooravond belangrijke synode

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 9 April 2008

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken