Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Besluitenlijst generale synode GG 2010

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Besluitenlijst generale synode GG 2010

4 minuten leestijd

UTRECHT - In de Westerkerk te Utrecht werd gisteren de generale synode 2010 van de Gereformeerde Gemeenten afgesloten. Hieronder een overzicht van de voornaamste besluiten.

- Op haar eerste zittingsdag (15 september) kiest de synode ds. J. J. van Eckeveld tot preses (voorzitter). De predikant uit Zeist is daarmee voor de vijfde achtereenvolgende keer gekozen tot preses. Ds. P. Mulder wordt assessor preses (tweede voorzitter).

- Bij de bespreking van het rapport van het curatorium van de Theologische School besluit de synode onderscheid te maken tussen vaste docenten (ds. A. Moerkerken, ds. G. J. van Aalst en ds. L. Blok), vakdocenten (ds. P. Mulder, ds. W. Silfhout en ds. D. de Wit) en eventuele gastdocenten. Deze week keurde de synode een op dit punt gewijzigd mandaat van het curatorium goed.

- Op verzoek van enkele afgevaardigden wijst de vergadering kerkelijk gebruik van de Herziene Statenvertaling opnieuw af. De kerk wil onverkort vasthouden aan de Statenvertaling.

- De Gereformeerden Gemeenten besluiten niet mee te doen aan de nationale synode (die in december te Dordrecht bijeenkwam).

- De vergadering benoemt, op voorstel van het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting, een notulist. Deze valt onder verantwoordelijkheid van het moderamen en stelt een concept van de acta op. Het moderamen blijft eindverantwoordelijk. Per direct wordt ouderling J. Bonhof (Lelystad) tot notulist benoemd.

- Op verzoek van de synode trekt ds. C. G. Vreugdenhil, predikant te Vlissingen, zich terug uit het bestuur van de stichting Herziene Statenvertaling (HSV). De predikant participeerde op persoonlijke titel in het bestuur van de HSV. Ouderling I. A. Kole uit Berkenwoude, die ook op persoonlijke titel in het bestuur van de HSV zit en eveneens door het synodebestuur gevraagd was zich terug te trekken, geeft aan dit verzoek geen gehoor.

- Bij de bespreking van een rapport van het deputaatschap hoge overheid besluit de vergadering kerkenraden te adviseren over het openbare karakter van de eredienst: "Niet alles wat er in een kerkdienst wordt gezegd, kan zomaar naar buiten. Door het gebruik van de moderne media komt de openbaarheid van de eredienst in een ander licht te staan."

- De sectie kerkelijke archieven van het deputaatschap algemene kerkelijke zaken gaat zich buigen over de vraag hoe om te gaan met kerkelijke stukken die digitaal zijn opgeslagen. Soms staan die op privécomputers van ambtsdragers en blijven ze daar ook opgeslagen als iemand niet langer ambtsdrager is.

- De sectie gaat ook een plek zoeken voor privéarchieven van een aantal overleden predikanten, zoals van ds. A. Vergunst. Bij het gesprek wordt de bibliothecaris van de Theologische School in Rotterdam betrokken.

- De zending van de Gereformeerde Gemeenten krijgt de mogelijkheid gereformeerde theologische opleidingen in het buitenland, zoals de STT Johanes Calvin op Bali (Indonesië), te ondersteunen.

- De Gereformeerde Gemeenten gaan kijken of er een protocol moet worden opgesteld voor ambtsdragers hoe zij moeten omgaan met seksueel misbruik binnen de kerk. Mogelijk biedt een bestaand stuk uit 2002 daar al een basis voor.

- De synode besluit tot oprichting van het deputaatschap kerk, gezin, jeugd en onderwijs. In dat deputaatschap worden verschillende bestaande deputaatschappen, zoals dat voor studerenden en de bonden en verenigingen, samengevoegd.

- Beginnende predikanten krijgen voortaan de eerste jaren een mentor die hen met raad en daad terzijde kan staan. Daarnaast krijgen zij de eerste jaren nascholing.

- De synode besluit tot het instellen van een commissie kerk- zijn in een seculiere samenleving. De commissie zal zich bezighouden met toerusting rond de vraag: "Hoe kan blijvend invulling worden gegeven aan de actualiteit van de belijdenis van de kerk in onze seculiere samenleving?"

- De synode neemt een notitie aan over hoe om te gaan met "minderjarige doopleden die ergernis hebben gegeven door openbare zonden."

- De commissie kerkelijke eenheid en verscheidenheid, die sinds 2001 gesprekken voerde met kerken waarmee geestelijke herkenning bestaat, wordt omgevormd tot het deputaatschap kerkelijke eenheid.

- De synode stelt vast dat het niet de goede route is om de pastoraal werker op te voeren in het geval een kerkenraad onvoldoende kan beantwoorden aan de behoefte aan pastorale zorg.

- De Gereformeerde Gemeenten besluiten tot bezinning en toerusting inzake inhoudelijk en didactisch verantwoorde methoden in het catechetisch onderwijs.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 januari 2011

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Besluitenlijst generale synode GG 2010

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 januari 2011

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken