Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„We gaan ervan uit dat u het cijfer wijzigt”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„We gaan ervan uit dat u het cijfer wijzigt”

6 minuten leestijd

Ouders zijn op allerlei manieren actief op school: als pleinwacht, leesouder, koffiemoeder, scanvader. Maar zijn ze ook daadwerkelijk betrokken bij het leerproces van hun kind?

Ze stuurde even een mailtje naar de docent, want dit was toch wel heel sneu voor Bas. „Geachte mevrouw Snoeijer. Mijn zoon kwam vandaag thuis met een 5,3 voor Nederlands. We zijn daarover zeer teleurgesteld. Als ouders hebben wij namelijk gezien hoe hard Bas aan zijn Nederlands heeft gewerkt. En daarom is een 5,3 in onze opinie niet terecht. Wij zouden dan ook graag zien dat u dit cijfer naar boven bijstelt, en daarbij ook zijn inspanningen wilt belonen. Wanneer we op deze manier dit per mail af kunnen handelen, hoeven we ook niet op het komende tienminutengesprek te komen. Dat scheelt u immers ook tijd. We gaan ervan uit dat u het cijfer wijzigt in een zes of hoger. Met vriendelijke groet, Miranda Metselaar.”

Peter de Vries krijgt meer van deze brieven onder ogen. De Vries is consultant van CPS Onderwijsontwikkeling en advies in Amersfoort. Hij publiceerde het (gratis) e-book ”Ouderbetrokkenheid 3.0”, waarvan in de Verenigde Staten een Engelse vertaling verschijnt.

De Vries sprak vorige maand op een volgeboekt congres in Amersfoort over de relatie tussen school en ouders. Hij lardeerde zijn verhalen met enkele –geanonimiseerde– briefjes en mailtjes uit de schoolpraktijk, als illustratie van de manier waarop scholen en ouders nogal eens met elkaar ‘communiceren’.

Drie fasen

In zijn e-book onderscheidt De Vries drie fasen van ouderbetrokkenheid. De eerste fase noemt hij ”Ouderbetrokkenheid 1.0”. Kenmerk hiervan is dat de school informatie zendt naar de ouders. Het gaat om eenzijdige communicatie waarbij de school het moment, de vorm en de inhoud van de informatie bepaalt, aldus De Vries. Als voorbeeld noemt hij Magister, het computerprogramma in het voortgezet onderwijs waarmee scholen ouders op de hoogte houden van de cijfers van hun kind. „Sommige docenten zijn van mening dat ouders precies weten hoe het met hun kind gaat als zij regelmatig in Magister kijken. Echter, wanneer het digitale hulpmiddel slechts op deze manier wordt gebruikt, wordt vaak te laat ingegrepen. Bovendien kan een bezorgde ouder zijn verhaal niet in het systeem kwijt.”

Een ander voorbeeld in deze fase is het rapport, stelt De Vries. „Een schoolrapport is de eenzijdige beoordeling van het kind door de school. Bovendien zijn sommige rapporten zo geschreven dat een groot deel van de ouders niet begrijpt wat er staat. Bijvoorbeeld omdat er afkortingen van afgenomen toetsen in staan of door het gebruik van vaktermen. Rapporten brengen op die manier nauwelijks een gesprek over de leerling op gang.”

In fase 1.0 communiceert de school nog heel vaak over wat híj belangrijk vindt of hoe hij de oplossing van de problemen ziet, betoogt De Vries. „Ouders moeten zich veelal schikken in het spoor van de school en dat leidt dikwijls tot frustratie en ergernis.”

In de tweede fase, door De Vries ”Ouderbetrokkenheid 2.0” genoemd, zendt niet alleen de school informatie naar de ouders maar kunnen de ouders ook informatie terugsturen. De Vries noemt reacties van ouders in de mail, die vaak emotioneel zijn. „Naarmate scholen meer mailen, zetten ook ouders dit medium vaker in en zenden informatie terug. Vanwege de emotionele betrokkenheid bij het kind komt het dan ook voor dat ouders een e-mail vol emotie schrijven. Scholen ervaren dergelijke emotiemails als zeer onprettig.”

Hoewel dus over en weer informatie wordt gestuurd, hoeft er geen sprake te zijn van werkelijk contact. „De informatie is een verzameling van tweezijdig zenden, zonder dat er sprake is van een samenwerking. De inhoud van de informatie komt niet tot stand door interactie, maar is een verzameling van ‘gezonden’ informatie. Ouders en leraren opereren nog vanuit gescheiden werelden.”

Startgesprek

Waar het om gaat is dat scholen en ouders terechtkomen in de fase van Ouderbetrokkenheid 3.0, betoogt De Vries. „Deze gaat ervan uit dat de samenwerking tussen school en ouders consequent wordt vormgegeven, met als gevolg dat school en ouders in alles gelijkwaardig zijn. De school en de ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind. Hierbij erkennen ze elkaars professionele en emotionele deskundigheid. School en ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling.”

De Vries komt met concrete voorstellen om deze fase vorm te geven. Zo pleit hij ervoor elk jaar te beginnen met een startgesprek van ouder, leerkracht en leerling. „Een fatsoenlijk startgesprek en een kennismaking aan het begin van het jaar met de groepsleerkracht of de mentor zou een normale zaak moeten zijn. De eerste kennismaking is nu vaak een eenzijdige 1.0-informatieavond of het eerste tienminutengesprek in november.”

In zo’n startgesprek kunnen de contactmomenten tussen school en ouders van dat jaar worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is de ontwikkelingsbehoefte van het kind, en niet het jaarrooster van de school of van een ouderraad. De Vries: „In de ene situatie sparren ouders en school per cursusjaar twee keer een halfuur over de ontwikkeling van het kind, waarin ze elkaar ook grondig informeren. In een ander geval is huisbezoek wenselijk, omdat het voor die leerling goed is dat de leraar hem of haar eens thuis ontmoet. En in weer een andere situatie is intensief contact (tijdelijk) nodig, bijvoorbeeld per telefoon. Natuurlijk kunnen school en ouders ook een tienminutengesprek rondom het rapport afspreken.”


Ouders en school: een nieuw verbond

Is ouderbetrokkenheid het nieuwe toverwoord voor scholen? Het thema staat hoog op de maatschappelijke agenda. „Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen”, schrijft Noëlle Pameijer in het boek ”Samen sterk”. Staatssecretaris Dekker stelt dat „leerlingen veel beter presteren als hun ouders en school samenwerken. Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent onderwijs.” Vorige maand publiceerde het SCP het rapport ”Samen Scholen”. Een landelijk netwerk van Expertisepunten Ouderbetrokkenheid biedt ouders, scholen en gemeenten ondersteuning bij het werken aan educatief partnerschap.

Het Ds. G. H. Kerstencentrum organiseerde vrijdag in Alblasserdam een themadag over ouders en school. Aan de orde kwamen onder meer communicatie met ouders, preventieve opvoedingsondersteuning, omgang met kinderen van een psychisch zieke ouder (zogeheten KOPP-kinderen), leerlingen uit rouwende gezinnen, het gebruik van moderne media en leerlingen met faalangst.

Op het nationaal congres Ouderbetrokkenheid van CPS Onderwijsontwikkeling en advies, vorige maand in Amersfoort, werden diverse digitale programma’s gepresenteerd. Zo voorziet Its Learning in een ouderdashboard, een instrument voor scholen om ouders te informeren over het leerproces van hun kind en hierover te communiceren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 oktober 2013

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

„We gaan ervan uit dat u het cijfer wijzigt”

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 oktober 2013

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken