Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GB bezint zich op toekomst leerstoelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GB bezint zich op toekomst leerstoelen

5 minuten leestijd

De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat zich bezinnen op de toekomst van zijn leerstoelen. Prof. dr. G. van den Brink treedt per 1 juli terug en prof. dr. J. Hoek gaat in het najaar van 2015 met emeritaat.

De Gereformeerde Bond (GB) staat opnieuw op een kruising, zegt algemeen secretaris drs. P. J. Vergunst. „Aan de vooravond van de verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit naar Amsterdam en Groningen in 2012 stonden we voor de vraag in welke plaatsen we onze leerstoelen zouden vestigen. Nu zullen we de toekomst en de bezetting van onze leerstoelen opnieuw moeten overwegen.”

Deze bezinning is nodig omdat prof. Van den Brink per 1 januari aan de slag gaat als hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Hij is nu namens de Gereformeerde Bond bijzonder hoogleraar op de leerstoel theologie van het gereformeerd protestantisme aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Op de voltijdse leerstoel aan de VU zal hij onderzoek doen en onderwijs geven op het terrein van de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Prof. Hoek is als bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit verbonden aan de Groningse vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij gaat in oktober met emeritaat. De derde bijzonder hoogleraar namens de Gereformeerde Bond is prof. dr. H. van den Belt, die is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij bezet de leerstoel gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context.

Deeltijd

De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond, meldde vandaag dat prof. Van den Brink pas per 1 juli zal terugtreden als bijzonder hoogleraar aan de PThU, een benoeming voor 0,4 fte. De keuze voor deze datum betekent dat hij in de eerste helft van 2015 zijn collegereeks over de theologie van de Heidelbergse Catechismus kan afronden, evenals een later te geven deeltijdcursus. Ook het begeleiden van scripties kan prof. Van den Brink afronden. Promovendi zullen hun traject bij hem „op de beoogde wijze” kunnen voltooien.

Overigens was prof. Van den Brink van 2007 tot 2012 ook parttime in dienst van de Gereformeerde Bond. In die jaren bezette hij voor één dag in de week de leerstoel geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de Universiteit Leiden.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond zal zich de komende maanden, geadviseerd door zijn commissie leerstoelen –waarin behalve Vergunst ook de theologen dr. M. van Campen, prof. dr. M. J. Paul en prof. dr. W. Verboom zitten– oriënteren op de toekomst en de bezetting van de leerstoelen van prof. Van den Brink en prof. Hoek. Daarin wordt de vraag meegenomen „op welke plaatsen de leerstoelen van de Gereformeerde Bond het meest dienstbaar aan de kerk kunnen zijn”, zegt Vergunst.

Fonds

De Gereformeerde Bond, opgericht in 1906 als vereniging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, vestigde zijn eerste leerstoel in Utrecht in 1915. De bijzonder hoogleraren worden in principe voor vijf jaar benoemd. De Gereformeerde Bond kent een leerstoelfonds, waarvoor gemeenten en gemeenteleden gelden opbrengen.

Voor het leerstoelfonds is jaarlijks veel geld nodig, maar op dit moment heeft de Gereformeerde Bond voldoende middelen om zich inhoudelijk te kunnen oriënteren op wat de komende jaren voor de kerk en de theologiebeoefening nodig is. „De noodzaak en het belang van het dit werk worden breed gevoeld. De nood van de kerk is nog altijd de nood van de prediking, dat heeft ook de laatste synodevergadering laten zien. Ten aanzien van de leerstoel in Amsterdam zal de leeropdracht voortkomen uit de inhoud van de klassiek-gereformeerde theologie.”

Amsterdam

Een van de openstaande vragen is of de leerstoel van prof. Van den Brink opnieuw aan de PThU in Amsterdam wordt gevestigd. Ook de Vrije Universiteit kan een optie zijn. Het uitgangspunt van de Gereformeerde Bond was altijd om een bijzonder hoogleraar te hebben aan een openbare universiteit (zoals de Universiteit Utrecht en de RUG). In artikel 5 van de statuten staat dat de Gereformeerde Bond zijn leerstoelen vestigt in de plaats waar de kerk haar predikanten opleidt.

Met het aanstaande vertrek van prof. Van den Brink en prof. Hoek is er sprake van een nieuwe situatie, aldus Vergunst. „We zijn een loyale partner van de PThU, maar we zullen moeten bekijken welke mogelijkheden er zijn om daar opnieuw een leerstoel te vestigen. Daar komt onze overtuiging bij dat de synode voor de PThU docenten dient te benoemen die de confessionele grondslag van de kerk onderschrijven.”

TUA

De Gereformeerde Bond zal zich eerst concentreren op de invulling van de leerstoel van prof. Van den Brink, omdat er in Groningen in de persoon van prof. Van den Belt continuïteit is. „De ontwikkelingen aan de theologische faculteiten gaan door en de studentenaantallen zullen medebepalend zijn. Wellicht kan de PThU in de toekomst niet beide locaties handhaven.”

De GB volgt nauwgezet de vorderingen van de oprichting van een breed orthodox-protestants instituut door onder meer de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Vergunst: „In gesprekken over dit initiatief hebben we vanaf het begin duidelijk gemaakt dat we geen kerk met een eigen opleiding of seminarie zijn, zoals de Nederlands Gereformeerde Kerken, maar een vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Onze loyaliteit aan deze kerk weegt heel zwaar. Tegelijk gaat ons de toekomst van de gereformeerde theologie in Nederland aan het hart. We zullen in ons beleid proberen het geheel van de theologiebeoefening in ons land in het vizier te houden, om met wijsheid en zorgvuldigheid mensen en middelen te kunnen inzetten.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 december 2014

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

GB bezint zich op toekomst leerstoelen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 december 2014

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken