Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zekerheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zekerheid

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

„En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben...1 Johannes 2:4

De apostel Johannes schrijft zijn eerste zendbrief aan lezers die we moeten zoeken in een kring van gelovigen die geconfronteerd werden met een dwaalleer. De dwaalleraren –de zogenaamde doceten– ontkenden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Het ging hun niet om God Die mens werd, maar om de mens die door kennis tot zijn goddelijke kern komt. De apostel trekt fel van leer tegen deze dwaalleraren. Hij noemt hen „antichristen” en „valse profeten.” Hun zogenaamde geloofszekerheid is een valse zekerheid omdat ze niet is naar het Woord van Christus.

Johannes onderwijst daarentegen in de ware geloofszekerheid. Het is opvallend dat hij ervan overtuigd is dat Gods kind een zekere mate van geloofszekerheid moet hebben. Ze behoort wezenlijk bij het geloof.

Kennen

Waarin bestaat dan die zekerheid? In ons tekstvers zegt Johannes dat de zekerheid van het geloof onder meer bestaat in het kennen van Christus: „dat wij Hem gekend hebben.”

Dit kennen is een persoonlijk kennen. Vanuit de persoonlijke geloofsontmoeting met God in Christus door Zijn Woord en Geest.

Dit kennen is een kennen door het geloof. Paulus schrijft aan Timotheüs: „Ik weet in Wie ik geloofd heb.” Hij kent Zijn Zaligmaker. Hij gelooft niet alleen in Hem, maar hij weet ook dat hij in Hem gelooft.

Het kennen van Christus betekent dus ook het persoonlijk weet hebben, het ervaren hebben van de verzoenende, verlossende kracht van Jezus’ bloed in het leven. De kennis van Christus, alhoewel die niet buiten ons verstand omgaat, is niet alleen een beschouwende kennis, maar een bevindelijke kennis. Dat is een kennis die de Heilige Geest werkt door het Woord.

Door het Woord verstaan we meer en meer de werkelijkheid van de zonde en zijn macht. Door het Woord leren we –tot onze schaamte en ons verdriet– dat zelfs onze gerechtigheden, mijn zoeken van de Heere, mijn bidden, mijn onderzoek van de Bijbel, vol zijn van ongeloof en hoogmoed. Dan begrijpen we R. M. M’Cheyne: „Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.” Maar leren we ook: „Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered, Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet.” Dan wordt Jezus Christus, door Woord en Geest, gekend als een levende werkelijkheid. Dan wordt –met meer of minder zekerheid– de verzoening met God door het bloed van Christus ervaren.

Band

Deze kennis geeft ook een band met Christus. Een band van liefde. Een band van vertrouwen. In dat geloofsvertrouwen wordt een geopende toegang tot de drie-enige God ontvangen. In liefde mag een verborgen en teer gebedsleven beoefend worden. „De verborgenheid des Heeren is voor degenen die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken” (Ps. 25:14).

Die band van liefde wordt niet alleen in het gebed, maar ook in het onderzoek van Zijn Woord ervaren. Wanneer Christus’ stem gehoord mag worden vanuit de Schrift springt het hart op van vreugde en blijdschap. „Dat is de stem van mijn Liefste, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen!” (Hooglied 2:8).

Dit kennen van Christus blijft niet verborgen in het leven van een christen. Immers, als we in liefde en geloof aan Hem verbonden zijn, dan is Zijn liefde in ons. Dan komt er een leven naar Gods wil en wet. Een gehoorzaamheid die gezien wordt door je vrouw, je kinderen en je collega’s. Dat doet strijden en toch ook overwinnen in de kracht van het bloed van het Lam (Openb. 12:11).

Kent u deze zekerheid? Sta ernaar! Brengt u deze zekerheid ook in praktijk?

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 2015

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Zekerheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 2015

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's