Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bijbelse dagboeken voor 2016

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bijbelse dagboeken voor 2016

10 minuten leestijd

Bijbellezen vraagt om inspanning. Een dag- boek kan helpen om de tekst beter te verstaan én om de Schrift met vaste regelmaat te overdenken. Op deze paginas een selectie van Bijbelse dagboeken voor het komende jaar.

Jaarlijkse uitgaven

”Leven en licht”, ds. M. Goudriaan e.a.; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2690 1; € 7,90.

Dagboek waaraan verschillende predikanten uit de gereformeerde gezindte een bijdrage leverden: ds. P. van Ruitenburg en ds. J. S. van der Net (Ger. Gem.), ds. L. W. Ch. Ruijgrok (HHK), ds. K. Hoefnagel en ds. A. van de Weerd (CGK). Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar.

”Voor hart en huis”, ds. N. van der Want e.a.; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 889 7110 5; € 7,95.

Iedere maand wordt één Bijbelboek behandeld, met uitzondering van de christelijke feestdagen, waarvoor er een vrije tekstkeuze is. Per dag wordt een te zingen psalm uit de berijming van 1773 opgegeven. Medewerkers aan deze uitgave zijn ds. N. van der Want (HHK), ds. A. van Heteren (CGK), ds. G. S. A. de Knegt (PKN) en ds. H. Paul (Ger. Gem.).

”Dag in dag uit”, Envoy J. van Dijk e.a.; uitg. Ark Media/Leger des Heils, Amsterdam; ISBN 978 90 33877 78 0; € 9,95.

Dagboek met korte meditaties geschreven door auteurs uit verschillende kerkelijke richtingen (onder meer Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerk, Baptistengemeente en Protestantse Kerk in Nederland). De gebruikte Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Ook verkrijgbaar in grotelettereditie en als dagblokkalender.

”Een handvol koren”, uitg. Van Mazijk, Heerenveen; ISBN 978 94 9149 811 4; € 10,90.

Uitgave van de Gereformeer- de Zendingsbond (GZB). Het boek biedt voor iedere dag twee overdenkingen, waarvan een speciaal voor jongeren. De auteurs zijn hervormde predikanten, zendingswerkers en mensen die bij het jongerenwerk zijn betrokken.

”Goede moed. Dagkalender”, ds. P. D. J. Buijs e.a. (red.); uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam; ISBN 978 90 5881 844 7; € 8,50 (groot formaat € 14,-).

Elke maand wordt ingezoomd op een Bijbelboek of op een Bijbels thema. De bijdragen zijn afkomstig van predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook beschikbaar in grotelettereditie.

”De Banier dagboekkalender”, ds. A. Schot e.a.; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 8227 3; € 12,95.

Dagboek bij de Statenvertaling. De meditaties worden afgewisseld met verhalen, gedichten en citaten. De bijdragen zijn van predikanten uit de breedte van de gereformeerde gezindte. De uitvoering in grote letter bevat uitsluitend meditaties.

”Volharding”, ds. J. K. M. Gerling e.a.; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 889 7112 9; € 7,95.

Dagboek bij de Herziene Statenvertaling. De medewerkers van dit dagboek komen uit de kring van de Gereformeerde Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.

”Verzamelde aren”, ds. D. Heemskerk e.a., uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2722 9; € 12,90.

Dagboek met voor iedere dag een overdenking. De auteurs hebben rekening gehouden met de zondagen en de kerkelijke feestdagen.

”Bij het geopende Woord”, ds. G. Beens e.a.; uitg. Gebr. Koster, Barneveld; ISBN 978 90 5551 667 4; € 12,90.

Bijbels dagboek met bijdragen van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. De auteurs behandelen per maand een afgerond onderwerp zoals: de bloedvloeiende vrouw, Noach, Samuël, de geloofshelden en de zendingsreizen van Paulus. Achterin zijn bijdragen voor de feestdagen opgenomen. De stukjes zijn kort; voor ouderen en slechtzienden is een duidelijk lettertype gebruikt.

”Honingdroppels”, ds. M. Baan e.a.; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 8897 111 2; € 9,95.

Geliefd dagboek bij de Staten- vertaling, dat voor de 132e keer verschijnt. Het biedt voor iedere dag een overdenking naar aanleiding van een Bijbeltekst. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte genoemd en een psalm of gezang om te zingen. De dagboekstukjes worden afgewisseld met een (vervolg)verhaal of een gedicht. Bij iedere dag worden zon- en maanstand vermeld. Medewerkers aan deze uitgave: de hervormde predikanten ds. M. Baan en ds. G. S. A. de Knegt, ds. J. Oosterbroek en ds. J. Van Amstel (beiden CGK) en ds. N. van der Want (HHK).


Voor kinderen

”Ontdek! Schatzoeken in de Bij-bel”, Aline van de Maat en Ger- trude de Regt (red.), uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2735 9; € 13,90.

Dagboek voor kinderen vanaf 10 jaar. Uitgave in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

”Mijn eerste dagboek”, C. Dubbeld; uitg. Gebr. Koster, Barneveld; ISBN 978 90 5551 832 6; € 16,90.

Bijbels dagboek voor kinderen van 4 tot 8 jaar, en hun ouders. Voor elke dag van het jaar is er één bladzijde met twintig regels geschreven. Op eenvoudige wijze wordt daarin de Bijbelse geschiedenis verteld. Bedoeld om zelf (hardop) te lezen of om voor te lezen. Onder aan elke bladzijde staan vragen om over na te denken en om met elkaar door te spreken over wat gelezen is. De auteur is werkzaam in het onderwijs.

”Vertrouw op Hem”, N. J. Mosterd (red.); uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 8315 7; € 14,95.

Dagboek voor kinderen vanaf 10 jaar, geschreven door meesters en juffen die lesgeven in het christelijk/reformatorisch onderwijs. Met elke dag een korte uitleg van een Bijbelgedeelte en een vraag om over na te denken. In totaal worden tien complete Bijbelboeken behandeld.


Voor jongeren

”Confessie”, ds. J. A. van den Berg en ds. A. Snoek; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 8271 6; € 14,95.

Dagboek over de Heidelbergse Catechismus voor jongeren vanaf 19 jaar, geschreven door predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook enkele passages uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels komen aan de orde.

”Het beste kompas”, D. J. Vogelaar; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 8272 3; € 14,95.

Jongerendagboek bij de geloofsleer. Doelgroep: kinderen van 10 tot 15 jaar. De auteur gaat in op wat de Bijbel zegt over onder meer het geloof, de rechtvaardiging, de heiliging, het eeuwige leven en over de jongste dag. De tekst loopt parallel met het vragenboekje van ds. Hellenbroek, maar kan ook naast een andere catechisatiemethode worden gebruikt. De auteur is ruim veertig jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Als catecheet is hij betrokken bij het onderwijs aan jongeren. Met een ”Woord vooraf” van ds. P. Mulder, predikant van de gereformeerde gemeente te Tricht-Geldermalsen.


Oud goud

”Wolk van getuigen”, Steven Middelkoop en Jacoline Roon (red.); uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2730 4; € 15,90.

Dagboek over de geloofsgetuigen die in Hebreeën 11 worden genoemd. Bedoeld voor jongeren vanaf 21 jaar. De auteurs die aan dit dagboek meewerkten zijn afkomstig uit de Hersteld Hervormde Kerk. Uitgave in samenwerking met de HHJO.

”Psalmen voor jou”, ds. W. Pieters, Om Sions Wil, Gouda; ISBN 978 94 91586 78 1; € 11,95.

Dagboek bij de psalmen, met aandacht voor thema’s als bekering, God vrezen, geloofsvertrouwen, strijd tussen geest en vlees, vergeving van zonden en eeuwig leven. De auteur is hersteld hervormd predikant en was tot 2013 samensteller van het jongerenblad De Catechisant.

”Mijn enige troost”, Maarten Luther; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2740 3; € 22,50.

In dit dagboek wordt iedere week een complete zondag uit de Heidelberger toegelicht aan de hand van teksten uit Luthers werk. Samensteller H. C. van Woerden sr. heeft de geschriften van de reformator doorzocht om te ontdekken wat hij schreef over de thema’s die in de Heidelbergse Catechismus worden behandeld.

”Maarten Luther Brevier”, uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 8355 3; € 12,95.

Bevat voor elke dag een Bijbel-tekst met uitleg van de reforma-tor Maarten Luther. De keuze van de Bijbelteksten volgt de thema’s van het kerkelijk jaar. Het dagboek maakt Luthers theologie en gedachtewereld door middel van korte teksten toegankelijk.

”Gouden momenten”, J. C. Ryle; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 8270 9; € 19,50.

Dagboek gebaseerd op de nagelaten geschriften van de Engelse prediker John Charles Ryle (1816-1900). Ryle had de gave om zijn boodschap in korte bewoordingen weer te geven en snel tot de kern van de zaak te komen. Het dagboek roept op tot bezinning en zelfonderzoek, maar wijst ook heen naar de hemelse Medicijnmeester. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

”Druiven van Eskol”, ds. C. de Ridder; uitg. Gebr. Koster, Barneveld; ISBN 978 90 5551 836 4; € 19,90.

Dagboek samengesteld uit het nagelaten werk van ds. C. de Ridder (1931-1980), in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten. De dagboekgedeelten zijn geschreven naar aanleiding van Bijbelteksten of passages uit de Heidelbergse Catechismus. De inhoud is gerangschikt naar de orde van het kerkelijk jaar. Elke meditatie is voorzien van een passend Bijbelgedeelte en een te zingen Psalmvers.


Gezinsdagboek

”Samen leven met God”, Arine Sperenburg-van Wijngaarden; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 7005 7; € 17,90.

Dagboek opgebouwd rond 52 thema’s. Voor vijf dagen per week biedt het toegepaste Bijbeluitleg. Voor de andere dagen zijn er suggesties voor Bijbellezing en praktische doetips. Bedoeld voor gezinnen met kinderen van 8 tot 15 jaar.


Overig

”Eén houvast”, dr. Wim Verboom; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 7031 6; € 19,90.

Dagboek voor persoonlijk geloven. Elke dag komt aan de hand van de Heidelbergse Catechismus een aspect van het geloof aan de orde. De meditaties zijn pastoraal van toon en eenvoudig van taal. Achter in deze uitgave is de complete tekst van de Heidelbergse Catechismus opgenomen. De auteur is emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en emeritus hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.

”Gebouwd op het fundament”, ds. M. Goudriaan (red.); Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2720 5; € 19,90.

In dit dagboek staan het leven en de prediking van apostelen en profeten centraal. De auteurs zijn afkomstig uit hervormd-gereformeerde kring.

”Vast geloven”, ds. P. van Ruitenburg; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2569 0; € 19,90.

Dagboek voor jong en oud. Bij iedere dag is een vraag geplaatst ter verwerking van het gelezen Schriftgedeelte en dagboekstukje. De auteur is predikant van de Netherlands Reformed Congregation in Chilliwack.

”Exodus”, ds. G. A. Trouwborst; uitg. Sifron, Nieuwleusen; ISBN 978 90 820847 6 4; € 12,50.

Bijbels dagboek waarin gedurende elf weken het complete Bijbelboek Exodus wordt behandeld. De auteur, predikant van de hervormde gemeente in Nieuwleusen, volgt het Joodse leesrooster.

”Het geheim van de Hoogste”, Annemarie van Heijningen-Steenbergen; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 7001 9; € 17,90.

Dagboek bij de Psalmen. In 366 stukjes worden alle psalmen behandeld, ook de ‘lastige’ en onbekende. De auteur is columnist en auteur van onder andere ”Refomeisje”.

”Onderwijs voor het onderwijs”, ds. G. J. van Aalst e.a.; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 6278 2761; € 12,95.

Bijbels dagboek voor docenten. De Bijbelteksten zijn onderverdeeld aan de hand van de verschillende facetten van het leraar-zijn, zowel voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het mbo. De Bijbelpassages worden verklaard door predikanten die zelf in het onderwijs werken of hebben gewerkt.

”Onderweg met Jezus”, Coby Kremer; uitg. Sestra, Heerenveen; ISBN 978 94 9184 443 0; € 19,95.

Schrijfdagboek, waarin iedere week een verhaal uit de evangeliën centraal staat. Met schrijfopdrachten, bedoeld om de lezer te laten ontdekken wat het verhaal voor hem of voor haar betekent en voor de relatie met God. De auteur geeft workshops en cursussen om vrouwen te helpen met ”dagboekschrijven”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 december 2015

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Bijbelse dagboeken voor 2016

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 december 2015

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken