Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Synode GG voor het laatst in Utrecht bijeen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Synode GG voor het laatst in Utrecht bijeen

4 minuten leestijd

Elke drie jaar vergadert de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. Woensdag en donderdag is het weer zover. Welke punten komen er in Utrecht op tafel?

In één opzicht wordt het een historische synode voor de Gereformeerde Gemeenten (GG). Zoals het er nu naar uitziet, is dit de laatste synodevergadering die plaatsvindt in de Westerkerk in Utrecht. De gereformeerde gemeente van Utrecht gaat verhuizen naar de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn en heeft het kerkgebouw aan de Bergstraat verkocht. Komend voorjaar zal de overdracht van het historische kerkgebouw aan de nieuwe eigenaar plaatsvinden, zo is de verwachting.

De afgevaardigden moeten daarom voor de synode van 2019 op zoek naar een nieuwe vergaderlocatie. Het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting boog zich al over de kwestie en onderzocht welke kerkgebouwen in Midden-Nederland geschikt zijn.

Die kerk moet met openbaar vervoer en auto goed bereikbaar zijn, kerkbanken moeten demontabel zijn voor de plaatsing van een grote vergadertafel, en er moet ruimte zijn voor het gebruiken van maaltijden. Verschillende kerkgebouwen vielen inmiddels om de een of andere reden af.

De synode zal komende week of tijdens de vervolgzitting van 4 en 5 oktober afwegen wat de beste locatie is. Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Gouda lijkt een goede kans te maken om de komende synodevergaderingen onderdak te gaan bieden.

Bidstond

De synode begint eigenlijk dinsdagavond al. Dan wordt tijdens een bidstond een zegen gevraagd over de vergaderingen. Omdat de gemeente van Barneveld-Centrum tijdens de vorige synode aangewezen is om de synode van 2016 bijeen te roepen, vindt de dienst in het kerkgebouw van die gemeente plaats. In de dienst gaat de voorzitter van de laatste synode, ds. J. J. van Eckeveld uit Zeist, voor.

Woensdagmorgen opent ds. D. de Wit –predikant van de roepende gemeente Barneveld-Centrum– de vergadering in Utrecht met een overdenking. Vervolgens leidt hij de stemming van het moderamen (het bestuur van de synode), bestaande uit preses (voorzitter), scriba’s (secretarissen) en quaestors (penningmeesters).

Rapporten

Daarna begint de synode aan de behandeling van de rapporten van de verschillende deputaatschappen, zoals die voor de zending, voor Israël, voor het kerkelijk blad De Saambinder, en voor kerk, gezin, jeugd en onderwijs. Die rapporten zijn gebundeld in een boek van ruim 400 pagina’s. Elk deputaatschap legt daarin verantwoording af van de werkzaamheden in de achterliggende jaren, meldt plannen voor de komende tijd en vraagt toestemming van de synode als er belangrijke beslissingen genomen zullen worden. Elk deputaatschap rapporteert ook over de financiële stand van zaken.

Welke belangrijke besluiten worden er tijdens de synode genomen? „Omdat ds. A. Moerkerken op 1 februari 2017 zeventig jaar wordt en gaat stoppen als rector van de Theologische School in Rotterdam, moet de synode naast ds. G. J. van Aalst en ds. P. Mulder een nieuwe vaste docent benoemen”, zegt ds. Van Eckeveld, preses van de vorige synodes, in een toelichting vooraf.

Op voordracht van het deputaatschap kerk en overheid zullen de ambtsdragers zich ook buigen over een voorstel om een verklaring aan te nemen tegen antisemitisme en die richting „kabinet en samenleving” naar buiten brengen.

Media

In de rapporten van verschillende deputaatschappen klinkt de zorg over de secularisatie door. „Er is sprake van een enorme ontkerstening in ons land. Ook de invloed van de moderne media komt aan de orde”, zegt ds. Van Eckeveld. Verschillende deputaatschappen gingen de afgelopen jaren aan de slag met aanbevelingen uit het op de synode van 2013 besproken rapport ”Kerk-zijn in een seculiere samenleving”. „De ontwikkelingen gaan heel snel. En bij jongeren zien we een afnemend kerkelijk besef. Dat zijn punten die met zorg vervullen.”

De synode bespreekt ook hoe de Gereformeerde Gemeenten de vervolgde kerk verder kunnen steunen. De synode van 2013 besloot meer aandacht aan vervolgde medechristenen te gaan geven.

Naast de verslagen van deputaatschappen komen ook instructies op de vergadertafel. Dat zijn voorstellen of bespreekpunten die via de classisvergaderingen en de particuliere (regionale) synodes zijn doorgeschoven naar de generale synode omdat ze voor heel het kerkgenootschap van belang zijn.

Overdoop

Zo komt het thema overdoop ter sprake. „Overdopen komt steeds meer voor. Het gaat onze gemeenten niet voorbij”, constateert ds. Van Eckeveld. „De synode buigt zich over de vraag hoe daarmee om te gaan en wat te doen als overgedoopte leden met schuldbelijdenis willen terugkeren naar de Gereformeerde Gemeenten.”

Een andere vraag die de synode bespreekt, is hoe om te gaan met ouders van geadopteerde kinderen die al gedoopt zijn. In sommige gemeenten beantwoorden adoptieouders dan alsnog de vragen uit het doopformulier in de gemeente.

In de particuliere synode Noord-west leeft ook de wens om tot een herindeling van de classisgrenzen te komen, zegt ds. Van Eckeveld. „De uitgestrekte classis Amsterdam telt bijvoorbeeld veel kleine gemeenten en heeft momenteel slechts twee predikanten; zet daar de grote classis Barneveld met veel predikanten tegenover. Het is dertig jaar geleden dat voor het laatst de grenzen van de classes en particuliere synodes zijn aangepast. Daar moeten we naar kijken.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 september 2016

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Synode GG voor het laatst in Utrecht bijeen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 september 2016

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken