Bekijk het origineel

Bijbelse dagboeken voor 2018

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bijbelse dagboeken voor 2018

11 minuten leestijd

Bijbelse dagboeken verschijnen er in allerlei varianten en voor verschillende doelgroepen. En het aantal neemt alleen maar toe. Een (niet-uitputtend) overzicht.

Uitgelicht

”Van Alpha tot Omega”, ds. M. van Reenen; uitg. Om Sions Wil, Alblasserdam; ISBN 978 94 6335 036 5; 375 blz.; € 14,95.

Vierde en laatste deel van een dagboekserie waarin de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring en van hoofdstuk tot hoofdstuk, wordt behandeld. In dit deel gaat de auteur in op de Bijbelboeken Markus tot en met Openbaring. Hij heeft dit dagboek geschreven voor het hele gezin. Het bevat vragen die zowel jongere als wat oudere kinderen kunnen beantwoorden. In de aanspraak wisselt de schrijver tussen de verschillende leeftijden. Ds. M. van Reenen is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

”Prikkels voor mannen”, Arjan van den Noort en Wim van Gent; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 889 7183 9; 112 blz.; € 11,95.

Dagboek met prikkelende teksten ontleend aan Spreuken en Prediker. Ze maken volgens de auteurs duidelijk dat vanuit deze oude woorden met vreugde te leven valt. Voor iedere dag is er een „prikkel” opgenomen die inzicht geeft in de menselijke geest en leert leven van wat is ontvangen. De auteurs zijn werkzaam bij de scholengemeenschap Pieter Zandt.

”Maaltijd van de Majesteit”, Rian de Koning; uitg. Slankclub MIM, Noordeloos; ISBN 978 90 826 5210 9; 138 blz.; € 18,95.

Dagboek over voeding. De lezer ‘proeft’ in vijftig dagen (of weken) wat de Bijbel over voeding zegt. Daarnaast maakt hij kennis met de Italiaanse keuken en recepten. De Bijbelteksten komen uit de Herziene Statenvertaling. De auteur is gewichtsconsulente.

”Gebedsdagboek”, ds. E. Gouda; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 029 0494 9; 80 blz.; € 6,95.

Dagboekje met een gebedsonderwerp voor iedere dag, zoals bidden voor de overheid, de wereld en de overheid. Bij elk thema is een meditatie opgenomen. De gedachte is dat door gebruik te maken van vaste gebedspunten er meer structuur in het gebedsleven verkregen wordt. De auteur is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Gezin

”Hoe lieflijk is Uw Naam”, Andrea van Hartingsveldt-Moree; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 029 0453 6; 60 blz.; € 18,95.

Gezinsdagboek voor ouder en kind om gezamenlijk de betekenis van Jezus’ namen te ontdekken. Dit boek kan als week- of als dagboek worden gebruikt. Het biedt voor elke week een Bijbelgedeelte met uitleg, een psalmvers, een Bijbeltekst, vragen om door te praten en suggesties om het thema concreet te maken. Daarna volgen er voor de overige zes dagen van de week een Bijbelgedeelte om te lezen en vragen om te bespreken. De Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Statenvertaling.

Vrouwen

”Leven met aandacht”, Sarianne van Dalen; uitg. Sestra, Heerenveen; ISBN 978 94 918 4469 0; 144 blz.; € 14,95.

Praktisch dagboek voor vrouwen om na te denken over waar hun aandacht naar uitgaat. Korte Bijbelstudies bieden handvatten om de dag mee in te gaan. Iedere week eindigt met een ”do-it-yourself”, om de Bijbelse thema’s in praktijk te brengen. Met Bijbelteksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Jongeren

”Luister!”, Marleen Vos-van Aalst (red.); uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2861 5; 375 blz.; €14,90.

Dagboek met illustraties voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor elke dag is er een te lezen Schriftgedeelte, een korte uitleg en een vraag of een (creatieve) opdracht. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

”Elke week een woord”, G. Roos; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 0290 509 0; 384 blz.; € 14,99.

Thematisch dagboek voor jongeren. De auteur legt begrippen als roeping, wedergeboorte, bekering, verzoening en gerechtigheid uit. Per week zijn relevante tekstkaders en kaarten uit de Bijbel met uitleg toegevoegd. De auteur is lid van de Gereformeerde Gemeenten en was werkzaam bij het Reformatorisch Dagblad.

”Concreet”, ds. J. A. van den Berg e.a.; uitg. CBC ’t Gulden Boek, Houten; ISBN 978 90 336 3198 6; € 18,35.

Dagboek voor jongeren. Elke week staat er een ander kernwoord met Bijbelse inhoud centraal. Hierbij wordt verwezen naar de belijdenisgeschriften, die helpen om de Bijbel beter te begrijpen. De auteurs zijn predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

”Ware wijsheid”, ds. B. J. van Boven e.a.; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2860 8; € 19,90.

Dagboek voor (jong)volwassenen, geschreven vanuit het Bijbelboek Spreuken. Per dag biedt dit boek een te lezen Schriftgedeelte, een kerntekst uit Spreuken en een meditatie. De Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Statenvertaling. De auteurs (onder wie ds. M. T. Al-Chalabi, ds. C. L. Onderdelingen, ds. J. Roos, ds. A. van Heteren en ds. H. Zweistra) zijn predikant in verschillende reformatorische kerkgenootschappen.

”Durf te geloven”, ds. A. Simons e.a.; uitg. Mozaïek, Utrecht; ISBN 978 90 239 5038 4; 372 blz.; € 18,99.

Bijbels dagboek voor jongeren vanaf achttien jaar. Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus gaan de auteurs in op geloofsvragen van jongeren. Met bijdragen van onder anderen ds. A. Simons en ds. A. C. Uitslag. Verschijnt 20 februari.

”Vol van Gods liefde”, Carianne Ros; uitg. Ark Media, Amsterdam; ISBN 978 90 338 2400 5; 384 blz.; € 17,95.

Dagboek met 365 bijdragen over thema’s als vergeving, liefde, vertrouwen en genezing. De teksten zijn afkomstig uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De auteur is christentherapeut en personal coach.

Ouderen

”Pauze”, Atie Peet-Vreman; uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam; ISBN 978 90 5881 953 6; 191 blz.; € 14,95.

Dagboek speciaal bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn en in de laatste levensfase zijn gekomen en voor degenen die om hen heen staan. De auteur is geestelijk verzorger in hospice kuria. Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Amsterdamse hospice.

Jaarlijkse uitgaven

”Leven en licht”, ds. M. Goudriaan e.a.; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2835 6; 367 blz.; € 7,90.

Ieder jaar werken zes auteurs mee aan dit dagboek. Deze keer zijn dat onder anderen ds. M. Goudriaan, ds. J. S. van der Net, ds. L. W. Ch. Ruijgrok en ds. P. van Ruitenburg. Ze hebben rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De teksten zijn afkomstig uit de Statenvertaling. Daarbij wordt een te zingen psalm vermeld.

”Honigdroppels”, ds. N. van der Want e.a.; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 889 7160 0; 736 blz.; € 11,95.

Dagboek bij de Statenvertaling dat de lezer iedere dag een overdenking biedt naar aanleiding van een Bijbeltekst. Daarbij worden een Schriftgedeelte en een psalm of gezang vermeld, evenals een overdenking van C. H. Spurgeon. Aan deze uitgave werkten onder anderen ds. N. van der Want, ds. J. Van Amstel en ds. D. J. Budding mee.

”Kruimkens van ’s Heeren tafel”, ds. S. A. Meijer e.a.; uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen; ISBN 978 90 852 0293 6; 768 blz.; € 11,95.

Dagboek bij de Nieuwe Bijbelvertaling (1951). Het biedt per dag een overdenking aan de hand van een Bijbeltekst. Daarnaast wordt een psalm of gezang uit het Liedboek voor de kerken opgegeven. De auteurs zijn afkomstig uit verschillende kerkverbanden.

”Een handvol koren”, ds. D. C. G. van der Kraan e.a.; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 889 7174 7; 768 blz.; € 10,90.

Dagboek bij de Herziene Statenvertaling. Deze uitgave van de GZB biedt voor iedere dag twee overdenkingen: één voor jongeren of voor gebruik in gezinsverband en één voor persoonlijke bezinning. De medewerkers zijn onder anderen predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, zendingswerkers en jongerenwerkers.

”Honingdroppels 2018”, diverse auteurs; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 8897 137 2; € 11,95.

Voor elke dag een korte meditatie op de ene kant van de bladzijde en een uitleg van de Psalmen door C. H. Spurgeon aan de andere kant. De bijdragen zijn van onder anderen ds. J. Van Amstel, ds. D. J. Budding en ds. M. Baan.

”Goede moed”, ds. D. J. T. Hoogenboom e.a.; uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam; ISBN 978 90 588 1969 7; 192 blz.; € 9,15.

Dagboek waarin per maand |wordt ingezoomd op een Bijbelboek of Bijbels thema. De bijdragen zijn geschreven door twaalf christelijke gereformeerde predikanten.

”Immanuel. Dagoverdenkingen”, dr. J. F. Mol (red.); uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen; ISBN 978 90 852 0292 9; 400 blz.; € 6,95.

Dagboek met uitleg van Bijbelgedeelten uit verschillende vertalingen. Met bijpassende liederen. De auteurs zijn predikanten uit confessioneel hervormde kring.

”Filippus”, ds. J. de Jong (red.); uitg. Filippus, Heerenveen; ISBN 978 90 76 9048 7; 400 blz.; € 6,95.

Dagboek bij de Nieuwe Bijbelvertaling, met liedsuggesties gekozen uit het nieuwe Liedboek van 2013. De auteurs zijn predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

”Voor Hart en Huis”, ds. D. J. Budding e.a.; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 889 7159 4; 378 blz.; € 8,95.

Dit dagboek behandelt iedere maand één Bijbelboek. Per dag wordt een tekst toegelicht door middel van een meditatie en wordt een bijpassende psalm vermeld. De auteurs zijn (emeritus) predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten. De teksten zijn afkomstig uit de Statenvertaling.

”Volharding”, ds. A. J. Post, ds. C. J. Droger e.a.; uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 889 7161 7; 384 blz.; € 8,95.

Dagboek dat gelezen kan worden bij de Herziene Statenvertaling. De auteurs zijn afkomstig uit de Gereformeerde Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten.

”Dag in dag uit”, ds. R. de Reuver e.a.; uitg. Ark Media, Amsterdam; ISBN 978 90 338 7816 9; 192 blz.; € 5,90.

Dagboek met 365 korte overdenkingen over diverse Bijbelse thema’s. De Bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het dagboek is uitgegeven in samenwerking met het Leger des Heils. Ook verkrijgbaar als dagblokkalender.

”Kracht voor elke dag”, diverse auteurs; uitg. Vuurbaak, Hilversum; ISBN 978 90 556 0524 8; 378 blz.; € 10,90.

De bijdragen bestaan uit een te lezen Bijbelgedeelte, een uitgeschreven kerntekst, een meditatie en een psalm of lied om te zingen. Af en toe wordt een bezinningsvraag gesteld of een gebedspunt aangereikt. De Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

”Verzamelde aren”, ds. D. Heemskerk (red.); uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2864 6; 384 blz.; € 13,50.

Dagboek waarin rekening wordt gehouden met de zondagen en de kerkelijke feestdagen. De teksten komen uit de Statenvertaling. De auteurs –onder wie ds. D. Heemskerk, ds. W. Pieters en ds. W. Roos– zijn predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

”Bij het geopende woord”, diverse auteurs; uitg. Gebroeders Koster, Barneveld; ISBN 978 90 555 1903 3, z.p.; € 13,95.

Bijbels dagboek geschreven door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Per maand wordt een afgerond thema behandeld, zoals: Jozua, wonderen van de Heere Jezus, Job, de namen van de Middelaar en Petrus.

Oud goud

”Mijn raad zal bestaan”, ds. Joh. van der Poel; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 029 0514 4, 372 blz.; € 19,95.

Ds. Van der Poel (1909-1981) was predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten. Dit dagboek is samengesteld uit zijn nagelaten werk. Het biedt per dag een kerntekst uit de Statenvertaling, een Schriftgedeelte en een meditatie.

”De kracht van het geloof”, J. Kranendonk-Gijssen; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 029 0385 0; 384 blz.; € 19,50.

Dagboekstukjes over de geloofshelden uit Hebreeën 11. Per dag biedt dit dagboek een kerntekst uit de Statenvertaling, een Schriftgedeelte en een dagboekstukje dat samengesteld is aan de hand van Matthew Henry’s Bijbelverklaring.

(Dagboek)kalenders

”365 momenten met de Bijbel”, scheurkalender; uitg. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem; ISBN 978 90 891 2128 8; 736 blz.; € 8,50.

Scheurkalender met daarop voor iedere dag een tekst uit de Bijbel in Gewone Taal.

”365 dagen goed en recht doen”, Micha Scheurkalender, Theanne Boer (red.); uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam; ISBN 978 90 588 1954 3; 736 blz.; € 14,99.

Scheurkalender met meditaties, citaten, recepten, fiets- en wandelroutes, tips, gedichten en liederen. Uitgave van Micha Nederland, een organisatie die zich sterk maakt voor duurzaamheid en gerechtigheid.

”Bijbelse dagkalender”, ds. K. van den Broeke e.a.; uitg. Boekencentrum, Utrecht; ISBN 978 90 239 7158 0; 232 blz.; € 7,99.

Hulpmiddel voor stille tijd. De meditaties, gebaseerd op een Bijbelgedeelte, zijn kort en puntig. De kalender volgt het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. De auteurs zijn afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland.

”Lichtstralen uit het Woord”, Hans Arentsen (red.); uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen; ISBN 978 90 852 029 43; 752 blz.; € 9,95.

Evangelische dagkalender. Bruikbaar als dagboek, handleiding bij stille tijd of evangelisatiemiddel. Elke kalenderpagina bestaat uit een leesrooster en overdenking. Op de achterkant staan onder andere korte verhalen, gedichten en citaten.

”De Banier dagboekkalender”; ds. J. J. van Eckeveld e.a.; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 029 0276 1; 735 blz.; € 12,95.

Dagboek bij de Statenvertaling. Per dag biedt het een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, samen met een Schriftgedeelte en een psalm. Daarnaast staan er diverse kortere en langere verhalen in dit dagboek. Ook beschikbaar in een uitvoering met grote letter en met uitsluitend meditaties. De auteurs zijn predikant in diverse reformatorische kerkgenootschappen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 december 2017

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Bijbelse dagboeken voor 2018

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 december 2017

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken