Bekijk het origineel

Ontslagen bij theologische faculteit VU door reorganisatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ontslagen bij theologische faculteit VU door reorganisatie

4 minuten leestijd

De faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ontslaat een aantal medewerkers in verband met een reorganisatie, in totaal vijf ftes. „Die is niet alleen financieel nodig om de faculteit toekomstbestendig te houden, maar heeft vooral strategische en inhoudelijke redenen, zegt decaan prof. dr. Ruard Ganzevoort desgevraagd. „De faculteit wil zich meer richten op maatschappelijke relevantie.

Het faculteitsbestuur had eerder dit jaar aan het college van bestuur (CvB) van de VU voorgesteld om een reorganisatie door te voeren, om daarmee de faculteit religie en theologie slagvaardiger en meer toekomstbestendig te maken.

„Deze reorganisatie is nodig voor de transitie die we doormaken om de strategische doelen van de faculteit te realiseren, dat wil zeggen het versterken van de combinatie van academische kwaliteit, levensbeschouwelijke betrokkenheid en maatschappelijke relevantie”, schrijft het CvB bij monde van prof. Ganzevoort in een brief aan de studenten. „Het biedt tevens de mogelijkheid om financieel weer gezond te worden en de onbalans in de werkdruk aan te pakken. Helaas waren we al eerder tot de conclusie gekomen dat een reorganisatie door natuurlijk verloop een te traag proces is en gedwongen ontslag van een aantal medewerkers onvermijdelijk is geworden.”

Na een intensief medezeggenschapstraject, uitlopend op een negatief advies van de ondernemingsraad, heeft het CvB vorige week besloten de reorganisatie binnen de faculteit door te voeren. De ondernemingsraad is door het CvB geïnformeerd. De uitvoering is voorzien voor half oktober.

Het faculteitsbestuur beseft dat dit een ingrijpend besluit is, dat de faculteit „zeer raakt”, stelt prof. Ganzevoort in de brief. „Onze gedachten gaan dan ook als eerste uit naar onze collega’s van wie de functie volgens het reorganisatieplan zal komen te vervallen. Uiteraard zullen er in de komende periode gesprekken gevoerd worden om met elk van hen te zoeken naar een goede toekomst. Door het sociaal plan, dat in nauwe samenspraak met de vakbonden is opgesteld, kunnen we de collega’s bij het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten de VU zo goed mogelijk ondersteunen.”

Voor studenten gaat het onderwijs gewoon door. „Alle colleges worden gewoon gegeven en voor de begeleiding van stages en scripties zijn of worden voorzieningen getroffen”, aldus het bestuur aan de studenten.

Transitie

De faculteit bevindt zich al vijftien jaar in een transitie (overgang) van een specifiek gereformeerde faculteit naar een interreligieuze faculteit met een sterk maatschappelijke focus, lichtte prof. Ganzevoort maandag desgevraagd toe. „Dat betekent dat de samenstelling van de huidige staf niet aansluit bij onze wensen. Je hebt posten waar je nog geen mensen voor hebt en je hebt mensen op huidige posten voor wie je te weinig werk hebt.”

De faculteit heeft geprobeerd om de verandering te laten plaatsvinden door natuurlijk verloop, maar dat is niet gelukt, aldus de decaan. „Het leven is niet altijd ideaal. Wil je de faculteit gezond houden, dan moet je de reorganisatie versneld doorvoeren. Ik begrijp dat het heel ingrijpende zaken zijn voor de mensen die het betreft, maar er is geen andere keus.”

Vijf fte’s

De ontslagen betreffen in totaal 5 van de ongeveer 55 fte’s van het academisch personeel. Ganzevoort wilde niet zeggen om hoeveel medewerkers het gaat. In die vijf fte’s zitten fulltime en parttime medewerkers. Tegelijk wordt er geïnvesteerd in nieuwe aanstellingen.

De ontslagen hebben niets te maken met het teruglopend aantal studenten theologie in Nederland?

„Nee, het aantal studenten theologie en religie blijft aan de VU redelijk stabiel. We maken momenteel financieel een dip door, maar we zien dat de instroom het laatste jaar best weer goed is. De echte reden van de reorganisatie is niet financieel, maar strategisch, om ons meer maatschappelijk relevant te maken.”

Welke concrete doelen hebt u voor ogen?

„We denken bijvoorbeeld aan de bezetting van de leerstoel voor ethiek. Die heeft bij ons prioriteit. Die post is al drie jaar vacant na het vertrek van Hans Reinders in verband met zijn emeritaat. Maar wij willen ons ook richten op versterking van het profiel van de religiewetenschappen, de dialoog tussen de religies en de geestelijke zorg.”

Voorzitter Henk Olijhoek van de ondernemingsraad van de VU had eerder dit jaar forse kritiek op de plannen van de faculteit. Ook nu geeft de raad een negatief advies. Kan de faculteit dit zo maar naast zich neerleggen?

„Uiteindelijk beslist het college van bestuur, waarbij het natuurlijk het advies van de ondernemingsraad goed heeft meegewogen. Ook het college ziet het strategische belang van de inhoudelijke ontwikkeling die we doormaken.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 16 september 2019

Reformatorisch Dagblad | 17 Pagina's

Ontslagen bij theologische faculteit VU door reorganisatie

Bekijk de hele uitgave van maandag 16 september 2019

Reformatorisch Dagblad | 17 Pagina's

PDF Bekijken