Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vast of tijdelijk?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vast of tijdelijk?

6 minuten leestijd

Een 'vaste' baan is heel wat anders dan tijdelijk werk. Ook in de ogen van de wetgever.Wat moeten werkgevers en werknemers weten die te maken krijgen met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd? Deze folder geeft een antwoord op de belangrijkste vragen die zich daarbij kunnen voordoen.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst, simpel gezegd, niet meer dan een afspraak tussen een werkgever en een werknemer. De werknemer treedt in dienst bij de werkgever om arbeid te verrichten. De werkgever betaalt de werknemer daarvoor loon. Het is gewenst zo'n arbeiodsovereenkomst, of het nu om werk gaat voor bepaalde tijd of om werk voor onbepaalde tijd, schriftelijk vast te leggen. Wat er in zo'n overeenkomst komt te staan bepalen werkgever en werknemer in principe zelf. Dat wil zeggen: ze hebben die vrijheid binnen zekere grenzen. Want ze moeten zich wel houden aan hetgeen staat in het Burgelijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, de Wet Minimumloon, de Wet op de Ondernemingsraden etc. Voor een groot aantal bedrijfstakken geldt bovendien een Collectieve Arbeidsovereenkomst, kortweg CAO. Ook aan die CAO moeten werkgever en werknemer zich uiteraard houden. Voor informatie over de eventuele invloed van een CAO op een individuele arbeidsovereenkomst kunt u terecht bij de werkgeversorganisaties, de vakbonden of de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden. Het lijkt allemaal ingewikkeld maar het maken van een goede arbeidsovereenkomst valt best mee als u gebruik maakt van de bij het arbeidsbureau verkrijgbare model-overeenkomst die naar keuze pasklaar gemaakt kan worden.

Wat moet er in staan?

In een arbeidsovereenkomst moeten tenminste de volgende zaken worden vastgelegd:

- de naam van de werkgever - de naam van de werknemer - de functie waarom het gaat - de datum van ingang van de overeenkomst -de werktijden - eventueel: de datum waarop het dienstverband eindigt (alleen als een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, dus tijdelijk, wordt aangegaan) - het overeengekomen loon en de vakantietoeslag - het aantal vakantiedagen - eventuele CAO-bepalingen waaraan beide partijen zich moeten houden - eventuele emolumenten (dertiende maand salaris, winstdeling etc.)

Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst?

Er IS verschil tussen beëindigen van een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd (tijdelijk) is aangegaan en die voor onbepaalde tijd (de vaste baan) is aangegaan.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe op drie manieren eindigen:

• Wanneer de datum verstrijkt die vooraf gekozen is en op de overeenkomst werd ingevuld

• Wanneer de overeenkomst wordt aangegaan ter vervanging van iemand die ziek is of zwanger of in militaire dienst, wordt afgesproken dat de overeenkomst eindigt als de betrokken werknemer (wiens naam in de overeenkomst wordt vastgelegd) terug keert. (N.B. Het is verstandig om vast te leggen dat de arbeidsovereenkomst met de vervanger automatisch eindigt als de overeenkomst met de vaste werknemer vóór diens terugkeer mocht eindigen. Oók is zinvol om toch een bepaalde datum in de overeenkomst op te nemen voor het geval een zieke werknemer niet of gedeeltelijk terugkomt. Dit voorkomt juridische problemen).

• Tenslotte is het ook mogelijk met iemand een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor de duur van bepaalde werkzaamheden of een bepaald (omschreven) project (b.v. de tijd die nodig is voor het opzetten van een archief, de bouw van een flat). In dat geval hoeft geen concrete einddatum te worden genoteerd.

Geldt er een CAO dan kan daar in de arbeidsovereenkomst naar worden verwezen. En, zoals reeds eerder gezegd: de bepalingen in de overeenkomst mogen niet met die CAO in strijd zijn.

Verlenging

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan net zo vaak worden verlengd als de partijen willen (een andere duur overeenkomen kan ook). Blijft een werknemer na afloop van de eerste overeenkomst gewoon doorwerken en wordt geen nieuwe termijn afgesproken, dan geldt automatisch dezelfde termijn met een maximum van 1 jaar. Een arbeidsovereenkomst die is verlengd eindigt in het algemeen niet meer automatisch. Er is toestemming nodig van de directeur van het gewrestelijk arbeidsbureau.

N.B.: Zitten er 31 dagen of minder tussen de vorige overeenkomst en de volgende, dan is er sprake van verlenging. Zitten er méér dan 31 dagen tussen dan wordt de nieuwe overeenkomst niet als een verlenging beschouwd. In dat geval eindigt de tweede overeenkomst wel automatisch. Tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij dat speciaal in de overeekomst wordt vastgelegd. Wil men toch tussentijds opzeggen dan is toestemming van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau noodzakelijk.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur kan voorts tussentijds worden ontbonden door de Kantonrechter op grond van gewichtige redenen. Tot zover de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een einde komen als de overeenkomst wordt opgezegd. Opzeggen kan over het algemeen

alleen met toestemming van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Wanneer het gaat om 'gewichtige redenen' (op grond van artikel 1639 W van het Burgerlijk Wetboek) is het ook mogelijk de overeenkomst te ontbinden via de Kantonrechter. De bepalingen die te maken hebben met opzegging en onstslag vormen een hoofdstuk apart. Het arbeidsbureau heeft er een folder, brochures en in veel gevallen ook een videoprogramma over.

N.B. Voor opzegtermijnen bestaat een wettelijk minimum. De opzegtermijn moet minstens zo lang zijn als de periode tussen twee loonbetalingen. CAO's bevatten meestal bepalingen over de opzegtermijn. Is er geen CAO, of laat de CAO dat toe, dan kunnen langere opzegtermijnen overeengekomen worden. Over het algemeen geldt daarvoor een maximum van zes maanden.

Proeftijd

De meeste arbeidsovereenkomsten (zowel die voor onbepaalde als voor bepaalde tijd) kunnen met een proeftijd beginnen. Die is voor beide partijen even lang en heeft een maximum van twee maanden. In de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, beëindigen. Verlenging van de maximale proeftijd (twee maanden dus) is onmogelijk, ook als de werknemer ziek is geweest.

Meer informatie

De folder bevat slechts summiere informatie over wat in arbeidsovereenkomsten kan staan. Een model van een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd) is verkrijgbaar bij het arbeidsbureau. Eventuele vragen zal het arbeidsbureau zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. De meeste arbeidsbureaus beschikken bovendien over videobanden met informatie over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, die op verzoek worden gedraaid. U kunt ook verwezen worden naar de werkgeversorganisaties, de vakbonden, de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden of een advokaat voorzover u specifieke wensen heeft die niet in de modelcontracten terug te vinden zijn.

Verlenging

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan net zo vaak worden verlengd als de partijen willen (een andere duur overeenkomen kan ook). Blijft een werknemer na afloop van de eerste overeenkomst gewoon door­ werken en wordt geen nieuwe termijn afgesproken, dan geldt automatisch dezelfde termijn met een maximum van 1 jaar. Een arbeidsovereenkomst die is verlengd eindigt in het algemeen niet meer automatisch. Er is toestemming nodig van de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 1 December 1988

RMU Contact | 20 Pagina's

Vast of tijdelijk?

Bekijk de hele uitgave van Thursday 1 December 1988

RMU Contact | 20 Pagina's

PDF Bekijken