Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

'Het Plancius-college helpt je verder!'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

'Het Plancius-college helpt je verder!'

7 minuten leestijd

Hoezo: 'Helpt je verder? ' Gelet op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg lijkt de toekomst voor aankomende gezondheidswerkers niet rooskleurig: een laag loon, een hoge werkdruk en allerlei ethische conflicten staan hun te wachten. Toch schrikt dit aanstaande 'verzorgenden' uit reformatorische kring niet af. Het aantal aanmeldingen voor refo-scholen voor gezondheidsonderwijs neemt nog steeds toe. Er is onlangs zelfs een nieuwe school voor MDGO geopend aan het Plancius-college te Rotterdam. Een gesprek met de directeur, de heer P. van Hartingsveldt.

door mr. G. Bosch

Al die verhalen over bezuinigingen in de gezondheidszorg... Waar moet dat heen met al die verzorgenden en verpleegkundigen? Het blijkt mee te vallen. Van Hartingsveldt: 'Tot op heden is er niet direct sprake van een verminderd aantal vacatures in de gezondheidszorg. De leerlingen kunnen prima aan het werk komen'. Het zal de leerlingen van het Plancius-college overigens voorlopig een zorg zijn. Zij hebben nog minimaal twee jaar voor de boeg. De school is pas aan het begin van het lopende cursusjaar gestart. Zij telt momenteel ongeveer 200 leerlingen. De sector verzorging van het MDGO leidt op tot verzorgende binnen de gezondheidszorg. Het gaat om een algemene, brede opleiding. Dat is een belangrijk verschil met een in-serviceop-

leiding als bijvoorbeeld de opleiding tot ziekenverzorgende. Deze laatste opleiding kan worden beschouwd als een deelopleiding van de opleiding MDGO- VZ. Van Hartingsveldt: 'Het voordeel van een bredere opleiding is dat je later makkelijker kunt omschakelen, zelfs van bejaardenzorg naar kraamzorg'. Het is een bekend gegeven dat veel stagiaires later op hun stageplek blijven hangen. Een belangrijke taak voor de scholen dus om goede contacten te onderhouden met instellingen. Volgens Van Hartingsveldt hebben de meeste scholen vaste contacten met instellingen aan wie ze jaarlijks leerlingen afleveren. Ook bij het Plancius-college wordt hard aan de opbouw van dergelijke contacten gewerkt.

Afgaand op de landelijke discussie in refo-kring bestaan er voor christen-gezondheidswerkers maar twee belangrijke ethische vraagstukken: abortus en euthanasie. Van Hartingsveldt beweert van niet: 'Ik durf te stellen dat er kleine dingetjes zijn die leerlingen veel meer voor een dilemma plaatsen dan abortus en euthanasie. Wat doe je bijvoorbeeld als je in een gezin komt, waar de hele dag radio 3 aan staat? Hoe handel je als kinderen in een gezin waar je werkt, niet gewend zijn te bidden en te danken bij het eten? Ga je dan alleen voor jezelf bidden? Wat doe je als je collega's gaan staken? ' Het leren omgaan met deze vragen is ongetwijfeld van het grootste belang. Bijbelgetrouw onderwijs is daarbij onmisbaar. Maar bestaat op een refoschool niet het gevaar van isolement? Van Hartingsveldt onderkent het gevaar: 'Onze leerlingen die van de mavo of de havo afkomen, zijn vaak beschermd opgevoed. Op onze school wordt daarom heel bewust het venster naar de maatschappij opengezet. Onze docenten brengen de leerlingen in aanraking met ideeën die er in de maatschappij leven'. Een loffelijk streven, want laten we eerlijk zijn: om in deze maatschappij goed te functioneren is het niet voldoende dat je de kerkgeschiedenis kent en Brakel als je broekzak. Wil je de moderne medemens bereiken, dan moet je zijn wereld door en door kennen: een wereld zonder God, een wereld waar Zijn woord geen gezag heeft.

Korte omschrijving IVIDGO-opleidingen:

Verzorging (kort) Een tweejarige opleiding die opleidt tot'tielpende' in de bejaardenzorg of in de gezinszorg of tot assistent civiele dienst. Stages maken deel uit van het programma.

Verzorging (lang)

Een opleiding die voorbereidt op werk in de gezins-, bejaarden-, lichamelijk-gehandicapten- en kraamzorg. Een 'verzorgende' wordt geacht zijn/haar werk met een grote mate van zelfstandigheid te kunnen verrichten. De opleiding duurt drie jaar.

In de eerste twee jaren van de opleiding zijn in totaal twee stages van ieder tien weken opgenomen. In het laatste jaar moeten twee stages van elk tien weken worden geholpen.

Verpleegkunde

Deze opleiding verschaft een diploma tot A-, B- of Z-verpleger op het zogenaamde tweede deskundigheidsniveau. Met het diploma kan men terecht als verpleger in een ziekenhuis, een psychiatrische inrichting of een instelling voor zwakzinnigenzorg. De opleiding duurt drie jaar. Enkele stages vormen een verplicht deel van de opleiding.

De opleiding moet worden onderscheiden van de in-serviceopleiding verpleegkunde-A, -B en Z.

Activiteitenbegeleiding

Het leren begeleiden van activiteiten van personen die belemmeringen ervaren in hun verstandelijke, lichamelijke en/of sociale functioneren, staat centraal in deze opleiding. De opleiding duurt drie jaar. De functies waartoe wordt opgeleid, moet men zoeken in ziekenhuizen, psychiatrische centra, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, instituten voor zwakzinnigenzorg, sociale werkplaatsen, revalidatiecentra en gevangenissen. Een totaal van veertig verplichte stageweken is verspreid over het tweede en derde jaar van de opleiding.

Korte omschrijving HBO-opleidingen:

HBO-verpleegkunde Deze studierichting leidt op tot verpleegkundige in de algemene, geestelijk en maatschappelijke gezondheidszorg op het zogenaamde eerste deskundigheidsniveau. Een afgestudeerde HBO-V'er kan gaan werken in een algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, instituut voor zwakzinnigenzorg en in de maatschappelijke gezondheidszorg zoals de wijkverpleging. De opleiding duurt vier jaar. In de propaedeutische fase is een oriëntatiestage gepland van vijf weken, in het eerste jaar van de hoofdfase een stage van vijftien weken, in het tweede jaar van de hoofdstage twee stages van resp. vijftien en twaalf weken en in het derde jaar van de hoofdfase een stage van zestien weken. De opleiding kan ook in deeltijdstructuur worden gevolgd.

V-HBO-verpleegkunde

De richting Vrijstellingen-HBOverpleegkunde leidt tot hetzelfde op als de richting HBO-V.

De V-HBO-V is bedoeld voor studenten die reeds een in-serviceopleiding A, B of Z hebben gevolgd of in het bezit zijn van een diploma MBO-V/MDGO-VP.

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit een propaedeutische fase van maximaal een jaar en een hoofdfase van maximaal twee jaar. Er zijn drie stages opgenomen in de opleiding, tijdens de propaedeuse een oriëntatiestage van vijf weken en tijdens het eerste en tweede jaar van de hoofdfase een stage van zestien weken. De opleiding kan alleen in voltijd worden gevolgd.

Kaderopleiding Gezondheidszorg

Deze opleiding is bedoeld voor functionarissen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en zich verder willen bekwamen in leidinggevende taken. De studie leidt op voor middenkaderfuncties (teamleiders, hoofdverpleegkundigen, hoofd­ wijkverpleegkundigen, afdelingshoofden, paviljoenshoofden e.d.). Het betreft een deeltijdstudie. De opleiding duurt twee jaar. Eens in de twee weken wordt twee dagen les gegeven. Praktijkervaring moet men opdoen in een dienstverband dat ten minste twee dagen per week omvat.

Korte omschrijving In-serviceopleidingen:

Verpleegkunde-A De opleiding is een zogenaamde interne opleiding. De opleiding vindt plaats in een ziekenhuis en leidt op tot verpleegkundige-A op het eerste deskundigheidsniveau. Toekomstig werkveld is een algemeen ziekenhuis. Het is echt een opleiding voor mensen die de voorkeur geven aan een praktische opleiding. De opleiding duurt in totaal drie jaar en zeven maanden. De eerste zeven maanden worden besteed aan theoretische vorming. Daarna werkt de leerling driejaren in een ziekenhuis. Gedurende die drie jaar moet men af en toe weer naar school. Een voordeel van deze opleiding ten opzichte van veel andere opleidingen is dat men vanaf het moment dat men tijdens de opleiding de praktijk ingaat, een (gering) eigen inkomen heeft.

Verpleegkunde-B

Voor deze opleiding geldt met de nodige veranderingen hetzelfde als wat met betrekking tot de opleiding verpleegkunde- A is opgemerkt. Toekomstig werkveld is een psychiatrische inrichting.

Verpleegkunde-Z

Ook met betrekking tot deze opleiding geldt met de nodige veranderingen hetzelfde als wat met betrekking tot de opleiding verpleegkunde-A is opgemerkt. Toekomstig werkveld is een instelling voor zwakzinnigenzorg.

Ziekenverzorging

Deze interne opleiding vindt plaats in een verpleegtehuis en leidt op tot verzorger op het tweede deskundigheidsniveau. Met het diploma ziekenverzorging kan men terecht in een verpleegtehuis. Het diploma zou men met enig voorbehoud kunnen zien als een deelcertificaat MDGO-VZ. Wanneer men de opleiding MDGO-VZ te theoretisch vindt, is de opleiding ziekenverzorging een goed alternatief. De opleiding duurt twee jaar en zeven maanden. De eerste zeven maanden worden in de schoolbanken doorgebracht, de resterende twee jaar in een verpleegtehuis.

Korte omschrijving Leerlingwezen:

Kenmerkend voor opleiding in het kader van het Leerlingwezen is dat de leerlingen direct in dienst treden bij een werkgever. Deze sluit met de leerling een leer-arbeidsovereenkomst af.

Een of twee dagen per week gaat de leerling naar school. De opleidingen in het kader van het Leerlingwezen geven dezelfde bevoegdheid als de verwante dagopleidingen MDGO en HBO.

De duur van de opleidingen bedraagt in principe twee jaar.

De opleiding voor doventolk echter duurt drie jaar, en de opleiding voor kraamverzorgende neemt zeventien maanden in beslag.

Er bestaan ook opleidingen in het kader van het Leerlingwezen die overeenkomen met de opleidingen kort-MDGO voor onder andere afdelingsassistent, verzorgingsassistent, voedingsassistent, bejaardenhelpende en gezinshelpende.

NB: Op MDGO-verpleegkunde na kunnen de MDGO-opleidingen onder meer gevolgd worden aan het 'Plancius-college' te Rotterdam en het 'Saldenuscollege' te Amersfoort, de HBOopleidingen aan 'De Vijverberg' te Ede. De in-serviceopleidingen kunnen worden gevolgd bij verschillende ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen of instellingen voor zwakzinnigenzorg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1992

RMU Contact | 28 Pagina's

'Het Plancius-college helpt je verder!'

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1992

RMU Contact | 28 Pagina's

PDF Bekijken