Bekijk het origineel

Onderwijs en arbeidsmarkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt

3 minuten leestijd

Sectie Handel en Dienstverlening

De jaarvergadering van de sectie Handel en Dienstverlening werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met de afdeling Amersfoort. Centraal stond het RMU-jaarthema 'Onderwijs en artjeidsmarkt'. Drs. L van Hoom leidde dit onderwerp in, waarbij hij met name op de plaats en de functie van het beroepsonderwijs inging.

"Ondanks de enorme aanslag die onderwijs op de rijksbegroting doet (16, 5%), is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verre van perfect. Een voorbeeld daarvan is het leerlingwezen, dat een uitval heeft van 50%. Ook hoger opgeleiden komen vaak op functies die geen relatie hebben met hun studie of blijven langdurig werkloos. Voor deze slechte aansluiting zijn verschillende oorzaken aan te geven. De vraag naar en het aanbod van studenten zijn bijvoorbeeld moeilijk op elkaar af te stemmen door de lange doorlooptijd van veel opleidingen. Hierdoor kan de zogenaamde 'varkenscyclus' ontstaan.

Een andere oorzaak is dat het onderwijs steeds meer moeite heeft de externe ontwikkelingen bij te houden: het wordt tegelijkertijd geconfronteerd met een terugtredende overheid, een snel veranderende techniek en een snel veranderende vraag van de arbeidsmarkt.

Om een ideale aansluiting te kunnen realiseren zal er inzet van twee kanten moeten zijn: het onderwijs moet dienstbaar willen zijn aan de arbeidsmarkt terwijl de arbeidsmarkt moet willen aansluiten op het onderwijs.

Vraag naar onderwijs

Het onderwijs wordt door diverse oorzaken met een stijgende vraag geconfronteerd. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking stromen er jaarlijks meer mensen 'aan de bovenkant' uit de arbeidsmarkt dan er 'aan de onderkant' instromen. Minder arbeidskrachten moeten daardoor een hoger tempo bijhouden. Daarvoor is onderwijs nodig. Ook automatisering/informatisering en internationalisering vragen steeds meer scholing. Tenslotte is onderwijs een belangrijk instrument van het sociale vernieuwingsbeleid. Door scholing van langdurig werklozen probeert men ook hen een sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven.

RMU en beroepsonderwijs

De gereformeerde gezindte heeft zich de afgelopen 20 jaar sterk geprofileerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in het oprichten van reformatorisch beroepsonderwijs. Door de plannen om het lager en middelbaar beroepsondenwijs regionaal te laten fuseren en te ontzuilen wordt het bestaan hiervan echter bedreigd. De vraag is of er in de toekomst nog plaats is voor reformatorisch beroepsonderwijs. De landelijke opzet van het reformatorisch beroepsonderwijs maakt het ook moeilijk om In contact te komen met werkgevers en werknemers. De verschillende RMU-secties zouden een goede gesprekspartner kunnen zijn. Contacten zouden kunnen resulteren in leerlingen- en docentenstages, materiaalsponsoring, arbeidsbemiddeling, bestuursparticipatie enz. De kwaliteit van het onderwijs en daarmee de aansluiting van liet onderwijs op de arbeidsmarkt zou hierdoor belangrijk kunnen verbeteren".

De inleider besloot zijn inleiding met de opmerking dat niet alleen het bewaken van de identiteit belangrijk is. "Wij hebben de plicht onze maatschappelijke roeping inhoud te geven. Daarbij moeten we vooruitzien naar de toekomst die God ons geeft. In geloof Is die altijd perspectiefvol".

Naar aanleiding van de inleiding ontstond een levendige discussie. Met name het bestaansrecht van het reformatorisch (beroeps)onderwijs en de taak van de RMU ten opzichte van het beroepsonderwijs werden uitgebreid besproken.

G.J. Bosland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1992

RMU Contact | 28 Pagina's

Onderwijs en arbeidsmarkt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1992

RMU Contact | 28 Pagina's

PDF Bekijken