Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Blij met lastenverlichting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Blij met lastenverlichting

3 minuten leestijd

De jaarlijkse ledenvergadering, waarbij 's middags het huishoudelijke gedeelte aan de orde is geweest en 's avonds het thema zondagswerk verovert Nederland de aandacht heeft gekregen, is weer verleden tijd. Met name het avondgedeelte was voor velen reden om naar Putten te komen. Voor een volle zaal van rond de tweehonderd aanwezigen zetten twee volksvertegenwoordigers hun visie over de 24-uurs economie uiteen. Het D66 kamerlid B. Bakker nam het op tegen de voorzitter van de Tweede Kamer, drs. W. J. Deetman van het CDA. Er was grote betrokkenheid van de zaal bij het forum en de inleiders. De beide gastinleiders hebben nog geruime tijd na afloop met RMU'ers doorgediscussieerd. De toonzetting was zuiver en met begrip voor eikaars standpunten.

door J. W. Overeem

In sociaal- maatschappelijk opzicht is er veel aan de hand. Vragen rond de economie hebben alles te maken met de politiek en het functioneren in bedrijf of instelling. Welke kant gaat het op met de werkgelegenheid, hoe zal de arbeidsmarkt zich ontwikkelen? Dit zijn vragen die ons als RMU bezighouden terwijl de politiek daar sturing en invulling aan dient te geven. De RMU wil wat dit betreft ook verantwoordelijkheid dragen. Welke kant gaat het op en wat is gewenst en wat niet? Dit is te lezen in de RMU-nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Arbeidsvoorwaarden

Interessant is hoe de politieke agenda wordt bepaald en afgewerkt. In een poging om de werkgelegenheid te verbeteren is de positie van de bedrijven en het rendementsherstel daarvan belangrijk. In de Arbeidsvoorwaardennota 1995 kwam in de paragraaf arbeidsmarkt de vraag aan de orde hoe de arbeidsvraag vergroot kan worden. De mogelijkheden die zijn genoemd, zijn:

a) stimulering van de conjuncturele ontwikkeling; b) lastenverlichting voor het bedrijfsleven en structuurgericht technologiebeleid; c) verdeling van bestaand werk over meer personen; d) werkschepping.

Lastenverlichting

Het kabinet heeft bij monde van minister Melkert laten weten dat er een lastenverlichting moet komen. In de kranten werd dit idee gelanceerd met de kop "extra aftrek voor bedrijven per werknemer van ƒ 1.100, -". Wat wil het kabinet nu precies? Al onder het kabinet Lubbers-Kok is een begin gemaakt met het terugdringen van de lasten. Dit jaar dalen de lasten (sociale premies en belastingen) met 4, 2 miljard. Terwijl de planning voor volgend jaar 4, 5 miljard is. Voor de twee laatste jareii van het paarse kabinet is voorlopig nog eens 4, 5 miljard lastenverlichting ingeboekt. De werkgeverslasten worden met 1100 gulden per werknemer verlaagd, daarnaast worden de lasten voor werknemers op en net boven het minimumloon met 2000 gulden verlaagd.

Onderkant

Dit houdt in dat er voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt groeimogelijkheden komen. Toch zijn er wel kanttekeningen bij te plaatsen. De voorkeur bij lastenverlichting gaat uit naar een generieke lastenverlichting, te weten voor iedereen. De winstgevendheid voor bedrijven wordt vergroot en de investeringen zullen toenemen. Met dit laatste zullen er ook meer banen komen.

RMU

De visie van de RMU, verwoord in de eerder genoemde Arbeidsvoorwaardennota 1995, is duidelijk. Kort wil ik hieruit citeren:

"De RMU bepleit een verlaging van de collectieve lastendruk die verder gaat dan de voorgestelde verlaging van 46, 25 procent naar 44, 75 procent van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP). Door verlaging van de sociale premies en de belastingen dalen de arbeidskosten, terwijl het besteedbaar inkomen op peil blijft. De keerzijde van hetgeen de RMU bepleit is wel dat verdere bezuinigingen op overheidsuitgaven en subsidies nodig zijn. De arbeidsinkomensquote (aiq) is een belangrijke graadmeter voor de winstgevendheid van het bedrijfsleven. Des te hoger de arbeidsinkomensquote is, des te lager is de winstgevendheid van de bedrijven. Winstherstel is nodig om ondernemers weer aan het investeren te krijgen en dan zullen er weer banen worden geschapen".

Samenvattend

Blij met de plannen van Melkert? Getemperd ja, lastenverlichting over de volle breedte heeft de voorkeur Dit regeringsbeleid verdient op dit punt onze instemming. Zij het dat met deze maatregel andere onderwerpen niet van de politieke agenda zijn verdwenen. De verdeling van bestaand werk over meer personen en spreiding over een langere produktietijd, dus meer zondagsarbeid, stemmen mij wat dat betreft niet hoopvol. Toch en juist nu dient het gebed voor de overheid plaats te vinden. Een overheid die in zijn algemeenheid niet naar God vraagt, maar die desondanks als Gods dienaresse geroepen wordt te regeren opdat het ons als volk wel ga.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

RMU Contact | 28 Pagina's

Blij met lastenverlichting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

RMU Contact | 28 Pagina's

PDF Bekijken