Bekijk het origineel

Grote belangstelling voor werkgeversbijeenkomst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Grote belangstelling voor werkgeversbijeenkomst

4 minuten leestijd

De RMU-bijeenkomsten voor werkgevers en zelfstandigen voorzien duidelijk in een behoefte. Ook deze keer waren op 25 september zo'n 125 mannen en vrouwen bijeen in het Speulderbos in Garderen. Het thema was actueel: "Bij het scheiden van de arbeidsmarkt", overwegingen rond arbeid en pensioen. Een themaboekje onder de gelijknamige titel werd op deze dag gepresenteerd. De aanwezigen roemden zowel het gebodene als de voortreffelijke sfeer.

door L.J. Ruijgrok

Het nu uitgekomen boekje is uiteraard niet alleen voor werkgevers en zelfstandigen bestemd. Integendeel, de situatie van de werknemers wordt in de studie uitvoerig onder de

loep genomen. Er worden interessante aanbevelingen gedaan om te voorkomen dat de oudedagsvoorziening in gevaar komt, nu allerwege vraagtekens worden gezet bij de toekomst van AOW en VUT Evenwel, op deze bijeenkomst werd met name ingegaan op de positie van werkgevers die bij het ouder worden niet alleen moeten nadenken over hun eigen toekomst, maar ook over de manier waarop het met het bedrijf verder moet. Er komen dan vele aspecten aan de orde.

Mr W. van den Herik behandelde vooral de juridische aspecten van bedrijfsopvolging en verkoop van het bedrijf J. Schouls, Qud-directeur/ eigenaar van een aannemingsbedrijf, vertelde van zijn zakelijke, maar ook emotionele ervaringen bij de verkoop van het familiebedrijf. Tenslotte gaf mr A.L. Plomp de werkgevers een aantal adviezen met betrekking tot een loopbaanbeleid voor de personeelsleden, met name in de laatste fase. De drie scribenten waren het er over eens dat vooral tijdig dient te worden nagedacht over de toekomst. Er kunnen immers onverwachte dingen gebeuren. Zo hebben wij mensen de gezondheid niet zelf in de hand. Als we wegvallen hoe gaat het dan verder met het bedrijf en de werknemers?

"Het is heel belangrijk om deskundige hulp in te roepen bij het regelen van de toekomst, want er kunnen heel gemakkelijk brokken ontstaan", zo betoogde mr. Van' den Herik.

Wanneer er voor wordt gekozen om het bedrijf te verkopen, gebeurt dat meestal omdat er geen opvolger is. Het kan echter ook voorkomen dat er wel zoons van eigenaars in het bedrijf werken, maar dat zij toch de geschiktheid missen om een directie-functie te vervullen. In het belang van het bedrijf en de werknemers

moet men zo'n situatie eerlijk onder de ogen zien, hoewel dat niet eenvoudig is.

Aan wie?

Een heikel onderwerp is de vraag aan wie je een bedrijf mag verkopen. Dat bleek ook later in de forumdiscussie, waaraan de aanwezigen in de zaal volop meededen. Schouls zag het als een zegen dat hij een koper heeft kunnen vinden die zijn bedrijf op dezelfde voet heeft voortgezet. Er zijn geen ontslagen gevallen en op zondag wordt er niet gewerkt. "Hoever gaat onze verantwoordelijkheid bij het verkopen ten aanzien van het toekomstige beleid van de nieuwe eigenaar', zo vroeg de zaal zich af.

Het is niet gemakl< elijk om de voorwaarden betreffende het niet-werl< en op zondag, dat wordt overeengekomen, in de praktijk hard te maken, blijkt uit een recente uitspraak van een rechter in Middelburg. In de wandelgangen merkten enkele gasten opnieuw op dat het toch wel jammer was dat de destijds ondernomen poging om een reformatorische participatiemaatschappij op te richten onvoldoende steun heeft gekregen. Zo'n participatiemaatschappij zou immers kapitaal kunnen verstrekken aan talentvolle jongeren uit de eigen achterban die daardoor in de gelegenheid zouden komen om ook bedrijven met een eigen identiteit over te nemen. Zeker nu wij geconfronteerd worden met toenemende zondagsarbeid is het mislukken van deze poging spijtig. Vrij algemeen waren de aanwezigen van mening, dat de afweging tussen sluiting van een bedrijf of het verkopen aan een nieuwe eigenaar die zo nodig ook op zondag werk verricht heel moeilijk is.

Moeilijk, omdat men ook verantwoordelijk is voor de toekomst en het welzijn van de werkers in het bedrijf. In ieder geval moet het uiterste worden gedaan om in een toekomstige situatie te voorko­ men dat principieel bezwaarden in de problemen geraken.

Personeelsbeleid

Interessant was de bijdrage van mr. A.L. Plomp, die pleitte voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarvoor ook in de studie aandacht wordt gevraagd. Het is niet goed dat mensen langdurig op eenzelfde stoel blijven zitten. Ook een flexibele vut en een flexibele pensionering heeft voordelen, voor zowel de werknemer en het bedrijf als voor de betaalbaarheid van de nodige voorzieningen voor de oude dag. In de nieuwe RMU-studie worden goed onderbouwde voorstellen gedaan die hopelijk in de komende tijd in de diverse RMU-verbanden en hopelijk ook daarbuiten aan de orde zullen komen. Tijdens de forumdiscussie legden diverse ondernemers openhartig hun overwegingen over de diverse facetten van het onderwerp aan de zaal voor. Dat deze discussies tijdens de pauzes en de maaltijd met verve werden voortgezet, onderstreepte de actualiteit van de aan de orde gestelde zaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1995

RMU Contact | 28 Pagina's

Grote belangstelling voor werkgeversbijeenkomst

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1995

RMU Contact | 28 Pagina's

PDF Bekijken