Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kabinet besluit de verzorgingstehuizen over te hevelen naar de AWBZ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kabinet besluit de verzorgingstehuizen over te hevelen naar de AWBZ

3 minuten leestijd

Op vrijdag 1 september jl. heeft staatssecretaris mevrouw Terpstra bel< end gemaakt dat het Kabinet het besluit genomen heeft, de verzorgingstehuizen per 1 januari 1997 over te hevelen naar de AWBZ.In een overgangsfase zullen de verzorgingstehuizen gefinancieerd worden uit een gebudgetteerde subsidieregeling binnen het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Ingaande 2002 worden dan de verzorgingstehuizen net als de verpleeghuizen en het kruiswerk als versterking gefinancieerd op grond van de AWBZ.

Voor de periode 1997 - 2001 wordt het ook een overgangstraject voor de provincies en de grote steden. Deze zullen dan voor deze periode nog éénmaal een plan opstellen waarmee het vereveningstraject ex WBO kan worden afgemaakt. Concreet betekent dit dat de provincies en de grote steden de bevoegdheid houden om verzorgingstehuizen te sluiten of de capaciteit om te zetten in bijvoorbeeld verpleeghuisplaatsen.

De financiering van de verzorgingstehuizen zal vanaf 1 januari 1997 geschieden door de Ziekenfondsraad waarbij de provincies/grote steden advies uitbrengen met betrekking tot de begrotingen en jaarrekeningen van de in hun gebied gelegen verzorgingshuizen.

Vanaf 2002 vindt de planning van de verzorgingstehuizen plaats op grond van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV). Binnenkort vindt een wijziging plaats van deze wet en zal zich dan nog beperken tot (vervangende) nieuwbouw. Ook vanaf die datum is dan de Wet tarieven Gezondheidszorg (WTG) van toepassing. Er zullen dan landelijke richtlijnen gaan gelden voor het vaststellen van de tarieven en daarmee verband houdend de budgetten voor de verzorgingstehuizen. In de tussenliggende periode zal er dan ook sprake zijn van opheffing van de prijsverschillen door middel van een geleidelijke toegroei.

Voor de verzorgingstehuizen die thans nog een bijzondere functie hebben zal het Kabinet deze na 2002 niet apart handhaven.

Het streven van het Kabinet is om de intramurale capaciteit van de verpleeg- en verzorgingstehuizen te stabiliseren rond het aantal van 185.000 plaatsen, wat niet conform het advies van de commissie Welschen is. Deze heeft, vol­ gens het Kabinet, de substitutiemogelijkheden te rooskleurig voorgesteld.

Voor wat betreft de eigen bijdragen van verpleeghuizen en verzorgingshuizen heeft het Kabinet besloten deze te harmoniseren wat voor bewoners van verzorgingshuizen betekent dat de vermogenstoets verdwijnt.

Het Kabinet zal een reeks van maatregelen nemen om het besparingsverlies te reduceren. Eén van die maatregelen is het invoeren van een zgn. kwaliteitstoeslag voor verblijf. Ouderen die verblijven in een verzorgingshuis en ook draagkrachtig zijn en een kwalitatief zeer goede woon-/verblijfsfunctie hebben, wordt een toeslag in rekening gebracht. Ouderen die deze kwaliteitstoeslag niet kunnen betalen, worden echter ook in het verzorgingshuis opgenomen. Ook partneropname blijft mogelijk, echter zal de niet-geïndiceerde partner moeten betalen voor de kosten van zijn verblijf.

Voorzien is verder een gedeeltelijke functiewijziging voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen. De huidige verpleeghuizen worden op den duur meer exclusief bestemd voor bepaalde zware categorieën van patiënten, terwijl aan het verzorgingshuis een extra zorgpakket wordt toegevoegd dat voorheen door het verpleeghuis werd geleverd. Jaarlijks zal in het kader van het Financieel Over­ zicht Zorg (FOZ) bekeken worden hoe de stijging van de zorgzwaarte, die in beide voorzieningen als gevolg van het verleggen van patiëntenstromen zal optreden, in de macro budgetten voor de sectoren kan worden vertaald.

Gemeenten dienen voor indicatiestelling te zorgen, terwijl de indicatie voor de enkelvoudige zorgvragen door de thuiszorg zal geschieden door middel van een mandaatsconstructie aan de thuiszorginstellingen van het indicatieorgaan.

Financiering van de zorgvernieuwing zal plaatsvinden via een gebudgetteerde subsidiesystematiek. De "Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorgvernieuwing verpleging en verzorging" is op 1 juli 1995 ingegaan. Ook de middelen voor dagopvang, nachtopvang en tijdelijke opname en de gelden reikwijdte verbreding WBO zullen ingaande 1-1- '97 aan deze regeling worden toegevoegd. De middelen van het zorgvernieuwingsfonds worden verdeeld over de 27 WZV-regio's. In de subsidieregeling zijn voorschriften gegeven m.b.t. het regionaal overleg dat de verbindingskantoren als budgethouder met relevante partijen terzake moeten hebben. Nog niet bekend is wanneer het kabinetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt besproken.

D.C. Witter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1995

RMU Contact | 28 Pagina's

Kabinet besluit de verzorgingstehuizen over te hevelen naar de AWBZ

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1995

RMU Contact | 28 Pagina's

PDF Bekijken