Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De nieuwe wet sociale werkvoorziening

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De nieuwe wet sociale werkvoorziening

3 minuten leestijd

Door middel van de invoering van deze wet wordt beoogd gemeenten in staat te stellen een werkgelegenheidsbeleid te voeren dat is toegesneden op de individuele behoeften van de doelgroep.

Sectie Ambtenaren

Doelgroep

Alleen personen die door lichamelijke, verstandelijlce of psychische beperldngen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in slaat zijn, komen in aanmerking voor plaatsing in de sociale werkvoorziening. Naast dit criterium geldt ook dat de persoon tenminste in staat moet zijn om regelmatig zonder verstoring van de arbeidsomgeving arbeid te verrichten. Tot regelmatige arbeid in staat zijn betekent dat, naar het oordeel van de gemeente, de persoon aan bepaalde eisen moet voldoen met betrekking tot arbeidsprestatie, aaneengesloten werktijd, begrensde begeleidingstijd en functiegeschiktheid.

Indicatie

Vanaf 1 januari 1998 wordt er door de gemeente een commissie ingesteld die personen moet toetsen of ze tot deze personenkring behoren. Ook worden vanaf 1 januari 1998 alleen personen toegelaten die door deze commissie zijn geïndiceerd. Dat zal betekenen dat personen die op de huidige wachtlijst staan allemaal opnieuw worden onderzocht.

De indicering en periodieke herindicering gelden niet voor werknemers die voor 1 januari 1998 een dienstbetrekking hebben. Een geïndiceerde persoon wordt in volgorde van datum van aan­ vraag op de wachtlijst geplaatst. Alleen met personen die op de wachtlijst staan wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan.

Scholing

De scholing dient gericht te zijn op het behouden, dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid, waarbij wel rekening moet worden gehouden met het advies dat hierover in de (her)indicatiebeschikking is opgenomen. In het akkoord arbeidsvoorwaarden 1997-1998 is bepaald dat personen die na 31 december 1997 in dienst treden, en een bepaalde vorm van scholing gaan volgen gedurende maximaal twee jaar loon ontvangen op het niveau van het wettelijk minimumloon. Degenen die volgens de indicatie geen scholing behoeven, worden direct in een van de bestaande loonschalen ingepast.

Arbeidsvoorwaarden

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden worden in de nieuwe wet in aanzienlijke mate gelijk gesteld met de positie van werknemers die onder normale omstandigheden werkzaam zijn. Ten aanzien van hen die voor 1 januari een dienstbetrekking hadden is bepaald dat hun dienstbetrekking met ingang van de datum dat de nieuwe wet van kracht wordt, dus 1 januari 1998, aangemerkt als een dienstbetrekking krachtens de nieuwe wsw wet.

Tenslotte

Alle werknemers die werkzaam zijn bij de sociale werkvoorziening krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit wil niet zeggen dat de opgebouwde rechten vervallen. Alles loopt gewoon door. Met de invoering van de nieuwe wet is een stap gezet die beter aansluit bij de hedendaagse prak­ tijk. Ook is een stuk verduidelijking van wie tot de doelgroep behoren met deze invoering naar voren gekomen.

Voor meer informatie over de nieuwe wsw kunt u terecht bij de afdeling personeelszaken of bij uw directe chef.

D. Bok

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 February 1998

RMU Contact | 32 Pagina's

De nieuwe wet sociale werkvoorziening

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 February 1998

RMU Contact | 32 Pagina's

PDF Bekijken