Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe Werkloosheidwet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe Werkloosheidwet

3 minuten leestijd

Met het aantreden van het huidige kabinet is de sociale zekerheid in Nederland flink onder druk komen te staan.

De WAO en de WW worden hervormd. De nieuwe WW moet een besparing opleveren van 43.000 op 317.000 WW-uitkeringen (eind 2004). In het Museumpleinakkoord uit het najaar 2004 is door sociale partners afgesproken dat er voor 1 april 2005 door de Sociaal Economische Raad (SER) een advies zou worden uitgebracht.

Duur uitkeringsperiode

Om een WW-uitkering te krijgen moeten werknemers in de laatste 36 weken minimaal 26 weken hebben gewerkt met een dienstverband van minimaal 5 uur per week. Op dit moment moeten werknemers in de periode van 39 weken onmiddellijk voorafgaande aan de werkloosheid tenminste 26 weken hebben gewerkt. Een week telt al mee als in die op één dag is gewerkt. Iemand die van de laatste 5 jaar geen 4 jaar heeft gewerkt ontvangt een kortdurende uitkering. Deze is maximaal drie maanden, terwijl deze op dit moment een half jaar is. Indien iemand van de 5 jaar er wel 4 heeft gewerkt wordt de duur van de uitkering bepaald door het arbeidsverleden. Een werkloze heeft recht op minimaal drie maanden uitkering. Voor ieder gewerkt jaar ontvangt iemand één maand extra uitkering. Het maximum aantal maanden WW-uitkering is 38 maanden dus 3 jaar en 2 maanden.

Hoogte uitkering

De hoogte van de uitkering varieert. Op dit moment ontvangen uitkeringsgerechtigden 70 procent van het maximum dagloon (€ 167, -) bij een loongerelateerde uitkering en 70 procent van het minimumloon bij een kortdurende uitkering. Dit wordt als volgt veranderd: De eerste 2 maanden ontvangt een werkloze 75 procent van het laatstverdiende bruto salaris tot het maximumdagloon. De daarop volgende maanden ontvangt iemand 70 procent van het laatstverdiende salaris tot het maximumdagloon.

Financiering uitkering

Het eerste half jaar komt de financiering van de WW-uitkering voor rekening van sectorale premies. Hierbij betalen werkgevers en werknemers ieder de helft. Hierna komt de financiering voor rekening van de landelijke premies.

Inkomen ouderen

Mensen die op of na hun 50e werkloos zijn geworden en die bovendien langer dan zes maanden recht op een WW-uitkering hebben gehad komen na afloop van de WW-uitkering in aanmerking voor Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW). Voorwaarde is dat betrokkene beschikbaar is voor arbeid en verplicht moet solliciteren. Op basis van de IOW wordt een aanvulling verstrekt op het gezinsinkomen waarbij geen vermogenstoets plaatsvindt. Het kabinet heeft het voornemen tot invoering van een aparte vermogenstoets voor hen, die tussen hun 50e en 55e jaar werkloos worden. Spaargeld tot een bedrag van € 5.105 en de eigen woning worden van deze toets vrijgesteld. De IOW-uitkering wordt door de gemeente verstrekt. Zij heeft de vrijheid om op individueel niveau iemand vrij te stellen van de sollicitatieplicht. Ook het UWV heeft deze vrijheid om WW-gerechtigden vrij te stellen van sollicitatieplicht.

Werklozen vanaf 60 jaar komen na afloop van de WW-uitkering in aanmerking voor een aanvulling op het individuele minimuminkomen. Hierbij vindt geen vermogenstoets en geen partnertoets plaats wat op dit moment wel het geval is. Ook 60-plusserss kunnen op voorwaarden worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Op dit moment geldt voor iedereen die werkloos is een sollicitatieplicht tot 65 jaar. Overigens

heeft Minister De Geus een tijdelijke regeling ingediend bij de Tweede Kamer, die er op neerkomt dat werklozen die op 31 december 2003 57, 5 jaar of ouder waren in aanmerking komen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht als zij één jaar vergeefs naar een baan hebben gezocht.

Ontslagvergoeding

De SER adviseert om de financiële vergoeding die werknemers bij ontslag ontvangen niet te verrekenen met de WW-uitkering. Op deze wijze kan de ontslagvergoeding voor andere doeleinden worden ingezet zoals bijvoorbeeld omscholing.

Nathalie Simons

Tekst: Nathalie Simons, juridisch medewerkers collectieve belangenbehartiging

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorische Maatschappelijke Unie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 2005

RMU Contact | 32 Pagina's

Nieuwe Werkloosheidwet

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 2005

RMU Contact | 32 Pagina's

PDF Bekijken