Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

5 minuten leestijd

Drietal te:

Zeist (2e pred. plaats), R. E. v. Arkel te Soest, C. Bouma

Tweetal te:

Beilen, H. A. Kievits te Midwolde en D. Steenhuis te Loppersum.

Jutripr-Hommerts, , W. F. C. v. Helsdingen te Surhuizum en

H. Moolhuizen, cand. te Rotterdam.

Stadskanaal, H. de Bruyn te Nieuwendijt en L. van Wük te Ede.

Winsum (Fr.), J. Kmger te Maai'ssen en A. G. Wolft te Loenen.

Beroepen te:

Blokzijl, E. C. V. d. Laan te LoUum. Kootwijk, E. J. van Voorst te Nmnansdorp. Schipluiden, H. Moolhuizen, cand. te Rotterdam. Stadskanaal (Pekelderweg), W. Fokkens, 2e Exloërmond. Winsum, A. G. Wolff te Loene. Zeist (2e pred. plaats), G. R. Kuyper te Haarlem.

Aangenomen naar:

Doesburg, J. B. Jansen te Zevenhuizen.

Bedankt voor:

Breukelen, Dr. S. O. Los te Den Haag. Delft, A. Hoeneveld te Nijkerk. Oude-Pekela, H. P. M. G. de Walle te Zaamslag. Pemis, M. Post te Nieuw-Dordxecht. Siddeburen, J. Hoekstra te Ten Post. IJlst, P. Hekman te Gorredijk.

Afscheid van:

Amsterdam, J. C. de Moor, Tekst Jeremia 17:16. Bedum (B), H. Onnel, als voorganger. Tekst Hand. 20 • 32. Leerdam, S. O. Los, Tekst Jer. 17:16.

Intrede te:

De Bildt, G. v. d. Zanden. Tekst Col. 1:28.

Hattem, D. Chr. Karssen. Tekst 1 Cor. 3:9.

Lunteren, J. L. Jaspers. Tekst Jes. 61:1—3.

Beroepbaar g€(steld. De Classis Amersfoort stelde beroepbaar bij de Geref. kerken in Nederland Ds. S. Rijper, voorheen pred. bij de Geref. kerk van Tres Arroyos (Argentinië).

Ineensmelting. Naar verluidt besloten de kerkeradenj van Bedum (A en B) tot voorwaardelijke ineensmei ting.

Kerkbouw. Te Winschoten bestaan plannen tot vergrooting van het kerkgebouw.

— Te Emmen is een terrein aangekocht waarop een nieuwkerkgebouw zal worden gebouwd.

Orgels. In de Geret. kerk te Willemstad is een nieuw kerkorgel in gebruik genomen.

Jubilea. Ds. W. Diemer, emeritus predikant van Apeldoorn, herdacht den dag waarop hij vóór 60 jaren in zijn ambtswerk werd bevestigd. Hij diende de gemeenten Sluis, Stadskanaal, Alphen, Dokkum en Wijhe.

— Ds. A. van Wjjk te Thesinge (Gr.) hoopt 21 dezer zijn gouden ambtsfeest te vieren.

— Ds. P. J. Jongbloed te Deventer herdacht zjjn 25-jaxig ambtsjubileum.

NED. HERV. KERK.

Zestal te:

IJmuiden, J. J. Creutzberg te Hees, G. • W. Goedhart te Wip desheim, J. J. Gouverneur te Zierikzee, Dr. Th L. Haitjema te Apeldoorn, W. H. H. Middendorp te Ommelanderwijk en J. J. V. d. Wal te Breda.

Drietal te:

Nuenen-Geldrop, T. Kloek te Oudelande, J. Koek te Val. kenburg (Z. H.) en F. C Willekes te Hendrik-Ido.Ambacht.

Tweetal te:

Hoogeveen, R. Bartlema te Beesd en S. v. Dorp te Rotterdam.

Beroepen te:

Bergambacht, T. Lekkerkerker te IJselmuiden. Cubaard, A. C. H. VoUenweider te Stavoren. Den Ham, F. van Asoh te Eethen ca. Gelselaar, A. van Geest te 's-Gravenzande. Nieuw en St. Joosland, B. J. van Garderen te Sleeuwijk. Opheusden, P. KuyUnan te Houten. Oterleek, F. W. Boers te Graft. OudAlblas, P. Kruyt te Staphorst. Wierum, J. H. G. Stap te Rottevalle. Wons, J. IJzerman te Geervliet. IJselmonde, J. v. Duyvenbooden te Rotterdam. Zeerijp, A. de Vries te Appelscha. Zwammerdam, Joh. Stehouwer te Broek op Langendijk.

Aangenomen naar:

Minnertsga, L. Moolhuizen te Garijp. Wierum ca., J. H. G. Stap te Rottevalle.

Bedankt voor:

Brunssum (L.), C. D. v. Noppen te Zwolle. Dokkum, B. ter Haar Dz. te Oosterwolde. Kimswerd, A. N. Pijnacker Hordyk te Oldeberkoop. Schipluiden, Joh. Stehouwer te Broek op Langendijk. Westbroek, J. J. Timmer te Montfoort.

Afscheid van:

Amsterdam, J. P. Eringa. Tekst Lukas 24:28—29. Buurmalsen, W. A. v. Griethuysen. Tekst Efeze 3:20—21. Harich, A. J. .Wormgoor. Tekst Hand. 2032. Hoogeveen, J. C. v. Apeldoorn. Tekst Rom. 8:33a. Resteren, J. E. Klomp. Tekst Deut. 33:27a. Nieuwe Pekela, E. H. Blaauwendraad. Tekst 2 Cor. 13:11. Oosterzee, A. K. Stróiatsma. Tekst Filipp. 4:19. Oostkapelle, W. G. Krijfcamp. Tekst Col. 3:4b. Oude Tonge, J. J. v. d. Plassche. Tekst Gal. 6:16. Voorburg, K. H. E. Gravemeijer. Tekst 1 Joh. 2:28.

Intrede te:

Dordrecht, G. Verdoes Kleijn. Tekst 2 Tim. 2:19.

Krimpen, a. d. Lek, F. F. J. v. d. Plassche. Tekst Lukas 1:17a.

Lunteren, I. Kievit, Tekst Col. 4:3.

Made ca., J. C. M. Jansen. Tekst 2 Cor. 4:5—6. K e r 'k b o u w. Te Borne is het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.

— Te Valthe werd het Evangelisatiegebouw in gebruik genomen.

— Te Utrecht werd de nieuwe hulpkerfc, met den naam Oranjekerk, in gebruik genomen.

Ontslag. Eervol ontslag, met pensioen is tegen 1 Nov. verleend aan den heer R. Riphaagen, godsdienstonderwijzer te Leiden.

Sociale Conferentie. Te Hellevoetsluis zal, tutgaande van den Ring Brielle, op 25 Oct. een sociale oour ferentie worden gehouden. Als sprekers zullen optreden Profi' Dr. Slotemaker de Bruine, Hoogleeraar te Utrecht en Dr. Horreus de Haas, pred. te Zwolle, die het volgende onderwerp zullen inleiden: Is de arbeidende klasse van de kerk veri vreemd? 'Zoo ja, waardoor? En wat is er tegen te doem?

Overleden. Ds. F. Breen te Nieuwersluis, em. pred. van Numansdorp is in den ouderdom van bijna 55 jaar overleden.

— Dr. R. Ruibing, pred. van Spankeren, is in den ouderdom! van 53 jaar in het ziekenhuis te Groningen overleder^.

— Ds. Jobs. Oosterhuis te Suawoude is aldaar Maandag j.l. op 63-jarigen leeftijd overleden.

CHR. GEREF. KERK.

Tweetal te:

Veenendaal, L. de Bruyne te Zaamslag en G. Salomons te Bussum.

Beroepen te:

IJmuiden, H. Velema te 's-Gravendeel.

Kerkbouw. De bouw van een nieuw kerkgebouw zal te Zwijndrecht spoedig aanvangen.

GEREF. GEMEENTEN.

Beroepen te:

Kampen, , W. den Hengst te Leiden.

Emeritaat verleend aan Ds. A. Mafckenze te Nieuw-Beijerland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 oktober 1920

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 oktober 1920

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken