Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEREFORMEERDE KERKEN.

4 minuten leestijd

Drietal te: Arnhciii (vac. vvülen J. G. Kunst): J. Gillebaard te Zeist, J. V. d. Meulen te Soest en H. A. Wiersinga van Medan , te Den Dolder.

Tweetal te: Dokkum: J. H. Kroeze te Reitsura en R-Oosterhof! te Hemelum. Den Haag-Oost (vac. G. R. Knijper): H. W. H. v. Andel te St. Pancras en H. Holtrop te IJniuiden-Oost. Oldebroek; C. M. Huizenga te Scharnegoutum en H. v. d. Zanden te Wapenveld. Sassenheim: H. Holtrop te IJmuiden-üost en A. G. Wolf te 's-Graveland. Urk: J. P. C. ten Brink te Westmaas en "Wj. Doorenbos te Gerkesklooster c. a. Vlissingen (vac. P. N. Kruyswijk): H. W. H. v. Andel te St. Pancras en N. Willemse te Abcoude. IJmuiden (vac. Wijlen S. v. Leeuwen): J. H.-Kuiper te Drachten en W. Seinen te Opperdoes.

Beroepen te: Amsterdam (voor de Zending onder de Joden): Th. Delleman te Giessen-Oud-en Nieuwkerk. Oldebroek: H. v. d. Zanden te Wapenveld. Oudega (W.): J. Snoeij, cand. te Tinte bij Brielle. Oudshoorn: H. W. H. v. Andel te St. Pancras. Sassenheim: H. Holtrop te IJniuiden-Oost. Utrecht (vac. J. C. RuUmann): J. G. Feenstra te Scheveningen. IJmuiden (2e pred. pi.): R. J. v. d. Meulen, cand. (hulppr.), aldaar. Zandvoort: R. J. v. d. Meulen, cand. (liulppred.) te IJmuiden.

Aangenomen naar: Baarland: C. Vonk, cand. te Nieuw-Loosdrecht. De Bilt (als hulppred.): J. F. W. Erdman, cand. te Hilversum. Wormer: Nic. Streefkerk, cand. te Amsterdam.

Bedankt voor: mbt-VoUenhove (A), Haulerwijk en Westbroek:0. Vonk, cand. te Nieuw-Loosdrecht. Blokzijl en Gramsbergen: ic. Streefkerk, cand. te Amsterdam. Hoek V. Holland: . Dondorp te Wagenborgen. Leens: . J. Smidt te Dwingeloo. Lioessens: . Douma te Oostkapelle.

Intrede te: aambrugge: I. Bouwman, cand. Tekst Hebr. 4:12. Beilen: . Hekman. Tekst CoU. 1:28. .Midwolda (Old.): . v. d. Kooy, cand. Tekst ColL 3:1. en 2.

Afscheid van: ieuwe-Pekela: ac. Eringa. Tekst 1 Petr. 1:24, 25. Oudshoorn: . J. Wientjes. Tekst Efeze 3:16—19. Wolphaartsdijk: . P. Lanting. Tekst Openb. 21:24—27.

Jubilea:18 Nov.: . Breiikelaar te Zaandam, 40 jaar.

Kerkinstitueering. Te Mariënberg (O.) is Vrijdag 2 dezer de zelfstandige plaatselijke Gereformeerde Kerk geïnstitueerd.

Candidaten tot den H. Dienst. Door de Classis Appingedam is tta praeparatoir e.^amen met algemeene stemmen beroepbaar verklaard by de Geref. Kerken, de heer T. H. Hoeksema, te Nieuwolda, die gaarne een e.v. beroep in averweging zal nemen.

— De Classis Enkhuizen heeft in haar vergadering van Woensdag 7 November j.l. praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten te staan naar het ambt van dienaar des Woords in de Geref. Kerken, de heeren 'D. Broer Jr te Andijk-Oost (Dykweg 103) en J. R. Hoinmes te Enkhuizen (Westerstraat 133), beiden Theol. candidaat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. ,

De heer Broer vvenscht terstond een eventueel beroep uit de • Geref. Kerken in overweging te nemen.

De heer Hommes verzoekt de Geref. Kerken, wegens voortzetting zijner studie, voorloopig geen beroep op hem uit te brengen, maar wel wil hij gaarne des Zondags de Kerken dienen.

Nieuwe Predik antsplaatsen. Te IJmuiden werd door de Geref. Kerk een Gemeentevergadering gehouden in betrekking tot de uitbreiding van het ledental en den dienst des Woords. De Kerkeraad had in beginsel besloten over te gaan tot de vestiging van een tweede predikantsplaats en tot het beroepingswerk als gevolg daarvan. De Gemeentevergadering was zeer - geestdriftig gestemd voor het plan, waarna de Kerkeraad meedeelde thans definitief te besluiten tot het beroepen van een tweeden predikant en als zoodanig voorstelde den tegenwoordigen hulpprediker der Gemeente, den heer R. J. van der Meulen. Ook dit voorstel was de Gemeente onverdeeld gunstig gezind, waarna de Kerkeraad besloot dit beroep uit te brengen.

— Het adres vaii den raad der Gereformeerde Kerk te Kampen is: H. C. de Jager, Burgwal No. 57.

Kerkgebouwen. Te Voorburg zal, door den verrassend snellen groei van de bevolking der burgerlijke gemeente, het niet lang meer duren of het kerkgebouw der Geref. Kerk, dat ruim een jaar geleden aanmerkelijk vergroot werd, zal wederom te klein worden. Door den Kerkeraad is reeds een commissie benoemd, om na onderzoek, voorlichting en advies te geven.

Gereformeerde prediking te Goor. Met toestemming van de Classis Deventer zal door de Geref. Kerk van Enter in de Classis worden gecollecteerd ten bate van den bouw van een lokaal te Goor.

CHR.'GEREFORMEERDE KERK.

Tweetal te: 's-Gravendeel: P. J. de Bruin te Veeneudaal en C. v. d. Zaal te Deventer. Utrecht: P. J. de Bruin te Veenendaal en P. d'e Smit te Boskoop.

Bedankt voor: Schiedam: P. Zwier te Papendrecht. Utrecht: W. Bijleveld te Haarlem.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Doorn: A. Hoen te Ee bij Dokkum. Gameren: I> . Th. Keek te Heteren. Giessendam: K. v. As te Rouveen. Neder-Hardinxveld: P. de Looze te Renkum. Rottevalle A. J. P. Boeke te Schoort. Rozenburg: D. J. Vossers te Serooskerke (W.). Wassenaar: Wi. de Lange te Woerden. IJzendoom: H. v. Eist te Reeuwijk "bij Gouda. Zoeterwoude: A. Sonneveid, cand. te Voorburg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken