Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EuropeesGlie Statenliond.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EuropeesGlie Statenliond.

3 minuten leestijd

I.

Reeds vóór graaf Goudenhove—^Kalergia zijn idee van een Pau-Europa ontwikkelde en vóór Briand zich als ijveraar van de Vereenigde Staten van Europa openbaarde, hebhen wij de gedachte uitgesproken, dat de oprichting van een Europeesohen Statenbond ons noodzakelijk leek, wilde de Volkenbond vruchtbaar wefk leveren.

Wij herinneren hieraan niet om eenige primeur of eer voor ons op te eisohen, maar aHeen om den schijn van ons af te wentelen, als zouden we meedoen aan den wedstrijd van sommige christenen om, wat buiten alle christelijk beginsel om wordt gepropageerd, dadelijk in eenigszins gewijzigden vorm over te nemen.

Zoo heeft men zich gehaast ihet Marxisme om te tooveren in een christen-socialisme.

Het Spiritisme werd door sommigen omgezet in een christelijk Spiritualisme.

Het Pacifisme, een uitvinding van het Humanisme onzer dagen, werd in bepaalde kringen met een christelijk tintje geverfd en zoo onder christenen geïmporteerd.

Daarom is het ter dege op zijn plaats te waarschuwen, dat de idee van een Europeeschen Statenbond bij ons geen sympathie vindt, omdat zij nu eenmaal in de lucht hangt.

Eer zij nog zulk een opgang maakte, zagen wij de wenschelijkheid daarvan in.

Wij blijven nog steeds van meening, dat het welslagen van den Volkenbond ervan afhangt.

Ja, wij gelooven, dat, terwijl de Volkenbond altijd een eerbiedwaardige !hoeveelheid muizen zal blijven baren — men lette er op, dat ik niet beweer, dat hij u i t s 1 u i-t e n d muizen het licht zal doen zien — een Europeesche Statenbond van meetaf resultaten van grootscher structuur zal kunnen voortbrengen.

Natuurlijk verwachten we, dat velen zullen zeggen: zoo'n Europeesche Statenbond is een illusie. Waarom maakt gij er u warm voor? Waarom verspilt gij er tijd en papier aan?

Laten wij voor het oogenblik hiertegenover slechts mogen opmerken, dat men wel meer voor een utopie heeft uitgekreten, wat later de proef der verwerkelijking glansrijk doorstond.

Het meest typische voorbeeld daarvan levert wel de bekende Dr Eckener.

Toen graaf Zeppelin zijn plan om een luchtschip te bouwen voor hem ontwikkelde, lachte hij erom.

HiJ achtte dit een uiting van abnormaliteit, gelijk trouwens tal van anderen deden. Voor hem was Zeppelin de „gekke graaf".

En nu is Dr Eckener de opvolger van graaf Zeppelin geworden en heeft hij' zelf den vliegtocht om de wereld geleid.

Dit mane, om niet te voorbarig te zijn in zijn oordeel.

Ook al volgt de verwezenlijking niet zoo spoedig als in het geval van graaf Zeppelin, daarom behoeft een idéé nog niet over de grenzen van Utopia te worden gezet.

Want met persoonlijkheden regeeren ideeën de wereld als middelen in Gods hand.

Wat de idee van den Europeeschen Volkenbond haar ernst verleent, is de ontzettende nood, waarin Europa verkeert.

Het is onze zonde, dat wij dikwijls geen nood wiUen zien, als wijzelf bet maar goed hebben en onze omgeving in betrekkelijk welvaren verkeert.

Maar wie de Europeesche problemen bestudeert, wie het Europa van heden vergelijkt met dat van vroeger, wie zich verdiept in de gewijzigde verhouding tusschen ons werelddeel en Amerika, die kan, hij zij' een verwoed optimist, bezorgdheid niet onderdrukken.

Al is de Europeescbe beschaving nog niet direkt tot ondergang gedoemd, achteruitgang is reeds ingetreden en dreigt te blijven aanhouden. Oeconomisch staat Europa er slecht voor.

De Europeesche volkeren verbijten en vereten elkander, ten spijt van schoone verklaringen in de Troonredevoeringen of wat daarop gelijkt in de onderscheiden landen.

Er heerscht geen tweedracht, maar tiendracht of twintigdracht.

Wordt door tweedracht een volk verteerd, wat moet dan het gevolg van den toestand van latente spaiming ten aanzien van Europa niet zijn.

Het is dan ook lieusdh wel de moeite waard te onderzoeken of een Europeesche Statenbond bestaanbaar is, wat die zou kunnen doen en in hoever de Calvinist er sympathiek tegenover kan staan.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 oktober 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

EuropeesGlie Statenliond.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 oktober 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken